КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
www.testrain.info
Подробно описание може да прочетете тук:
www.testrain.info
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
ØКомпютърна симулация. Виртуална проверка на
теорията за афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс. (ISBN 978-619-90965-1-2)
Целта на компютърната симулация е да се
подложи на изпитание една имплицитна
теория за сценариите, създадена от Силван
Томкинс между 1974 и 1987.
www.testrain.info
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
Изследват се психологически конструкти
които се съпоставят спрямо преценките на
хора, незапознати с теорията.
Повече за психологическите конструкти, модели
за емоции и тълкувания можеш да прочетеш тук:
ØОписание и анализи върху 379 регистрации.
www.testrain.info
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
www.testrain.info
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
1911 -1991
üЗапочва своята кариера като
драматург.
üПо време на Голямата депресия
получава титлата „Професора”
заради точните му прогнози на
конни надбягвания.
üДълги години си сътрудничи с
Хенри Мъри.
КОЙ Е СИЛВАН ТОМКИНС?
www.testrain.info
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
1911 -1991
üКара сърф през 60-те край
Сан Франциско
üМечтае да създаде свободен и
способен на емоционални
преценки „humanomaton”.
üМентор на Пол Екман и Карол
Изард.
КОЙ Е СИЛВАН ТОМКИНС?
Защо е имплицитна теорията за
емоциите и сценариите на Томкинс?
www.testrain.info
üтеорията му е личен синтез от експериментални
проучвания и умозрителни допускания.
üтеорията съдържа противоречия, продукт на
развитието на самата теория.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
üтеорията само отчасти обяснява чрез собствени
научни понятия сложни обективни събития.
www.testrain.info
üХората са “продуценти, режисьори, герои и критици
на собствения си живот.
üВсеки от нас “притежава определен брой сцени и
сценарии” как да живее и какво иска всъщност.
üСцените са основна единица за анализ на това, което
се “случва” в умовете ни.
Виртуална проверка на теорията за
афектите и сценариите, създадена от
Силван Томкинс.
КОМПЮТЪРНА СИМУЛАЦИЯ.
Ето примери за имплицитността: