"Избрани състояния и плътността им"
Емоция Емоционално семейство Плътност
1
Обожание Симпатия
6.8
1
Неприязън Злоба
1.8
1
Съжаление Сдържаност
2.2
1
Доволство Ободряване
4.4
2
Щастие Забавно
3.4
2
Любов Симпатия
5.8
2
Гняв Злоба
7
2
Отчаяние Скръб
3.2
2
Досада Неохота
2.6
3
Жизнерадост Забавно
5.4
3
Привличане Симпатия
4.2
3
Възхита Симпатия
7.4
3
Вълнение Ентусиазъм
8.2
3
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
4
Обожание Симпатия
2.6
4
Неприязън Злоба
3
4
Досада Неохота
1.8
4
Отвращение Неохота
4.4
5
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
5
Възмущение Злоба
6.8
5
Отегчение Неохота
3
6
Охота Ентусиазъм
4
6
Тревога Гнет
2.4
6
Пресита Неохота
1.6
6
Облекчение Ободряване
1.2
7
Радост Забавно
6
7
Привличане Симпатия
6
7
Интерес Ентусиазъм
8
7
Вълнение Ентусиазъм
3.4
7
Скука Неохота
1.6
7
Спокойствие Ободряване
2.8
8
Любопитство Ентусиазъм
7.2
8
Озадачение Неведение
4.2
8
Раздразнение Злоба
2.4
8
Равнодушие Неохота
2.8
8
Спокойствие Ободряване
2
9
Оживление Забавно
1.8
9
Обожание Симпатия
6.2
9
Терзание Скръб
5.6
9
Срам Сдържаност
2.6
9
Спокойствие Ободряване
2.4
9
Лекота Ободряване
3.4
10
Възхита Симпатия
4.4
10
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
10
Учудване Неведение
2.6
10
Негодувание Злоба
2.8
10
Мъка Скръб
1.2
10
Унижение Сдържаност
2.8
11
Копнеж Симпатия
7.4
11
Гняв Злоба
2.8
11
Униние Скръб
3.6
11
Печал Скръб
5.8
11
Терзание Скръб
5.6
11
Отчаяние Скръб
5
12
Любопитство Ентусиазъм
5.6
12
Раздразнение Злоба
2.4
12
Униние Скръб
2.4
12
Скука Неохота
2.4
12
Неловкост Сдържаност
2.4
12
Спокойствие Ободряване
2
13
Копнеж Симпатия
7.4
13
Гняв Злоба
2.8
13
Униние Скръб
3.6
13
Печал Скръб
4.6
13
Терзание Скръб
5.6
13
Отчаяние Скръб
4.4
14
Копнеж Симпатия
7.4
14
Гняв Злоба
2.8
14
Униние Скръб
2.4
14
Печал Скръб
4.6
14
Терзание Скръб
5.6
14
Отчаяние Скръб
5
15
Колебание Неведение
2.4
15
Озадачение Неведение
4.2
16
Оживление Забавно
6
16
Блаженство Забавно
7.4
16
Тъга Скръб
3
16
Скука Неохота
1.6
16
Свян Сдържаност
2.4
16
Покой Ободряване
2.4
17
Колебание Неведение
8
17
Омраза Злоба
2.8
17
Тъга Скръб
2.4
18
Раздразнение Злоба
2.4
18
Омраза Злоба
2.8
18
Отвращение Неохота
2.8
19
Тревога Гнет
8
19
Паника Гнет
9
19
Страх Гнет
9
19
Тъга Скръб
6
19
Отчаяние Скръб
8
19
Съжаление Сдържаност
5
20
Оживление Забавно
1.2
20
Любопитство Ентусиазъм
5.6
20
Раздразнение Злоба
1.2
20
Неприязън Злоба
3.6
20
Облекчение Ободряване
0.8
20
Наслада Ободряване
2.8
21
Охота Ентусиазъм
4.8
21
Интерес Ентусиазъм
3.2
21
Странно Неведение
3.2
21
Колебание Неведение
0.8
21
Смут Гнет
0.8
21
Тревога Гнет
0.8
22
Любов Симпатия
7
22
Вълнение Ентусиазъм
9
22
Колебание Неведение
8
22
Тъга Скръб
6
22
Срам Сдържаност
5
23
Скука Неохота
3.6
23
Спокойствие Ободряване
2.4
24
Ликуване Забавно
8
24
Любов Симпатия
7
24
Любопитство Ентусиазъм
8
24
Колебание Неведение
8
24
Потрес Гнет
10
24
Скука Неохота
0.4
26
Страст Симпатия
6.4
26
Недоумение Неведение
4.8
26
Смут Гнет
2.4
26
Негодувание Злоба
