БЛАГОДАРЯ ТИ, ЧЕ ИЗБРА ДА УЧАСТВАШ В ТОЗИ КРАТЪК И БЪРЗ ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА НА ЕМОЦИИ. ЦЕЛТА МУ Е ДА ТЕ ПОДТИКНЕ ДА ОБМИСЛИШ И ПРЕЦЕНИШ КОИ ЕМОЦИИ НАЙ-ЧЕСТО ПРЕЖИВЯВАШ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ. ИЗПОЛЗВАЙ СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ:


Много рядко (няколко пъти в годината);
Рядко (един до два пъти всеки месец);
Понякога (до един път в седмицата);
Често (няколко пъти в седмицата);
Най-често (няколко пъти на ден).


НЕКА ОТГОВОРЪТ ТИ ДА БЪДЕ МАКСИМАЛНО ОТКРОВЕН. МОЖЕ ДА ИМА ПРИЛИКА МЕЖДУ ТОВА КАКВИ ЕМОЦИИ И ЧУВСТВА ТИ СЕ ИСКА ДА ПРЕЖИВЯВАШ И ТОВА КАКВО СЕ СЛУЧВА ВСЪЩНОСТ. ОПИТАЙ СЕ ИЗБОРЪТ ТИ ДА Е ПО-БЛИЗЪК ДО ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА.