"Раздел *Общи Катерогии и Съотношения*"
Положителни състояния Отрицателни състояния Противоречиви състояния Време за избор Самоконтрол
1
74%
12%
14%
00:55:21 Увличащ обмен
2
42%
58%
0%
00:25:59 Уравновесен обмен
3
100%
0%
0%
00:50:19 Увличащ обмен
4
22%
78%
0%
00:24:26 Успокоителен обмен
5
41%
59%
0%
00:21:59 Увличащ обмен
6
57%
43%
0%
00:15:18 Успокоителен обмен
7
94%
6%
0%
00:47:53 Уравновесен обмен
8
49%
28%
23%
00:18:20 Увличащ обмен
9
63%
25%
12%
00:24:56 Уравновесен обмен
10
48%
22%
30%
00:19:24 Успокоителен обмен
11
25%
75%
0%
00:29:32 Увличащ обмен
12
44%
42%
14%
01:43:12 Увличащ обмен
13
26%
74%
0%
00:26:10 Увличащ обмен
14
27%
73%
0%
00:33:41 Увличащ обмен
15
0%
0%
100%
00:5:47 Успокоителен обмен
16
69%
20%
11%
00:5:54 Увличащ обмен
17
0%
39%
61%
00:39:4 Уравновесен обмен
18
0%
100%
0%
00:42:29 Успокоителен обмен
19
0%
89%
11%
00:32:56 Пристрастяващ обмен
20
68%
32%
0%
00:32:50 Успокоителен обмен
21
59%
12%
29%
00:2:9 Успокоителен обмен
22
46%
17%
37%
01:16:27 Успокоителен обмен
23
40%
60%
0%
00:48:59 Уравновесен обмен
24
56%
25%
19%
00:11:4 Пристрастяващ обмен
26
23%
46%
31%
01:17:28 Пристрастяващ обмен
28
52%
11%
38%
11:43:41 Успокоителен обмен
29
37%
52%
11%
00:36:32 Увличащ обмен
30
49%
51%
0%
00:52:32 Успокоителен обмен
31
46%
32%
22%
00:22:59 Увличащ обмен
32
31%
39%
30%
00:26:56 Успокоителен обмен
34
64%
36%
0%
00:49:21 Успокоителен обмен
35
89%
11%
0%
00:32:59 Увличащ обмен
36
85%
15%
0%
00:36:16 Уравновесен обмен
37
56%
38%
6%
00:39:1 Пристрастяващ обмен
38
42%
26%
32%
01:4:57 Уравновесен обмен
39
7%
93%
0%
00:4:5 Пристрастяващ обмен
40
84%
5%
11%
14:37:13 Уравновесен обмен
41
0%
87%
13%
00:20:29 Пристрастяващ обмен
42
100%
0%
0%
00:18:18 Уравновесен обмен
45
33%
23%
44%
00:41:47 Успокоителен обмен
46
73%
14%
13%
01:53:24 Увличащ обмен
47
0%
70%
30%
00:22:40 Пристрастяващ обмен
48
50%
41%
9%
00:21:39 Уравновесен обмен
49
18%
82%
0%
00:26:17 Увличащ обмен
50
50%
43%
8%
00:43:38 Пристрастяващ обмен
52
71%
29%
0%
00:10:27 Уравновесен обмен
53
66%
0%
34%
00:38:25 Увличащ обмен
54
22%
40%
38%
00:35:49 Успокоителен обмен
55
100%
0%
0%
01:49:8 Уравновесен обмен
56
68%
6%
26%
00:43:5 Успокоителен обмен
57
100%
0%
0%
00:27:15 Уравновесен обмен
58
22%
78%
0%
01:24:26 Успокоителен обмен
59
57%
43%
0%
00:15:18 Успокоителен обмен
60
73%
27%
0%
01:14:24 Увличащ обмен
61
33%
67%
0%
00:48:50 Уравновесен обмен
62
25%
75%
0%
00:33:30 Уравновесен обмен
63
0%
59%
41%
00:26:30 Пристрастяващ обмен
64
49%
35%
16%
00:48:29 Пристрастяващ обмен
65
81%
19%
0%
00:19:45 Уравновесен обмен
66
50%
20%
30%
00:8:13 Увличащ обмен
67
68%
22%
10%
00:8:8 Увличащ обмен
68
43%
30%
27%
00:18:15 Уравновесен обмен
69
100%
0%
0%
00:7:23 Уравновесен обмен
70
35%
37%
28%
00:18:36 Уравновесен обмен
71
23%
46%
32%
00:41:5 Пристрастяващ обмен
72
0%
66%
34%
00:30:52 Пристрастяващ обмен
73
10%
90%
0%
00:18:54 Уравновесен обмен
74
32%
40%
27%
00:4:34 Пристрастяващ обмен
75
48%
52%
0%
00:17:15 Успокоителен обмен
76
77%
18%
5%
00:46:10 Уравновесен обмен
77
64%
25%
11%
00:26:12 Уравновесен обмен
78
25%
68%
7%
00:44:43 Уравновесен обмен
79
83%
17%
0%
00:27:48 Уравновесен обмен
80
44%
35%
22%
00:28:7 Успокоителен обмен
81
44%
47%
10%
00:15:42 Пристрастяващ обмен
82
57%
43%
0%
01:20:49 Уравновесен обмен
83
68%
17%
16%
01:30:21 Пристрастяващ обмен
84
33%
60%
7%
00:23:59 Увличащ обмен
85
48%
52%
0%
00:13:58 Уравновесен обмен
87
41%
31%
28%
00:22:3 Успокоителен обмен
88
69%
0%
31%
00:14:43 Увличащ обмен
89
68%
29%
3%
00:48:52 Пристрастяващ обмен
90
30%
63%
7%
00:27:42 Пристрастяващ обмен
91
35%
51%
13%
00:17:27 Пристрастяващ обмен
92
27%
65%
9%
01:13:27 Пристрастяващ обмен
93
41%
42%
17%
00:43:55 Пристрастяващ обмен
94
76%
11%
13%
00:20:35 Увличащ обмен
95
51%
26%
23%
00:46:45 Успокоителен обмен
96
20%
51%
29%
00:20:35 Пристрастяващ обмен
97
65%
35%
0%
00:13:6 Пристрастяващ обмен
98
73%
7%
20%
00:29:31 Увличащ обмен
99
72%
28%
0%
00:17:49 Уравновесен обмен
100
57%
25%
19%
00:23:18 Увличащ обмен
101
79%
18%
3%
00:28:1 Уравновесен обмен
102
24%
39%
38%
00:18:4 Уравновесен обмен
103
59%
41%
0%
00:7:6 Увличащ обмен
104
37%
52%
11%
00:54:19 Увличащ обмен
105
49%
44%
7%
00:42:21 Уравновесен обмен
106
56%
0%
44%
00:6:20 Успокоителен обмен
107
53%
0%
47%
00:3:12 Успокоителен обмен
108
55%
28%
17%
00:6:41 Увличащ обмен
109
84%
0%
16%
00:5:46 Уравновесен обмен
110
62%
30%
8%
00:5:9 Увличащ обмен
111
50%
39%
11%
00:7:7 Пристрастяващ обмен
112
57%
32%
11%
00:7:56 Уравновесен обмен
113
11%
69%
20%
00:4:36 Пристрастяващ обмен
114
48%
22%
30%
00:10:25 Увличащ обмен
115
63%
14%
24%
00:18:24 Увличащ обмен
116
28%
69%
4%
00:6:8 Пристрастяващ обмен
117
100%
0%
0%
00:1:56 Успокоителен обмен
118
54%
46%
0%
00:3:50 Уравновесен обмен
119
38%
62%
0%
00:6:53 Пристрастяващ обмен
121
60%
16%
24%
00:6:22 Увличащ обмен
122
57%
37%
6%
00:13:32 Пристрастяващ обмен
123
26%
55%
19%
00:18:29 Пристрастяващ обмен
124
20%
53%
27%
00:13:44 Пристрастяващ обмен
125
72%
9%
19%
00:2:34 Успокоителен обмен
127
56%
44%
0%
00:4:9 Успокоителен обмен
128
78%
22%
0%
00:6:21 Уравновесен обмен
129
79%
7%
15%
00:3:47 Уравновесен обмен
131
37%
63%
0%
00:1:50 Пристрастяващ обмен
132
40%
40%
20%
00:1:14 Успокоителен обмен
134
42%
42%
17%
00:4:32 Уравновесен обмен
135
90%
2%
8%
00:7:33 Увличащ обмен
136
42%
58%
0%
00:26:53 Уравновесен обмен
137
18%
38%
44%
00:3:17 Успокоителен обмен
138
4%
96%
0%
00:6:40 Уравновесен обмен
139
0%
100%
0%
00:2:38 Уравновесен обмен
140
20%
80%
0%
00:4:38 Увличащ обмен
141
13%
87%
0%
00:21:35 Уравновесен обмен
142
24%
52%
24%
00:10:45 Увличащ обмен
143
77%
14%
9%
00:5:56 Увличащ обмен
144
3%
97%
0%
00:5:48 Уравновесен обмен
145
55%
32%
13%
01:44:34 Пристрастяващ обмен
146
77%
23%
0%
00:8:54 Уравновесен обмен
148
45%
46%
9%
00:8:14 Пристрастяващ обмен
149
50%
38%
12%
00:7:13 Пристрастяващ обмен
150
40%
16%
44%
00:6:9 Успокоителен обмен
151
71%
29%
0%
00:11:14 Успокоителен обмен
152
91%
5%
4%
00:4:15 Уравновесен обмен
153
57%
37%
6%
00:18:5 Уравновесен обмен
154
100%
0%
0%
00:9:21 Успокоителен обмен
155
77%
20%
3%
00:15:39 Уравновесен обмен
156
96%
0%
4%
00:6:14 Уравновесен обмен
157
70%
30%
0%
00:23:6 Уравновесен обмен
158
77%
23%
0%
00:4:58 Уравновесен обмен
159
43%
31%
27%
01:6:48 Пристрастяващ обмен
160
100%
0%
0%
00:8:27 Уравновесен обмен
161
71%
21%
8%
00:9:8 Пристрастяващ обмен
162
35%
56%
9%
00:4:32 Увличащ обмен
163
45%
38%
17%
01:1:54 Пристрастяващ обмен
164
100%
0%
0%
00:6:20 Успокоителен обмен
165
33%
38%
29%
00:12:46 Увличащ обмен
166
44%
56%
0%
00:7:24 Уравновесен обмен
167
65%
23%
12%
00:7:28 Увличащ обмен
168
66%
34%
0%
00:4:8 Пристрастяващ обмен
169
43%
57%
0%
00:3:33 Уравновесен обмен
170
30%
51%
19%
00:4:6 Уравновесен обмен
171
45%
25%
30%
00:59:7 Увличащ обмен
172
70%
19%
11%
00:46:0 Увличащ обмен
173
70%
19%
11%
00:8:41 Увличащ обмен
174
75%
18%
7%
08:20:46 Увличащ обмен
175
38%
0%
62%
00:2:46 Успокоителен обмен
177
81%
0%
19%
00:1:29 Успокоителен обмен
178
64%
27%
9%
00:6:44 Пристрастяващ обмен
179
33%
67%
0%
00:1:37 Пристрастяващ обмен
180
64%
36%
0%
00:2:59 Уравновесен обмен
181
74%
26%
0%
00:10:59 Уравновесен обмен
182
100%
0%
0%
00:3:21 Увличащ обмен
183
100%
0%
0%
00:5:47 Успокоителен обмен
184
25%
0%
75%
00:0:52 Успокоителен обмен
185
40%
57%
4%
00:6:58 Пристрастяващ обмен
186
100%
0%
0%
00:2:37 Увличащ обмен
187
66%
19%
15%
00:26:53 Увличащ обмен
188
60%
40%
0%
00:10:43 Уравновесен обмен
189
100%
0%
0%
00:2:57 Уравновесен обмен
190
59%
25%
16%
00:18:15 Увличащ обмен
191
26%
54%
20%
00:19:47 Пристрастяващ обмен
192
57%
29%
15%
00:3:44 Пристрастяващ обмен
193
31%
59%
10%
00:17:59 Уравновесен обмен
194
100%
0%
0%
00:1:46 Успокоителен обмен
195
23%
77%
0%
00:3:15 Уравновесен обмен
196
47%
25%
28%
00:14:49 Увличащ обмен
197
48%
28%
24%
00:4:10 Пристрастяващ обмен
198
0%
79%
21%
00:8:32 Успокоителен обмен
199
59%
27%
14%
00:22:13 Увличащ обмен
200
10%
53%
37%
00:4:16 Пристрастяващ обмен
201
20%
54%
26%
00:6:5 Пристрастяващ обмен
202
76%
24%
0%
00:17:43 Уравновесен обмен
203
38%
63%
0%
00:34:41 Увличащ обмен
204
33%
0%
67%
00:30:57 Успокоителен обмен
205
57%
32%
10%
00:13:49 Увличащ обмен
206
25%
63%
11%
03:13:2 Уравновесен обмен
207
56%
44%
0%
00:33:10 Уравновесен обмен
208
69%
8%
24%
00:16:14 Увличащ обмен
209
82%
18%
0%
00:11:18 Уравновесен обмен
210
97%
3%
0%
00:13:34 Успокоителен обмен
211
77%
16%
8%
00:8:9 Увличащ обмен
212
51%
49%
0%
00:17:19 Уравновесен обмен
213
71%
29%
0%
00:17:0 Уравновесен обмен
214
32%
68%
0%
00:14:8 Успокоителен обмен
215
58%
32%
10%
00:54:25 Уравновесен обмен
216
67%
33%
0%
00:24:18 Успокоителен обмен
217
41%
34%
25%
01:47:0 Пристрастяващ обмен
218
22%
53%
25%
00:10:44 Пристрастяващ обмен
220
80%
16%
5%
00:15:9 Успокоителен обмен
221
55%
45%
0%
00:4:42 Уравновесен обмен
222
63%
21%
16%
00:40:54 Увличащ обмен
223
58%
42%
0%
00:9:9 Уравновесен обмен
224
100%
0%
0%
00:6:23 Уравновесен обмен
225
100%
0%
0%
00:0:44 Уравновесен обмен
226
49%
51%
0%
00:26:6 Увличащ обмен
227
43%
28%
28%
00:34:11 Увличащ обмен
228
62%
38%
0%
00:40:40 Уравновесен обмен
230
56%
32%
12%
00:9:10 Пристрастяващ обмен
231
61%
25%
13%
01:10:49 Пристрастяващ обмен
232
81%
16%
3%
02:2:44 Увличащ обмен
233
52%
26%
22%
00:56:57 Увличащ обмен
234
80%
20%
0%
00:18:26 Уравновесен обмен
235
63%
21%
16%
00:13:45 Уравновесен обмен
236
47%
39%
14%
00:49:11 Увличащ обмен
237
62%
38%
0%
00:0:54 Уравновесен обмен
238
43%
53%
4%
00:1:5 Уравновесен обмен
239
20%
50%
31%
00:19:14 Пристрастяващ обмен
240
56%
37%
6%
00:15:0 Уравновесен обмен
241
36%
34%
29%
00:36:46 Пристрастяващ обмен
242
48%
28%
24%
00:18:30 Пристрастяващ обмен
243
44%
45%
11%
00:24:28 Уравновесен обмен
244
49%
21%
30%
00:24:32 Пристрастяващ обмен
245
62%
28%
10%
00:21:24 Увличащ обмен
246
100%
0%
0%
00:14:34 Успокоителен обмен
247
34%
36%
30%
00:19:58 Уравновесен обмен
249
63%
14%
23%
00:21:18 Увличащ обмен
250
24%
42%
34%
00:46:30 Пристрастяващ обмен
252
63%
37%
0%
00:14:53 Успокоителен обмен
253
44%
43%
13%
00:10:53 Пристрастяващ обмен
254
26%
74%
0%
00:10:13 Уравновесен обмен
255
60%
40%
0%
00:20:1 Уравновесен обмен
256
13%
58%
29%
01:9:5 Пристрастяващ обмен
257
60%
20%
20%
00:20:27 Пристрастяващ обмен
258
86%
7%
7%
00:15:45 Уравновесен обмен
259
60%
24%
16%
00:7:47 Успокоителен обмен
260
0%
100%
0%
00:17:54 Успокоителен обмен
261
93%
7%
0%
00:29:37 Уравновесен обмен
262
62%
20%
18%
00:42:27 Пристрастяващ обмен
263
84%
16%
0%
00:47:35 Уравновесен обмен
264
39%
43%
19%
00:32:34 Пристрастяващ обмен
265
88%
2%
10%
00:18:39 Уравновесен обмен
266
41%
50%
9%
00:28:25 Уравновесен обмен
267
54%
29%
17%
00:16:0 Увличащ обмен
268
54%
37%
9%
00:52:42 Уравновесен обмен
269
60%
32%
8%
20:24:39 Пристрастяващ обмен
270
64%
36%
0%
00:9:35 Уравновесен обмен
271
52%
35%
13%
00:30:0 Пристрастяващ обмен
272
100%
0%
0%
00:5:19 Уравновесен обмен
273
59%
30%
11%
00:26:37 Пристрастяващ обмен
274
83%
14%
3%
00:13:54 Уравновесен обмен
275
61%
22%
17%
00:8:35 Увличащ обмен
276
13%
68%
19%
01:1:29 Уравновесен обмен
277
67%
30%
3%
00:11:53 Уравновесен обмен
279
66%
22%
12%
00:8:2 Увличащ обмен
281
54%
31%
15%
00:8:36 Уравновесен обмен
282
69%
22%
9%
00:39:19 Уравновесен обмен
283
76%
6%
18%
00:30:43 Увличащ обмен
284
42%
33%
25%
01:32:57 Пристрастяващ обмен
285
71%
29%
0%
00:8:55 Уравновесен обмен
286
82%
18%
0%
00:3:24 Увличащ обмен
287
37%
28%
35%
00:13:28 Успокоителен обмен
288
58%
25%
18%
00:19:7 Пристрастяващ обмен
289
32%
44%
24%
00:19:28 Увличащ обмен
290
81%
19%
0%
00:6:42 Увличащ обмен
291
57%
17%
26%
00:8:14 Уравновесен обмен
292
100%
0%
0%
00:11:6 Уравновесен обмен
293
48%
28%
24%
00:15:12 Пристрастяващ обмен
294
66%
27%
8%
00:45:11 Увличащ обмен
295
40%
40%
20%
00:4:3 Уравновесен обмен
296
35%
43%
22%
00:29:6 Пристрастяващ обмен
297
41%
46%
13%
00:13:5 Пристрастяващ обмен
298
41%
35%
24%
00:18:24 Увличащ обмен
299
41%
30%
29%
00:26:27 Увличащ обмен
300
43%
32%
25%
00:10:2 Увличащ обмен
301
37%
51%
12%
00:11:20 Пристрастяващ обмен
302
100%
0%
0%
00:6:55 Увличащ обмен
303
44%
56%
0%
00:8:42 Успокоителен обмен
304
39%
41%
20%
00:22:29 Успокоителен обмен
305
38%
0%
62%
00:7:51 Успокоителен обмен
306
0%
100%
0%
00:13:0 Успокоителен обмен
308
56%
13%
31%
00:4:43 Увличащ обмен
309
100%
0%
0%
00:13:2 Увличащ обмен
310
28%
48%
24%
00:48:38 Пристрастяващ обмен
311
44%
34%
22%
00:32:56 Пристрастяващ обмен
312
0%
100%
0%
00:7:13 Успокоителен обмен
313
28%
73%
0%
00:5:21 Успокоителен обмен
314
11%
54%
35%
00:9:54 Пристрастяващ обмен
315
0%
100%
0%
00:12:11 Уравновесен обмен
316
19%
81%
0%
00:7:41 Успокоителен обмен
317
0%
72%
28%
00:8:41 Успокоителен обмен
318
50%
18%
32%
00:15:20 Успокоителен обмен
319
23%
67%
10%
00:16:18 Пристрастяващ обмен
320
45%
46%
10%
00:12:8 Пристрастяващ обмен
321
49%
32%
19%
00:26:28 Увличащ обмен
322
46%
54%
0%
00:19:7 Пристрастяващ обмен
323
75%
17%
8%
01:35:51 Уравновесен обмен
325
47%
39%
14%
00:40:43 Пристрастяващ обмен
326
0%
44%
56%
00:37:38 Успокоителен обмен
327
25%
0%
75%
00:13:7 Успокоителен обмен
328
88%
12%
0%
00:15:8 Увличащ обмен
329
47%
35%
18%
00:15:13 Пристрастяващ обмен
330
27%
49%
24%
00:16:4 Пристрастяващ обмен
331
69%
31%
0%
00:26:6 Увличащ обмен
332
29%
49%
21%
00:20:40 Уравновесен обмен
333
26%
74%
0%
00:11:17 Уравновесен обмен
334
52%
22%
26%
00:21:15 Пристрастяващ обмен
335
100%
0%
0%
00:16:27 Увличащ обмен
336
47%
31%
22%
00:12:51 Увличащ обмен
337
0%
100%
0%
00:2:7 Пристрастяващ обмен
338
55%
24%
21%
00:7:1 Уравновесен обмен
339
46%
26%
29%
00:6:47 Уравновесен обмен
341
14%
58%
28%
00:11:1 Пристрастяващ обмен
342
14%
58%
28%
00:9:20 Пристрастяващ обмен
343
24%
76%
0%
00:12:13 Уравновесен обмен
344
44%
40%
16%
00:10:43 Уравновесен обмен
345
100%
0%
0%
00:10:51 Увличащ обмен
346
44%
42%
15%
00:13:33 Пристрастяващ обмен