3.4
26
Печал Скръб
7
26
Неудобство Сдържаност
4
28
Привличане Симпатия
4.8
28
Страст Симпатия
7
28
Недоумение Неведение
6.4
28
Смут Гнет
2.4
28
Срам Сдържаност
2.2
29
Изкушение Симпатия
2.8
29
Копнеж Симпатия
6.2
29
Опасение Гнет
3.4
29
Яд Злоба
3.6
29
Гняв Злоба
5.8
29
Обезсърчение Сдържаност
2.6
30
Жизнерадост Забавно
2.4
30
Привличане Симпатия
3.6
30
Тревога Гнет
3.2
30
Тъга Скръб
3
31
Радост Забавно
3
31
Веселие Забавно
4
31
Тревога Гнет
4.8
31
Съжаление Сдържаност
3.4
32
Вълнение Ентусиазъм
5.8
32
Мъка Скръб
5.4
32
Скука Неохота
2
32
Срам Сдържаност
2.2
32
Съжаление Сдържаност
3.4
34
Привличане Симпатия
3
34
Равнодушие Неохота
3.2
34
Нега Ободряване
2.8
35
Веселие Забавно
5.2
35
Изкушение Симпатия
5.8
35
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
35
Мъка Скръб
2.4
36
Блаженство Забавно
3.2
36
Страст Симпатия
5.8
36
Копнеж Симпатия
5
36
Възхита Симпатия
4.4
36
Интерес Ентусиазъм
1.6
36
Раздразнение Злоба
3.6
37
Щастие Забавно
5.2
37
Любов Симпатия
6.4
37
Вълнение Ентусиазъм
5
37
Изненада Неведение
1.8
37
Тревога Гнет
7.2
37
Гняв Злоба
4
38
Интерес Ентусиазъм
1.6
38
Изненада Неведение
3.4
38
Непоносимост Неохота
2.8
38
Наслада Ободряване
2.8
39
Радост Забавно
1.8
39
Ужас Гнет
10
39
Гняв Злоба
7
39
Ярост Злоба
8
39
Непоносимост Неохота
6
39
Спокойствие Ободряване
0.4
40
Щастие Забавно
5.2
40
Любов Симпатия
5.2
40
Любопитство Ентусиазъм
3.2
40
Скука Неохота
0.8
40
Неудобство Сдържаност
2
40
Облекчение Ободряване
1.2
41
Паника Гнет
5
41
Омраза Злоба
4.6
41
Гняв Злоба
5.2
41
Отчаяние Скръб
7.4
41
Непоносимост Неохота
5.2
41
Обезсърчение Сдържаност
4.2
42
Оживление Забавно
1.8
42
Щастие Забавно
4.6
42
Страст Симпатия
5.2
42
Интерес Ентусиазъм
4.8
42
Спокойствие Ободряване
3.2
45
Ликуване Забавно
3.2
45
Влечение Симпатия
3
45
Удивление Неведение
3.6
45
Раздразнение Злоба
1.8
45
Досада Неохота
2.6
45
Срам Сдържаност
4.6
46
Радост Забавно
4.8
46
Блаженство Забавно
5.6
46
Страст Симпатия
7
46
Горест Скръб
4
46
Свян Сдържаност
3.6
46
Облекчение Ободряване
2.8
47
Озадачение Неведение
4.2
47
Страх Гнет
6.6
47
Гняв Злоба
2.8
47
Мъка Скръб
3
47
Омерзение Неохота
4.6
47
Неловкост Сдържаност
3.2
48
Щастие Забавно
2.2
48
Привличане Симпатия
0.6
48
Потрес Гнет
4.4
48
Скука Неохота
0.8
48
Неловкост Сдържаност
1.2
48
Доволство Ободряване
3.6
49
Любов Симпатия
7
49
Страх Гнет
7.4
49
Тъга Скръб
6
49
Мъка Скръб
6
49
Отчаяние Скръб
4.4
49
Агония Скръб
8
50
Щастие Забавно
2.8
50
Привличане Симпатия
1.8
50
Вълнение Ентусиазъм
3.4
50
Потрес Гнет
5.2
50
Скука Неохота
1.6
50
Неловкост Сдържаност
1.2
52
Веселие Забавно
4
52
Негодувание Злоба
1.6
53
Привличане Симпатия
0.6
53
Любопитство Ентусиазъм
7.2
53
Колебание Неведение
4
54
Вълнение Ентусиазъм
7.4
54
Колебание Неведение
8
54
Страх Гнет
7.4
54
Тъга Скръб
6
54
Срам Сдържаност
5
55
Радост Забавно
4.8
55
Любов Симпатия
5.8
55
Покой Ободряване
3.2
55
Лекота Ободряване
4.2
55
Доволство Ободряване
5.2
56
Щастие Забавно
5.8
56
Любов Симпатия
7
56
Колебание Неведение
4
56
Скука Неохота
1.2
56
Неудобство Сдържаност
0.8
57
Жизнерадост Забавно
5.4
57
Любов Симпатия
7
57
Любопитство Ентусиазъм
4.8
58
Обожание Симпатия
2.6
58
Неприязън Злоба
3
58
Досада Неохота
1.8
58
Отвращение Неохота
4.4
59
Охота Ентусиазъм
4
59
Тревога Гнет
2.4
59
Пресита Неохота
1.6
59
Облекчение Ободряване
1.2
60
Тържествуване Забавно
7.4
60
Негодувание Злоба
2.8
61
Любов Симпатия
6.4
61
Негодувание Злоба
5.2
61
Отчаяние Скръб
5
61
Досада Неохота
2.6
62
Оживление Забавно
0.6
62
Очарование Симпатия
2.4
62
Отегчение Неохота
4.6
62
Досада Неохота
4.6
63
Колебание Неведение
5.6
63
Страх Гнет
4.2
63
Негодувание Злоба
5.8
63
Непоносимост Неохота
4.8
63
Срам Сдържаност
4.6
64
Обожание Симпатия
7.4
64
Ненасита Ентусиазъм
5.2
64
Опасение Гнет
4.2
64
Неприязън Злоба
4.8
64
Неловкост Сдържаност
4
65
Жизнерадост Забавно
4.2
65
Любопитство Ентусиазъм
7.2
65
Досада Неохота
2.6
66
Веселие Забавно
4
66
Любов Симпатия
4.6
66
Страх Гнет
3.4
66
Немилост Сдържаност
5.2
67
Жизнерадост Забавно
5.4
67
Любов Симпатия
5.2
67
Паника Гнет
3.4
67
Неловкост Сдържаност
1.6
68
Влечение Симпатия
3.6
68
Любопитство Ентусиазъм
1.6
68
Колебание Неведение
4.8
68
Раздразнение Злоба
5.4
68
Наслада Ободряване
2.4
69
Оживление Забавно
4.2
69
Охота Ентусиазъм
6.4
69
Ненасита Ентусиазъм
6
69
Облекчение Ободряване
3.6
70
Любов Симпатия
5.8
70
Гняв Злоба
2.8
70
Равнодушие Неохота
3.2
70
Обезсърчение Сдържаност
4.6
71
Любов Симпатия
6.4
71
Колебание Неведение
5.6
71
Негодувание Злоба
5.8
71
Горест Скръб
4.6
71
Отегчение Неохота
2.6
71
Съжаление Сдържаност
3.4
72
Мъка Скръб
4.2
72
Отчаяние Скръб
6.2
72
Отегчение Неохота
3.4
72
Неудобство Сдържаност
4
72
Срам Сдържаност
3
73
Радост Забавно
0.6
73
Горест Скръб
5.2
74
Радост Забавно
2.4
74
Любов Симпатия
4
74
Колебание Неведение
2.4
74
Смут Гнет
2.4
74
Мъка Скръб
3
74
Отегчение Неохота
2.6
74
Съжаление Сдържаност
3
75
Изкушение Симпатия
2.8
75
Опасение Гнет
4.2
75
Мъка Скръб
1.8
75
Облекчение Ободряване
2.8
76
Жизнерадост Забавно
4.2
76
Любов Симпатия
7
76
Интерес Ентусиазъм
1.6
76
Недоумение Неведение
0.8
76
Тревога Гнет
2.4
76
Неприязън Злоба
0.6
77
Жизнерадост Забавно
3
77
Любов Симпатия
4.6
77
Любопитство Ентусиазъм
5.6
77
Колебание Неведение
2.4
77
Тревога Гнет
4
77
Пресита Неохота
1.6
77
Облекчение Ободряване
1.2
78
Страст Симпатия
4.6
78
Неприязън Злоба
6
78
Гняв Злоба
4.6
78
Отегчение Неохота
1.8
78
Неловкост Сдържаност
1.2
79
Жизнерадост Забавно
5.4
79
Любов Симпатия
7
79
Интерес Ентусиазъм
4
79
Тревога Гнет
3.2
79
Неприязън Злоба
0.6
79
Спокойствие Ободряване
1.6
79
Облекчение Ободряване
1.2
80
Веселие Забавно
4
80
Копнеж Симпатия
7.4
80
Колебание Неведение
4.8
80
Неприязън Злоба
4.8
80
Мъка Скръб
4.2
80
Неудобство Сдържаност
0.8
81
Веселие Забавно
7
81
Любопитство Ентусиазъм
8
81
Озадачение Неведение
3.4
81
Тревога Гнет
4
81
Негодувание Злоба
7
81
Досада Неохота
5
82
Щастие Забавно
4
82
Любов Симпатия
6.4
82
Любопитство Ентусиазъм
4.8
82
Тревога Гнет
4.8
82
