"Избрани сценарии и предимството им"
Емоционални сценарии Предимство
1
Благодарност
11.2
1
Отмъщение
6.2
1
Надмощие
8.6
1
Неодобрение
4
2
Инициативност
11.5
2
Неотстъпчивост
12.8
2
Примирение
11.3
2
Нетърпимост
12
3
Ангажираност
27.7
3
Творчество
24.3
3
Инициативност
21.3
4
Надмощие
11.2
4
Нетърпимост
14.8
5
Непоколебимост
20.4
5
Нетърпимост
14.7
6
Ползотворност
3.5
6
Отърсване
3.7
6
Обмисляне
1.9
6
Достойнство
2.4
6
Прелъстеност
4.3
6
Заплаха
2.7
7
Творчество
11.3
7
Благодарност
10.6
7
Обмисляне
5.3
7
Опростяване
9.1
7
Отърсване
6
9
Постижения
10.4
9
Възползване
14.8
9
Подсигуряване
8.8
10
Изследователство
14
10
Несполука
7.6
10
Подозрениe
10.8
12
Ползотворност
3
12
Обмисляне
1.8
12
Посвещение
3.2
12
Неотстъпчивост
1.9
12
Надежда
1.8
12
Съобразяване
1.9
12
Горчивина
1.9
12
Дързост
3.2
12
Непоколебимост
3.2
12
Отмъщение
1.8
12
Нетърпимост
1.9
12
Отърсване
3.2
12
Поражение
1.9
12
Покорство
1.8
12
Неодобрение
1.9
13
Неотстъпчивост
14.4
13
Примирение
23.6
13
Надмощие
20.4
16
Обмисляне
8
16
Възползване
20.8
16
Опростяване
18
17
Несполука
31.2
18
Нетърпимост
16.8
19
Компромиси
51
19
Винa
42
20
Ползотворност
8.4
20
Творчество
6.8
20
Постижения
4
20
Високомерие
4.8
20
Непоколебимост
9.2
20
Отмъщение
6.4
22
Сполука
25
22
Примирение
21.7
22
Смирение
20
23
Обмисляне
12
24
Инициативност
30
24
Опростяване
16.8
24
Прелъстеност
36
26
Съобразяване
9.4
26
Примирение
11.5
26
Несполука
10.1
26
Подозрениe
7
26
Смирение
8.9
26
Загриженост
7.5
26
Неодобрение
6.3
28
Объркване
8.8
28
Смирение
9.2
28
Загриженост
9.4
28
Винa
4.6
28
Нелепост
8.6
29
Неодобрение
25.2
29
Винa
18
30
Инициативност
6
30
Предпазливост
5.6
30
Компромиси
6.2
30
Загриженост
6.8
31
Подсигуряване
29.6
32
Горчивина
18.5
32
Поражение
13.5
34
Благодарност
8.7
34
Обмисляне
9
35
Инициативност
22
35
Посвещение
23.2
36
Ангажираност
18
36
Надмощие
24
37
Изследователство
5.1
37
Творчество
7.7
37
Сполука
6.2
37
Инициативност
8.7
37
Непоколебимост
6.8
37
Подозрениe
4.4
37
Противопоставяне
8.4
37
Надмощие
7.8
38
Изследователство
4
38
Усъвършенстване
5
38
Ползотворност
3.5
38
Обмисляне
4.5
38
Равносметка
5
39
Постижения
1.3
39
Обмисляне
3.8
39
Предпазливост
7.1
39
Опростяване
4.7
39
Достойнство
6.2
39
Високомерие
5.9
39
Противопоставяне
10.8
39
Отмъщение
5
39
Нетърпимост
8.4
39
Заплаха
9.6
40
Ангажираност
4.6
40
Творчество
4.6
40
Постижения
3.5
40
Инициативност
5.7
40
Благодарност
3.5
40
Обмисляне
1.1
40
Дързост
2.8
40
Отчуждение
3.3
40
Смирение
3.9
40
Покорство
1.7
40
Подсигуряване
3.9
41
Неотстъпчивост
18.9
41
Нетърпимост
15.6
41
Поражение
14.1
41
Неодобрение
14.1
42
Ангажираност
8.3
42
Ползотворност
6.7
42
Творчество
7.8
42
Постижения
6.5
42
Инициативност
8.2
42
Благодарност
7
45
Рискуване
10.2
45
Високомерие
7.5
45
Неодобрение
9.6
45
Нелепост
12.3
46
Постижения
7.2
46
Благодарност
8.4
46
Възползване
8.2
46
Надежда
5.8
46
Примирение
9.4
46
Покорство
5.5
46
Подсигуряване
7.9
47
Неотстъпчивост
4.4
47
Съобразяване
4.7
47
Горчивина
5.7
47
Несполука
5.4
47
Противопоставяне
7.1
47
Нетърпимост
5.6
47
Заплаха
8.4
47
Нелепост
5.6
48
Инициативност
2.4
48
Обмисляне
3.8
48
Достойнство
6.9
48
Отчуждение
1.2
48
Загриженост
4.3
48
Покорство
4.1
48
Заплаха
4.5
49
Компромиси
92.4
50
Творчество
5.3
50
Инициативност
3.9
50
Предпазливост
6.9
50
Дързост
3.9
50
Отчуждение
2.9
50
Загриженост
6
50
Заплаха
5.8
53
Изследователство
33.6
54
Съобразяване
27.5
54
Винa
31
55
Благодарност
55
56
Сполука
11
56
Подсигуряване
6.6
56
Смирение
7.8
56
Отчуждение
8.2
56
Поражение
2
57
Творчество
30.6
58
Надмощие
11.2
58
Нетърпимост
14.8
59
Ползотворност
3.5
59
Отърсване
3.7
59
Обмисляне
1.9
59
Достойнство
2.4
59
Прелъстеност
4.3
59
Заплаха
2.7
60
Високомерие
20.4
61
Неотстъпчивост
10.2
61
Горчивина
7.6
61
Нетърпимост
7.8
61
Отчуждение
9
62
Опростяване
10.4
62
Отчуждение
14
63
Нетърпимост
26.5
63
Винa
22
64
Прелъстеност
23.5
64
Смирение
28.5
65
Творчество
34.2
66
Смирение
39.2
67
Смирение
13.6
67
Загриженост
17.2
68
Усъвършенстване
7.2
68
Ангажираност
5.2
68
Ползотворност
4
68
Непоколебимост
7
68
Отмъщение
7.8
69
Ползотворност
38.4
70
Нетърпимост
8
70
Отчуждение
12
70
Поражение
10.4
71
Сполука
9
71
Неотстъпчивост
7.8
71
Съобразяване
6
71
Примирение
8.3
71
Нетърпимост
6.3
71
Отчуждение
6.8
71
Надмощие
9.2
71
Смирение
7.4
72
Съобразяване
15.3
72
Горчивина
16
72
Поражение
10.7
74
Инициативност
3.4
74
Възползване
2.9
74
Предпазливост
2.6
74
Примирение
3.8
74
Горчивина
3
74
Несполука
2.9
74
Компромиси
2.9
74
Отчуждение
3.6
74
Равносметка
2.7
74
Загриженост
3.4
74
Подсигуряване
2.9
74
Винa
2.9
74
Нелепост
2.9
75
Благодарност
5.6
75
Достойнство
7
75
Примирение
4.6
75
Компромиси
6
76
Творчество
17.4
76
Подозрениe
4.2
77
Изследователство
2.9
77
Усъвършенстване
1.3
77
Ангажираност
3.8
77
Ползотворност
2.5
77
Творчество
3.2
77
Сполука
2.6
77
Постижения
1.5
77
Инициативност
2.8
77
Благодарност
2.1
77
Рискуване
2
77
Обмисляне
1
77
Предпазливост
2.6
77
Опростяване
1.7
77
Достойнство
1.9
77
Отчуждение
2.3
77
Отърсване
2.7
77
Равносметка
1.5
77
Прелъстеност
3.5
77
Загриженост
3.2
79
Ползотворност
18.2
79
Творчество
32.9
80
Сполука
6.7
80
Инициативност
6.2
80
Неотстъпчивост
4.9
80
Примирение
6.3
80
Високомерие
4.8
80
Несполука
4.9
80
Надмощие
6.7
80
Смирение
4.5
80
Неодобрение
3.1
80
Подсигуряване
2.6
80
Нелепост
3.1
81
Изследователство
7.6
81
Рискуване
6.9
81
Опростяване
8
81
Объркване
4.9
81
Непоколебимост
10
81
Подозрениe
6.9
81
Нетърпимост
8
81
Отърсване
8.7
81
Заплаха
6
82
Инициативност
12.5
82
Предпазливост
10.6
82
Непоколебимост
12.7
82
Противопоставяне
12.7
82
Загриженост
13.4
83
Усъвършенстване
7.8
83
Творчество
19.2
83
Благодарност
13.7
83
Обмисляне
5.9
83
Възползване
14.2
83
Съобразяване
11
83
Достойнство
10.3
83
Противопоставяне
8.7
83
Неодобрение
7.5
83
Винa
10.3
83
Заплаха
7.1
83
Изследователство
14.6
83
Усъвършенстване
7.8
83
Ползотворност
16
83
Творчество
19.2
83
Постижения
12.3
83
Инициативност
16.9
83
Благодарност
13.7
83
Обмисляне
5.9
83
Възползване
14.2
83
Предпазливост
13.5
83
Неотстъпчивост
9.4
83
Опростяване
9.1
83
Съобразяване
11
83
Достойнство
10.3
83
Примирение
15.5
83
Компромиси
12.1
83
Противопоставяне
8.7
83
Отчуждение
10.5
83
Отърсване
12.8
83
Равносметка
4.6
83
Неодобрение
7.5
83
Подсигуряване
12.3
83
Винa
10.3
83
Нелепост
7.8
84
Неотстъпчивост
14.4
84
Съобразяване
13.1
84
Смирение
12.2
84
Загриженост
13.4
84
Винa
9.6
85
Ползотворност
12.7
85
Творчество
11.5
85
Постижения
11.2
85
Инициативност
13.5
85
Благодарност
14.6
85
Обмисляне
17.7
85
Възползване
10
85
Неотстъпчивост
10
85
Примирение
13.5
85
Високомерие
10
85
Непоколебимост
11.5
85
Отчуждение
20
85
Надмощие
13.5
87
Непоколебимост
18
87
Неодобрение
14.7
88
Изследователство
12.5
88
Усъвършенстване
9.4
88
Ползотворност
10.1
88
Творчество
9.4
88
Постижения
6.4
89
Усъвършенстване
4.4
89
Ползотворност
11.8
89
Творчество
14.4
89
Постижения
9.8
89
Опростяване
11.2
89
Равносметка
5.8
90
Изследователство
25.8
90
Усъвършенстване
27.2
90
Ползотворност
16.2
90
Творчество
12.9
90
Благодарност
24.9
90
Обмисляне
11.5
90
Предпазливост
17.1
90
Примирение
32.3
90
Объркване
30
90
Горчивина
18.9
90
Отчуждение
18.9
90
Поражение
7.4
90
Покорство
13.4
91
Изследователство
6.5
91
Усъвършенстване
7
91
Ползотворност
4.4
91
Постижения
4.4
91
Благодарност
8.2
91
Обмисляне
3.8
91
Предпазливост
9.3
91
Примирение
11.5
91
Горчивина
7
91
Отчуждение
7
91
Заплаха
8.7
92
Ангажираност
10
92
Сполука
6
92
Инициативност
7
92
Предпазливост
10
92
Съобразяване
10
92
Примирение
11.6
92
Объркване
9
92
Смирение
5.6
92
Загриженост
10.2
92
Нелепост
4.4
93
Творчество
53.3
93
Посвещение
46.7
93
Заплаха
49.3
94
Ангажираност
19.2
94
Поражение
10.7
94
Смирение
17.6
95
Изследователство
8.6
95
Ангажираност
13.7
95
Творчество
11.5
95
Предпазливост
8.9
95
Високомерие
8.6
95
Непоколебимост
10.6
95
Подозрениe
5.8
95
Надмощие
10.8
95
Загриженост
11
95
Винa
8.4
96
Примирение
9
96
Горчивина
6.6
96
Несполука
7.6
96
Отчуждение
8.4
96
Поражение
6.8
96
Загриженост
12.6
97
Предпазливост
24.8
97
Прелъстеност
22.8
98
Изследователство
13
98
Усъвършенстване
8.5
98
Ангажираност
15.6
98
Ползотворност
12.8
98
Творчество
10.7
98
Сполука
11.3
98
Постижения
6.2
98
Благодарност
11.1
98
Предпазливост
7.1
98
Достойнство
9.2
98
Дързост
10.9
98
Прелъстеност
13.7
98
Смирение
9.2
98
Подсигуряване
4.3
98
Винa
7.3
99
Ангажираност
8.2
99
Предпазливост
5.8
99
Опростяване
6.3
99
Отчуждение
8.1
99
Прелъстеност
6.2
99
Загриженост
7.5
99
Заплаха
6
100
Противопоставяне
9.3
100
Загриженост
18
100
Неодобрение
10.7
101
Ангажираност
7.5
101
Ползотворност
6.5
101
Творчество
6.4
101
Инициативност
4.6
101
Благодарност
4.7
101
Обмисляне
2.8
101
Дързост
5.1
101
Отчуждение
3.7
101
Отърсване
5.6
101
Прелъстеност
6.2
101
Смирение
3.3
101
Загриженост
4.3
102
Инициативност
4.6
102
Неотстъпчивост
5.2
102
Опростяване
3.8
102
Горчивина
5.8
102
Нетърпимост
3.8
102
Отчуждение
5.2
103
Творчество
13.8
103
Инициативност
11.8
103
Предпазливост
10.4
103
Непоколебимост
11
103
Противопоставяне
7.6
103
Прелъстеност
13.4
103
Загриженост
11.4
104
Изследователство
7.6
104
Усъвършенстване
7.6
104
Ползотворност
7.9
104
Сполука
7.1
104
Инициативност
6.1
104
Благодарност
7.4
104
Рискуване
6.2
104
Обмисляне
6.7
104
Възползване
6.4
104
Посвещение
7.8
104
Неотстъпчивост
5.5
104
Надежда
7.8
104
Достойнство
6.5
104
Объркване
6.2
104
Горчивина
6.5
104
Високомерие
4.3
104
Непоколебимост
5.6
104
Подозрениe
5.3
104
Противопоставяне
4.3
104
Отмъщение
5.6
104
Нетърпимост
4.4
104
Равносметка
6.4
104
Поражение
5.3
104
Прелъстеност
6.5
104
Заплаха
5.3
105
Ангажираност
3.4
105
Ползотворност
2.7
105
Благодарност
2.7
105
Обмисляне
2
105
Посвещение
3.3
105
Предпазливост
3.1
105
Неотстъпчивост
3.8
105
Опростяване
2.9
105
Съобразяване
2.4
105
Достойнство
2.1
105
Горчивина
2.5
105
Дързост
2.6
105
Противопоставяне
3.3
105
Нетърпимост
3.2
105
Надмощие
3.9
105
Прелъстеност
2.8
105
Смирение
2.6
105
Загриженост
2.8
105
Неодобрение
3.1
105
Подсигуряване
2.8
105
Заплаха
2.1
106
Изследователство
18
108
Ползотворност
5.8
108
Творчество
6
108
Постижения
8.2
108
Инициативност
11.2
108
Благодарност
11
108
Обмисляне
4.4
108
Горчивина
3.4
108
Дързост
5.6
108
Поражение
4.2
108
Винa
7.8
109
Изследователство
9.4
109
Усъвършенстване
11
109
Ползотворност
12.3
109
Творчество
13.5
109
Сполука
11
109
Постижения
15.1
109
Благодарност
13.8
111
Ползотворност
8.7
111
Творчество
8.1
111
Постижения
4.2
111
Благодарност
14.4
111
Обмисляне
9.9
111
Възползване
10.8
111
Горчивина
16.5
111
Нетърпимост
17.1
111
Неодобрение
12
111
Подсигуряване
4.2
112
Изследователство
7.4
112
Усъвършенстване
5.5
112
Ангажираност
12.6
112
Творчество
9.5
112
Постижения
7.7
112
Инициативност
9.8
112
Неотстъпчивост
6.2
112
Опростяване
8
112
Съобразяване
6.8
112
Достойнство
6.8
112
Дързост
9.5
112
Непоколебимост
8.9
112
Противопоставяне
5.2
113
Рискуване
17.6
114
Изследователство
27.5
114
Ангажираност
23.4
114
Инициативност
13.8
114
Объркване
22.8
114
Противопоставяне
13.2
114
Отчуждение
17.9
114
Отърсване
22
114
Поражение
14
115
Постижения
6.2
115
Благодарност
7.6
115
Опростяване
5.8
115
Отчуждение
7.2
115
Равносметка
5.8
115
Поражение
3.2
116
Противопоставяне
69
116
Нетърпимост
59
116
Отчуждение
59
118
Достойнство
14
119
Обмисляне
15.6
119
Неотстъпчивост
21.8
119
Надежда
18.7
119
Примирение
21.8
119
Горчивина
15.6
119
Отмъщение
21.8
119
Отчуждение
18.7
119
Надмощие
24.9
119
Прелъстеност
29.6
121
Усъвършенстване
31.4
121
Ангажираност
49.1
121
Ползотворност
52.4
121
Творчество
58.9
121
Обмисляне
28.8
121
Посвещение
49.1
121
Опростяване
35.3
121
Съобразяване
20.9
121
Достойнство
25.5
121
Заплаха
15.1
121
Нелепост
16.4
122
Постижения
16
122
Обмисляне
13.1
122
Загриженост
21.1
122
Неодобрение
9.9
122
Винa
15.4
123
Усъвършенстване
42
123
Ползотворност
42
123
Посвещение
41
123
Неотстъпчивост
59.5
123
Надежда
37.9
123
Подозрениe
63.6
123
Отмъщение
60.5
123
Нетърпимост
63.6
124
Усъвършенстване
16.3
124
Постижения
10
124
Предпазливост
18.6
124
Противопоставяне
26.7
124
Поражение
10
124
Покорство
11.1
124
Винa
19.7
125
Усъвършенстване
11.2
125
Благодарност
14
127
Възползване
10.8
128
Надежда
20.4
129
Изследователство
5
129
Усъвършенстване
5.8
129
Ползотворност
7.2
129
Обмисляне
4.8
129
Отчуждение
3.2
131
Примирение
25.2
132
Изследователство
5.3
132
Обмисляне
2.7
132
Високомерие
4
134
Изследователство
7.2
134
Творчество
6.8
134
Рискуване
2.8
134
Опростяване
4
134
Равносметка
4.4
135
Изследователство
12.2
135
Ангажираност
14.8
135
Сполука
9
135
Постижения
6
135
Инициативност
7.4
135
Рискуване
4.8
135
Непоколебимост
9.6
135
Надмощие
6.4
136
Предпазливост
22
137
Изследователство
11.8
137
Объркване
15.6
137
Прелъстеност
10.6
138
Достойнство
7.8
138
Противопоставяне
9.8
138
Отмъщение
2.8
139
Горчивина
16.8
140
Примирение
26.3
140
Компромиси
18.9
140
Противопоставяне
11.9
140
Загриженост
17.2
141
Нетърпимост
4.4
141
Отчуждение
5
141
Надмощие
3.8
141
Загриженост
9.4
141
Заплаха
10
142
Ангажираност
7.1
142
Объркване
10.7
142
Дързост
7.7
142
Непоколебимост
8.5
142
Подозрениe
9.4
142
Нетърпимост
6
142
Отчуждение
4.6
142
Отърсване
8.2
142
Надмощие
4.9
142
Загриженост
6.1
142
Неодобрение
5.5
142
Винa
6.8
142
Заплаха
7.2
142
Нелепост
8.6
143
Усъвършенстване
7.2
143
Ползотворност
9.8
143
Постижения
9.8
143
Рискуване
9
143
Обмисляне
9
143
Отърсване
10.8
143
Равносметка
8.2
144
Неотстъпчивост
13.9
144
Компромиси
14.7
144
Противопоставяне
8.8
145
Рискуване
6.3
145
Предпазливост
5.3
145
Неотстъпчивост
8.4
145
Опростяване
5
145
Съобразяване
5.7
145
Примирение
7.8
145
Объркване
6.9
145
Компромиси
6.9
145
Високомерие
6.9
145
Дързост
5.3
145
Противопоставяне
7.4
145
Нетърпимост
7.1
145
Отчуждение
6.6
145
Надмощие
8.4
145
Прелъстеност
6.4
145
Загриженост
6.9
145
Неодобрение
6.3
145
Винa
4.8
145
Заплаха
5.6
145
Нелепост
5.7
146
Инициативност
10.8
146
Надмощие
10.5
148
Сполука
19.5
148
Примирение
14
148
Компромиси
24.5
148
Подозрениe
23.5
149
Изследователство
15.4
149
Усъвършенстване
9.4
149
Ангажираност
15.4
149
Ползотворност
8.8
149
Сполука
16
149
Рискуване
11.6
149
Обмисляне
6.4
149
Предпазливост
12.6
149
Достойнство
10.4
149
Дързост
9.8
149
Непоколебимост
12.4
149
Противопоставяне
14
149
Отчуждение
13
149
Отърсване
12.4
149
Надмощие
13
149
Поражение
7.4
149
Прелъстеност
16.4
149
Смирение
10.4
149
Покорство
3.8
149
Винa
11.4
149
Заплаха
14
149
Нелепост
10.4
150
Изследователство
9.3
150
Творчество
7.5
150
Дързост
11
150
Подозрениe
6.3
150
Неодобрение
8
150
Нелепост
8.3
151
Ангажираност
12
151
Ползотворност
7.7
151
Творчество
7.7
151
Постижения
6.7
151
Инициативност
11
151
Обмисляне
5.8
151
Неотстъпчивост
6.5
151
Примирение
11.3
151
Високомерие
6.2
151
Нетърпимост
5.3
152
Ангажираност
22.6
152
Творчество
20.7
152
Инициативност
19.8
152
Благодарност
18.9
152
Рискуване
14.2
152
Предпазливост
10.2
152
Объркване
6.5
152
Подозрениe
9.3
152
Отмъщение
12.1
152
Отчуждение
11.4
152
Надмощие
14.8
153
Усъвършенстване
5
153
Ангажираност
6.9
153
Творчество
5
153
Сполука
7.1
153
Постижения
5.7
153
Инициативност
7.8
153
Обмисляне
5.9
153
Посвещение
5.4
153
Достойнство
5
153
Примирение
8.1
153
Компромиси
5.5
153
Противопоставяне
3.8
153
Нетърпимост
4.7
153
Отчуждение
8
153
Загриженост
7.1
154
Инициативност
13.2
155
Ангажираност
12.1
155
Ползотворност
10.2
155
Постижения
6.5
155
Инициативност
8.4
155
Благодарност
8.5
155
Посвещение
11.5
155
Надежда
8
155
Съобразяване
6.1
155
Примирение
9.8
155
Високомерие
6.5
155
Дързост
8.4
155
Надмощие
8.5
155
Неодобрение
4.8
155
Подсигуряване
4.6
156
Усъвършенстване
69
156
Ползотворност
84
157
Ползотворност
5.8
157
Творчество
7.9
157
Инициативност
9.7
157
Благодарност
7.7
157
Обмисляне
5.4
157
Високомерие
8.3
157
Непоколебимост
6.8
157
Отмъщение
6.3
157
Нетърпимост
6.4
157
Отчуждение
7.9
157
Надмощие
8.7
158
Ангажираност
27.3
158
Ползотворност
22
158
Постижения
12.3
158
Посвещение
19
158
Неотстъпчивост
14
158
Примирение
18.3
158
Високомерие
13.3
158
Нетърпимост
14
158
Надмощие
22.3
159
Изследователство
11.8
159
Сполука
8
159
Инициативност
8.8
159
Благодарност
7.6
159
Предпазливост
8.8
159
Неотстъпчивост
7.6
159
Опростяване
6.1
159
Надежда
6.1
159
Съобразяване
6.7
159
Примирение
6.9
159
Объркване
8
159
Горчивина
4.2
159
Компромиси
6.9
159
Високомерие
9.5
159
Отмъщение
8.2
159
Нетърпимост
6.3
159
Поражение
5.5
159
Прелъстеност
12.2
159
Смирение
8.2
159
Винa
8.2
160
Постижения
24.6
161
Ползотворност
21.2
161
Творчество
26
161
Рискуване
20.4
161
Подозрениe
13.6
162
Благодарност
9.7
162
Обмисляне
9.5
162
Надежда
9.5
162
Съобразяване
8.1
162
Горчивина
9.7
162
Компромиси
14.7
162
Противопоставяне
11.2
162
Отчуждение
9.9
162
Смирение
8.4
162
Винa
13.2
163
Сполука
23.5
163
Благодарност
21.5
163
Загриженост
23.5
163
Заплаха
19
164
Постижения
5.6
165
Ангажираност
12.3
165
Творчество
5.9
165
Постижения
4.7
165
Обмисляне
6.9
165
Съобразяване
6.6
165
Горчивина
7.8
165
Противопоставяне
7.8
165
Надмощие
12.3
165
Равносметка
13.5
165
Смирение
11.1
165
Неодобрение
6.9
166
Ангажираност
6.4
166
Ползотворност
3.4
166
Творчество
4.4
166
Постижения
2.6
166
Инициативност
5.6
166
Обмисляне
1.6
166
Достойнство
7.2
166
Непоколебимост
10
166
Надмощие
11.2
166
Загриженост
10.2
166
Заплаха
7.2
167
Изследователство
19.8
167
Усъвършенстване
7.8
167
Ангажираност
17.6
167
Ползотворност
15.9
167
Творчество
14.8
167
Сполука
9.5
167
Постижения
2.8
167
Инициативност
4.5
167
Благодарност
5.6
167
Рискуване
6.7
167
Обмисляне
9.8
167
Възползване
6.7
167
Предпазливост
3.3
167
Неотстъпчивост
9.5
167
Опростяване
8.6
167
Надежда
7.8
167
Съобразяване
10
167
Достойнство
4.5
167
Примирение
9.5
167
Горчивина
13.7
167
Компромиси
8.4
167
Дързост
18.1
167
Непоколебимост
17.6
167
Противопоставяне
6.1
167
Надмощие
7.2
167
Поражение
12
167
Смирение
7.8
167
Покорство
6.1
168
Ангажираност
8.6
168
Постижения
5.7
168
Инициативност
7.7
168
Предпазливост
6.5
168
Достойнство
4.8
168
Непоколебимост
8.9
168
Противопоставяне
7.2
168
Отмъщение
6.3
168
Надмощие
8.4
168
Прелъстеност
7.4
168
Загриженост
6.9
170
Творчество
5.8
170
Постижения
4
170
Надежда
6.8
170
Достойнство
7.5
170
Непоколебимост
6.5
170
Винa
10.5
171
Изследователство
9.5
171
Усъвършенстване
3.7
171
Ползотворност
7.2
171
Достойнство
4.2
171
Объркване
6.5
171
Непоколебимост
8.4
171
Противопоставяне
5.4
171
Прелъстеност
10
172
Постижения
6.5
172
Инициативност
8.4
172
Благодарност
6.5
172
Предпазливост
8.2
172
Достойнство
6.2
172
Смирение
6.5
172
Загриженост
8.2
172
Покорство
4.6
172
Подсигуряване
6.5
172
Винa
6.2
173
Постижения
13
173
Инициативност
16.8
173
Благодарност
13
173
Достойнство
12.5
173
Загриженост
16.3
174
Изследователство
12.3
174
Усъвършенстване
10.1
174
Ангажираност
12.3
174
Творчество
15.5
174
Сполука
6.4
174
Постижения
13.3
174
Благодарност
10.1
174
Възползване
7.9
174
Предпазливост
13.5
174
Неотстъпчивост
4.2
174
Надежда
8.4
174
Съобразяване
2.5
174
Достойнство
14
174
Объркване
10.3
174
Горчивина
3.7
174
Компромиси
8.6
174
Противопоставяне
9.8
174
Нетърпимост
4.9
174
Надмощие
5.9
174
Поражение
3.2
174
Загриженост
10.3
174
Покорство
7.9
174
Неодобрение
3.7
174
Подсигуряване
7.4
174
Заплаха
9.4
174
Нелепост
4.2
175
Усъвършенстване
26
178
Ангажираност
18.2
178
Инициативност
16
178
Предпазливост
16
178
Високомерие
4.1
178
Отчуждение
26
178
Поражение
20.4
178
Смирение
24.1
180
Ангажираност
7.5
180
Ползотворност
4.8
180
Творчество
7.1
180
Постижения
5.9
180
Инициативност
8.5
180
Благодарност
6.2
180
Обмисляне
2.8
180
Отмъщение
5.1
180
Нетърпимост
4.3
180
Отчуждение
5.5
180
Надмощие
7.8
181
Ангажираност
8.5
181
Ползотворност
7
181
Творчество
7
181
Постижения
6.5
181
Инициативност
7.9
181
Благодарност
7.9
181
Надежда
4.9
181
Компромиси
5.9
181
Прелъстеност
8.1
181
Загриженост
9
182
Творчество
26.8
183
Ангажираност
13.6
185
Ползотворност
9.9
185
Творчество
10.6
185
Постижения
9.5
185
Благодарност
8.6
185
Достойнство
12.5
185
Високомерие
11.4
185
Отмъщение
10.8
185
Смирение
6.4
185
Покорство
6.6
185
Винa
10.3
187
Усъвършенстване
9.9
187
Ангажираност
10.9
187
Ползотворност
10.1
187
Творчество
8.7
187
Сполука
10.8
187
Постижения
5.9
187
Инициативност
6.7
187
Благодарност
8.1
187
Рискуване
8.5
187
Предпазливост
6.9
187
Достойнство
8.3
187
Объркване
10.9
187
Дързост
8.5
187
Прелъстеност
11.1
187
Смирение
6.6
187
Загриженост
9.1
187
Покорство
5.7
187
Подсигуряване
4.3
187
Винa
6.7
187
Нелепост
8.4
188
Благодарност
18
188
Обмисляне
16
188
Загриженост
15.2
189
Ангажираност
9.2
189
Ползотворност
8.6
189
Творчество
12.2
189
Постижения
9.2
189
Инициативност
9.8
189
Благодарност
6.2
190
Усъвършенстване
7.2
190
Сполука
12.2
190
Рискуване
7.2
190
Възползване
6.1
190
Предпазливост
10.1
190
Примирение
11
190
Загриженост
15.1
190
Нелепост
7
191
Изследователство
18.5
191
Ангажираност
13.7
191
Ползотворност
13.7
191
Творчество
9.8
191
Инициативност
7.3
191
Обмисляне
10.4
191
Посвещение
16.5
191
Предпазливост
6.7
191
Надежда
14
191
Съобразяване
14.8
191
Достойнство
10.6
191
Объркване
15.4
191
Горчивина
13.2
191
Несполука
18.8
191
Компромиси
13.4
191
Високомерие
7
191
Подозрениe
15.7
191
Отчуждение
10.4
191
Подсигуряване
8.1
191
Винa
11.5
192
Усъвършенстване
8.6
192
Творчество
14.6
192
Посвещение
17.5
192
Достойнство
6.7
192
Компромиси
9.4
193
Възползване
4.1
193
Посвещение
2.6
193
Неотстъпчивост
4.2
193
Опростяване
4.3
193
Надежда
1.4
193
Горчивина
2.5
193
Дързост
3.1
193
Непоколебимост
4.6
193
Отмъщение
3.3
193
Нетърпимост
4.4
193
Отърсване
2.8
193
Поражение
3
193
Неодобрение
4.7
194
Ангажираност
4.8
195
Постижения
7.8
195
Обмисляне
6.6
195
Възползване
8.8
195
Предпазливост
11.2
195
Неотстъпчивост
12.4
195
Опростяване
6.4
195
Надежда
9
195
Достойнство
11.4
195
Горчивина
7.6
195
Компромиси
12.4
195
Високомерие
11.2
195
Противопоставяне
14.8
195
Отмъщение
11.4
195
Нетърпимост
10
195
Заплаха
10
196
Ползотворност
15.6
196
Благодарност
14.6
196
Неотстъпчивост
10.7
196
Съобразяване
12.4
196
Горчивина
12.4
196
Компромиси
12.4
196
Високомерие
12.4
196
Отчуждение
15.3
196
Неодобрение
12.4
197
Ползотворност
16.5
197
Постижения
14.3
197
Благодарност
14.3
197
Предпазливост
13.6
197
Неотстъпчивост
8.6
197
Примирение
12
197
Горчивина
11.1
197
Компромиси
11.1
197
Високомерие
11.1
197
Отчуждение
13.6
197
Загриженост
13.6
197
Неодобрение
10.1
198
Несполука
3.7
198
Подозрениe
6.4
198
Равносметка
4.5
199
Изследователство
4.9
199
Усъвършенстване
4.4
199
Ангажираност
6
199
Ползотворност
4.9
199
Творчество
4.4
199
Сполука
5.6
199
Постижения
4
199
Инициативност
5.1
199
Благодарност
5.6
199
Рискуване
4
199
Обмисляне
2.4
199
Възползване
2.1
199
Посвещение
3
199
Неотстъпчивост
0.7
199
Достойнство
5.9
199
Компромиси
4
199
Дързост
2.9
199
Противопоставяне
4
200
Неотстъпчивост
6.9
200
Съобразяване
6.6
200
Объркване
10.4
200
Противопоставяне
8.1
200
Надмощие
5.4
200
Загриженост
7.2
200
Неодобрение
6
200
Нелепост
8.3
201
Опростяване
11.4
201
Нетърпимост
13.1
201
Поражение
9.8
201
Рискуване
10.7
201
Неодобрение
14
201
Нелепост
9.1
202
Непоколебимост
13.2
203
Противопоставяне
9.2
203
Нетърпимост
4.6
203
Отърсване
10
203
Прелъстеност
14.6
204
Изследователство
16.8
205
Ползотворност
6.1
205
Творчество
6.2
205
Постижения
4.8
205
Обмисляне
4.3
205
Възползване
4.2
205
Неотстъпчивост
2.8
205
Надежда
4.1
205
Горчивина
3.7
205
Дързост
5.3
205
Непоколебимост
4.8
205
Отърсване
5.7
205
Подсигуряване
4
206
Усъвършенстване
4.8
206
Постижения
4.3
206
Обмисляне
6
206
Подозрениe
7.4
206
Отмъщение
8.4
207
Ползотворност
9.6
207
Посвещение
11
207
Неотстъпчивост
7.4
207
Непоколебимост
9.2
208
Изследователство
13.1
208
Усъвършенстване
9.3
208
Ангажираност
11.9
208
Ползотворност
9.8
208
Творчество
9.8
208
Сполука
11.4
208
Постижения
6
208
Инициативност
8.1
208
Благодарност
8.1
208
Рискуване
9.3
208
Посвещение
9.6
208
Надежда
5.9
209
Ангажираност
8.6
209
Творчество
8
209
Инициативност
6.6
209
Предпазливост
7
209
Загриженост
7.6
210
Благодарност
15.6
210
Посвещение
12
211
Ангажираност
9.8
211
Творчество
7.6
211
Инициативност
6.8
211
Посвещение
6.7
211
Неотстъпчивост
3.3
211
Дързост
6.8
211
Непоколебимост
7.2
211
Надмощие
6.4
211
Подсигуряване
3.9
212
Инициативност
6.1
212
Опростяване
5.3
212
Дързост
3.8
212
Нетърпимост
5.8
212
Надмощие
6.6
213
Творчество
8.8
213
Обмисляне
8.3
213
Опростяване
7
213
Отърсване
8.3
214
Непоколебимост
10.2
215
Ангажираност
5.3
215
Ползотворност
3.6
215
Инициативност
4.2
215
Благодарност
3.9
215
Обмисляне
2.1
215
Възползване
2.6
215
Посвещение
3.7
215
Предпазливост
2.7
215
Неотстъпчивост
1.8
215
Надежда
2.3
215
Съобразяване
2.3
215
Достойнство
2.4
215
Примирение
4
215
Горчивина
2.2
215
Компромиси
2.5
215
Дързост
3.6
215
Непоколебимост
3.1
215
Противопоставяне
1.9
215
Отчуждение
3.8
215
Отърсване
3.5
215
Надмощие
3.4
215
Прелъстеност
3.8
215
Смирение
3.9
215
Загриженост
4.1
215
Подсигуряване
2.5
215
Винa
2.4
216
Опростяване
7.7
216
Високомерие
8.3
216
Непоколебимост
12.5
216
Нетърпимост
5.1
216
Отърсване
11.8
217
Изследователство
11.7
217
Усъвършенстване
10.1
217
Ползотворност
9.8
217
Творчество
10.3
217
Сполука
9.1
217
Постижения
8.7
217
Благодарност
7.3
217
Рискуване
10.5
217
Обмисляне
7.8
217
Възползване
9.6
217
Предпазливост
9.4
217
Неотстъпчивост
9.4
217
Опростяване
8.2
217
Надежда
9.1
217
Съобразяване
7.5
217
Примирение
8.2
217
Компромиси
9.8
217
Отчуждение
6.9
217
Поражение
6.2
217
Покорство
6.6
217
Неодобрение
6.9
218
Съобразяване
20.3
218
Подозрениe
25
218
Неотстъпчивост
25
218
Примирение
23.7
218
Несполука
26.7
218
Неодобрение
18.7
220
Изследователство
6.1
220
Усъвършенстване
5.6
220
Ползотворност
6.9
220
Творчество
7.2
220
Постижения
6.7
220
Инициативност
6.9
220
Благодарност
6.7
220
Рискуване
5.9
220
Посвещение
6.9
220
Предпазливост
7.7
220
Надежда
6.4
220
Достойнство
7.5
220
Примирение
6.7
220
Объркване
6.7
220
Несполука
5.6
220
Компромиси
7.5
220
Прелъстеност
8
220
Загриженост
7.7
221
Ангажираност
9.6
221
Обмисляне
8.8
221
Нетърпимост
11.2
221
Отчуждение
7.8
221
Отърсване
11.4
222
Изследователство
4.9
222
Ангажираност
6.9
222
Сполука
7.3
222
Посвещение
4.3
222
Неотстъпчивост
3.6
222
Несполука
4.7
222
Непоколебимост
3.9
222
Подозрениe
4.3
222
Надмощие
6.3
223
Ангажираност
8.2
223
Ползотворност
9.1
223
Постижения
7.8
223
Обмисляне
9.1
223
Опростяване
8.7
223
Високомерие
10
223
Нетърпимост
11.2
223
Отчуждение
8.2
223
Отърсване
10
225
Ангажираност
23.2
226
Неотстъпчивост
16.8
226
Примирение
28.9
226
Надмощие
25.2
227
Творчество
33.4
227
Благодарност
21.9
227
Объркване
24.7
227
Поражение
16.5
227
Загриженост
35.2
227
Винa
32
227
Нелепост
15.5
228
Ползотворност
6.4
228
Обмисляне
2.7
228
Отмъщение
2.6
228
Нетърпимост
4
228
Отърсване
7.8
230
Усъвършенстване
31.8
230
Творчество
19.1
230
Постижения
17.3
230
Рискуване
21.8
230
Обмисляне
19.5
230
Посвещение
29.1
230
Неотстъпчивост
17.7
230
Надежда
27.3
230
Съобразяване
20.5
230
Противопоставяне
15.9
230
Загриженост
30
231
Изследователство
6.3
231
Ангажираност
7.4
231
Благодарност
5.2
231
Обмисляне
3.3
231
Неотстъпчивост
3.1
231
Надежда
3.7
231
Съобразяване
3.7
231
Достойнство
4.5
231
Объркване
5.6
231
Горчивина
4.1
231
Несполука
4.8
231
Компромиси
5.2
231
Дързост
5.2
231
Непоколебимост
4.6
231
Противопоставяне
3.8
231
Нетърпимост
2.7
231
Отчуждение
5.6
231
Отърсване
5.6
231
Надмощие
4.6
231
Равносметка
4.5
231
Поражение
3.3
231
Прелъстеност
6.7
231
Загриженост
6.7
231
Покорство
3
231
Неодобрение
2.3
231
Винa
4.5
231
Заплаха
4.8
231
Нелепост
4.1
232
Изследователство
8.6
232
Творчество
10.7
232
Рискуване
3.5
232
Опростяване
3.5
232
Непоколебимост
10.9
232
Нетърпимост
3.7
232
Отърсване
8.6
232
Равносметка
1.4
233
Изследователство
5.4
233
Ангажираност
6.8
233
Сполука
6.7
233
Рискуване
4
233
Възползване
4
233
Посвещение
5.4
233
Предпазливост
4.4
233
Опростяване
2.4
233
Примирение
6.7
233
Объркване
5.7
233
Несполука
5.3
233
Компромиси
5.7
233
Дързост
4.6
233
Отърсване
3.9
233
Равносметка
3.7
233
Прелъстеност
5.8
233
Смирение
5.9
233
Загриженост
7.2
233
Подсигуряване
3.2
233
Нелепост
4.5
234
Ползотворност
18
234
Непоколебимост
16.5
235
Усъвършенстване
7.8
235
Сполука
12
235
Постижения
5.4
235
Благодарност
9.6
235
Рискуване
7.8
235
Надмощие
12
236
Творчество
3.5
236
Сполука
2.7
236
Постижения
2.6
236
Инициативност
3
236
Благодарност
3.7
236
Рискуване
1.6
236
Обмисляне
3
236
Възползване
1.7
236
Посвещение
3.3
236
Предпазливост
2.2
236
Неотстъпчивост
1.9
236
Опростяване
2.3
236
Надежда
2.3
236
Съобразяване
1.8
236
Достойнство
2.9
236
Примирение
2.8
236
Горчивина
2.1
236
Несполука
1.4
236
Компромиси
2
236
Високомерие
2.2
236
Дързост
3.6
236
Непоколебимост
3.8
236
Противопоставяне
2.5
236
Отмъщение
2.8
236
Нетърпимост
2.6
236
Отчуждение
3.4
236
Отърсване
3.9
236
Надмощие
3.3
236
Равносметка
2
236
Поражение
2.4
236
Смирение
3.1
236
Загриженост
3.4
236
Неодобрение
2.2
236
Подсигуряване
2
236
Нелепост
1.7
237
Прелъстеност
44
239
Изследователство
13.8
239
Несполука
11.4
239
Подозрениe
13.8
239
Поражение
10.5
240
Изследователство
11.2
240
Ангажираност
19.6
240
Рискуване
8
240
Предпазливост
12.4
240
Надежда
18.8
240
Компромиси
26
240
Подозрениe
10.8
240
Покорство
6.4
240
Нелепост
9.2
241
Изследователство
8.5
241
Усъвършенстване
3.2
241
Ползотворност
5.9
241
Обмисляне
1.1
241
Достойнство
3.8
241
Объркване
6.4
241
Непоколебимост
6.9
241
Нетърпимост
2.1
241
Равносметка
3.8
241
Покорство
2.1
242
Постижения
21.6
242
Рискуване
17.6
242
Обмисляне
20.4
242
Надежда
18.4
242
Подозрениe
14.8
242
Отмъщение
18.8
242
Отчуждение
23.2
242
Поражение
21.2
243
Инициативност
11
243
Опростяване
6.8
243
Високомерие
8.6
243
Нетърпимост
7.4
243
Отчуждение
9.8
243
Надмощие
11.6
243
Поражение
6.6
243
Смирение
10.8
243
Неодобрение
8.4
243
Подсигуряване
7.8
244
Изследователство
11.2
244
Усъвършенстване
5.5
244
Ползотворност
6.8
244
Творчество
7.9
244
Постижения
2.2
244
Посвещение
6.6
244
Надежда
1
244
Съобразяване
2.8
244
Компромиси
3.9
244
Непоколебимост
7.5
244
Подозрениe
6.2
244
Отмъщение
1.8
244
Прелъстеност
9.7
245
Ангажираност
22
245
Ползотворност
16.2
245
Инициативност
17.3
245
Благодарност
16.2
245
Възползване
7.2
245
Посвещение
11.8
245
Неотстъпчивост
8.5
245
Опростяване
12.4
245
Надежда
6.1
245
Горчивина
6.9
245
Високомерие
14
245
Дързост
15.1
245
Отмъщение
12.9
245
Нетърпимост
13.8
245
Надмощие
18.7
245
Неодобрение
11.8
246
Творчество
11.2
247
Усъвършенстване
4.6
247
Ползотворност
2.5
247
Постижения
6.2
247
Благодарност
4.2
247
Обмисляне
3.7
247
Възползване
6.6
247
Опростяване
8.3
247
Примирение
4.6
247
Непоколебимост
7.1
247
Противопоставяне
7.1
247
Нетърпимост
8.3
247
Отърсване
4.6
247
Прелъстеност
3.3
249
Постижения
9.2
249
Благодарност
9.8
249
Рискуване
12.4
249
Обмисляне
4.6
249
Подозрениe
7.8
249
Нетърпимост
3.6
250
Изследователство
12.9
250
Усъвършенстване
11.8
250
Ползотворност
10.8
250
Творчество
11
250
Сполука
10.8
250
Постижения
9.9
250
Инициативност
8.9
250
Благодарност
8.6
250
Обмисляне
10.2
250
Посвещение
15.1
250
Предпазливост
14.2
250
Неотстъпчивост
14.2
250
Надежда
14
250
Съобразяване
15.1
250
Достойнство
14
250
Примирение
12.9
250
Несполука
16.1
250
Компромиси
18.3
250
Високомерие
10.2
250
Дързост
11.8
250
Подозрениe
12.1
250
Отмъщение
9.9
250
Нетърпимост
10.5
250
Отчуждение
9.1
250
Надмощие
8.9
250
Поражение
11.3
250
Прелъстеност
15.1
250
Смирение
9.7
250
Покорство
10.8
250
Винa
15.1
250
Заплаха
14.5
250
Нелепост
12.9
252
Ангажираност
2.4
252
Ползотворност
2.7
252
Благодарност
2.8
252
Обмисляне
2.4
252
Посвещение
2.1
252
Неотстъпчивост
2.1
252
Надежда
2.6
252
Достойнство
2.6
252
Примирение
2.3
252
Горчивина
1.9
252
Компромиси
2.1
252
Непоколебимост
2.1
252
Противопоставяне
2.1
252
Отмъщение
2.6
252
Нетърпимост
1.9
252
Отчуждение
2.1
252
Отърсване
2
252
Надмощие
2.3
252
Прелъстеност
2.1
252
Загриженост
2.3
252
Заплаха
1.9
253
Изследователство
15.5
253
Творчество
14
253
Инициативност
9.8
253
Благодарност
8.5
253
Обмисляне
6.5
253
Посвещение
14.8
253
Предпазливост
13
253
Неотстъпчивост
9
254
Творчество
13.5
254
Постижения
7.5
254
Обмисляне
12
254
Надежда
13.2
254
Горчивина
19.2
254
Нетърпимост
16.2
255
Ползотворност
4.4
255
Постижения
7.8
255
Високомерие
11.2
255
Отмъщение
9
256
Неотстъпчивост
7.7
256
Съобразяване
7
256
Объркване
11.7
256
Горчивина
6.7
256
Несполука
9.1
256
Компромиси
10.6
256
Подозрениe
8.8
256
Противопоставяне
10.2
256
Нетърпимост
6.4
256
Отчуждение
5.1
256
Надмощие
6.1
256
Поражение
5.8
256
Загриженост
9
256
Винa
9.6
256
Заплаха
9.3
257
Усъвършенстване
6.6
257
Ползотворност
5.7
257
Постижения
6.7
257
Инициативност
8.6
257
Рискуване
8.6
257
Обмисляне
4.5
257
Неотстъпчивост
3
257
Опростяване
6.6
257
Надежда
3.9
257
Достойнство
5.9
257
Примирение
5.7
257
Объркване
7.7
257
Компромиси
5
257
Високомерие
5.9
257