347
45%
33%
23%
00:11:24 Пристрастяващ обмен
348
58%
27%
15%
00:18:50 Увличащ обмен
349
50%
23%
28%
00:12:7 Пристрастяващ обмен
352
52%
32%
15%
00:22:57 Пристрастяващ обмен
353
45%
22%
32%
00:17:6 Пристрастяващ обмен
354
28%
47%
25%
00:24:9 Пристрастяващ обмен
355
0%
81%
19%
00:5:49 Пристрастяващ обмен
356
100%
0%
0%
00:21:25 Увличащ обмен
357
54%
30%
17%
00:12:28 Пристрастяващ обмен
358
91%
0%
9%
00:9:38 Успокоителен обмен
359
0%
100%
0%
00:9:38 Уравновесен обмен
360
28%
50%
22%
00:17:23 Пристрастяващ обмен
361
22%
53%
25%
00:11:49 Пристрастяващ обмен
362
45%
44%
12%
00:10:59 Пристрастяващ обмен
363
63%
24%
13%
00:10:26 Увличащ обмен
364
63%
23%
14%
00:12:50 Увличащ обмен
365
74%
26%
0%
00:33:8 Успокоителен обмен
366
44%
30%
26%
00:9:9 Пристрастяващ обмен
367
0%
100%
0%
00:26:56 Пристрастяващ обмен
368
59%
24%
16%
00:11:11 Пристрастяващ обмен
369
100%
0%
0%
00:31:35 Увличащ обмен
370
32%
50%
19%
00:4:46 Пристрастяващ обмен
371
49%
30%
21%
00:34:56 Пристрастяващ обмен
372
77%
14%
9%
00:1:20 Уравновесен обмен
373
37%
39%
24%
00:7:3 Пристрастяващ обмен
375
61%
39%
0%
00:7:43 Увличащ обмен
376
67%
33%
0%
00:10:38 Увличащ обмен
377
0%
75%
25%
00:10:0 Уравновесен обмен
378
100%
0%
0%
00:5:45 Увличащ обмен
380
46%
38%
16%
00:12:39 Увличащ обмен
381
0%
54%
46%
00:2:56 Успокоителен обмен
382
48%
0%
52%
00:4:43 Успокоителен обмен
383
83%
0%
17%
00:8:54 Уравновесен обмен
384
18%
46%
36%
00:10:4 Пристрастяващ обмен
385
0%
100%
0%
01:34:54 Пристрастяващ обмен
386
28%
55%
17%
00:18:31 Пристрастяващ обмен
387
18%
69%
13%
00:11:54 Пристрастяващ обмен
388
79%
21%
0%
00:14:18 Уравновесен обмен
390
51%
41%
8%
00:9:4 Уравновесен обмен
391
0%
100%
0%
00:3:8 Уравновесен обмен
392
48%
12%
40%
00:11:58 Уравновесен обмен
393
32%
38%
30%
00:19:30 Пристрастяващ обмен
394
42%
38%
20%
00:5:28 Пристрастяващ обмен
395
44%
36%
20%
00:5:4 Пристрастяващ обмен
397
46%
54%
0%
00:11:1 Пристрастяващ обмен
398
60%
40%
0%
00:9:11 Успокоителен обмен
399
0%
19%
81%
00:6:13 Успокоителен обмен
400
30%
40%
30%
00:23:42 Успокоителен обмен
402
17%
62%
21%
00:11:32 Пристрастяващ обмен
404
25%
52%
23%
00:12:4 Пристрастяващ обмен
405
15%
54%
31%
00:15:11 Пристрастяващ обмен
406
83%
0%
17%
00:7:17 Увличащ обмен
409
14%
56%
30%
00:36:34 Пристрастяващ обмен
410
5%
62%
33%
00:16:16 Уравновесен обмен
411
75%
25%
0%
00:7:36 Увличащ обмен
412
52%
48%
0%
00:10:12 Пристрастяващ обмен
419
77%
23%
0%
00:17:35 Увличащ обмен
422
49%
39%
13%
00:0:58 Увличащ обмен
423
0%
0%
100%
00:13:16 Успокоителен обмен
424
60%
29%
11%
00:6:8 Пристрастяващ обмен
427
100%
0%
0%
00:8:55 Уравновесен обмен
428
100%
0%
0%
00:5:13 Увличащ обмен
429
36%
44%
20%
00:6:10 Пристрастяващ обмен
430
44%
32%
24%
00:8:52 Увличащ обмен