БЛАГОДАРЯ ТИ, ЧЕ ИЗБРА ДА УЧАСТВАШ В ТОЗИ КРАТЪК И БЪРЗ ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА ЕМОЦИИТЕ СИ. ЦЕЛТА МУ Е ДА ТЕ ПОДТИКНЕ ДА ОБМИСЛИШ И ПРЕЦЕНИШ КОИ СА НАЙ-ЧЕСТО ПРЕЖИВЯВАНИТЕ ЕМОЦИИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ. ПРИ ИЗБОРА СИ ИЗПОЛЗВАЙ СЛЕДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА ЧЕСТОТА:


Много рядко (няколко пъти в годината);
Рядко (един до два пъти всеки месец);
Понякога (до един път в седмицата);
Често (няколко пъти в седмицата);
Най-често (няколко пъти на ден).

След това прецени колко дълго траят избраните от теб състояния. Впоследствие, преди края на теста, избери от всички предложени думи за чувства само тези, които съответстват на преди това избраните емоции. След всяко отбелязване прецени и нивото на съответствие. Нека отговорът ти да бъде максимално откровен. Може да има прилика между това какви емоции и чувства ти се иска да преживяваш и това какво се случва всъщност. Опитай се изборът ти да е по-близък до действителността.