Омраза Злоба
5.8
82
Скука Неохота
0.8
83
Оживление Забавно
2.4
83
Радост Забавно
6
83
Жизнерадост Забавно
6
83
Щастие Забавно
6.4
83
Веселие Забавно
7
83
Блаженство Забавно
6.8
83
Влечение Симпатия
6
83
Привличане Симпатия
6
83
Изкушение Симпатия
4
83
Любов Симпатия
6.4
83
Страст Симпатия
6.4
83
Копнеж Симпатия
8
83
Охота Ентусиазъм
6.4
83
Интерес Ентусиазъм
8
83
Любопитство Ентусиазъм
6.4
83
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
83
Ненасита Ентусиазъм
6
83
Жар Ентусиазъм
10
83
Колебание Неведение
8
83
Изненада Неведение
5
83
Смайване Неведение
2.8
83
Смут Гнет
0.8
83
Опасение Гнет
1.8
83
Страх Гнет
5
83
Неприязън Злоба
0.6
83
Негодувание Злоба
1.6
83
Възмущение Злоба
2.6
83
Мъка Скръб
6
83
Горест Скръб
7
83
Отчаяние Скръб
5.6
83
Равнодушие Неохота
1.2
83
Свян Сдържаност
2
83
Срам Сдържаност
2.2
83
Съжаление Сдържаност
3
83
Обезсърчение Сдържаност
3.4
83
Унижение Сдържаност
4
83
Спокойствие Ободряване
3.2
83
Разтуха Ободряване
4.6
83
Нега Ободряване
6
83
Доволство Ободряване
4
84
Любов Симпатия
7
84
Копнеж Симпатия
5
84
Тревога Гнет
7.2
84
Паника Гнет
3.4
84
Гняв Злоба
3.4
84
Тъга Скръб
2.4
84
Отчаяние Скръб
5.6
84
Срам Сдържаност
2.6
85
Жизнерадост Забавно
2.4
85
Щастие Забавно
3.4
85
Ликуване Забавно
2.6
85
Любов Симпатия
5.2
85
Възхита Симпатия
4.4
85
Интерес Ентусиазъм
2.4
85
Любопитство Ентусиазъм
8
85
Вълнение Ентусиазъм
3.4
85
Омраза Злоба
6.4
85
Гняв Злоба
1.6
85
Ярост Злоба
2.6
85
Тъга Скръб
4.2
85
Мъка Скръб
4.2
85
Отчаяние Скръб
2.6
85
Скука Неохота
4
85
Равнодушие Неохота
2.4
85
Пресита Неохота
0.4
85
Отегчение Неохота
5
85
Досада Неохота
5
85
Непоносимост Неохота
6
85
Покой Ободряване
0.4
85
Спокойствие Ободряване
0.4
85
Лекота Ободряване
1.8
85
Доволство Ободряване
3.6
85
Наслада Ободряване
3.2
87
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
87
Негодувание Злоба
5.2
87
Обезсърчение Сдържаност
4.6
88
Радост Забавно
3.6
88
Бдителност Ентусиазъм
8.2
88
Озадачение Неведение
7.4
88
Доволство Ободряване
4.4
89
Ликуване Забавно
6.2
89
Вълнение Ентусиазъм
8.2
89
Странно Неведение
0.8
89
Опасение Гнет
2.6
89
Досада Неохота
5
89
Облекчение Ободряване
3.6
90
Оживление Забавно
3
90
Радост Забавно
3
90
Жизнерадост Забавно
2.4
90
Привличане Симпатия
6
90
Любов Симпатия
7
90
Охота Ентусиазъм
3.2
90
Интерес Ентусиазъм
3.2
90
Любопитство Ентусиазъм
3.2
90
Колебание Неведение
8
90
Смут Гнет
8
90
Тревога Гнет
8
90
Бoязън Гнет
8
90
Опасение Гнет
9
90
Паника Гнет
9
90
Страх Гнет
5
90
Негодувание Злоба
5.2
90
Тъга Скръб
4.8
90
Мъка Скръб
5.4
90
Униние Скръб
5.4
90
Печал Скръб
6.4
90
Горест Скръб
7
90
Покруса Скръб
7
90
Скука Неохота
1.2
90
Равнодушие Неохота
1.2
90
Пресита Неохота
1.2
90
Неловкост Сдържаност
2
90
Покой Ободряване
2.8
90
Спокойствие Ободряване
2.8
90
Облекчение Ободряване
2.8
90
Утеха Ободряване
3.8
91
Жизнерадост Забавно
2.4
91
Любов Симпатия
7
91
Любопитство Ентусиазъм
2.4
91
Недоумение Неведение
5.6
91
Страх Гнет
9
91
Негодувание Злоба
4
91
Горест Скръб
7
91
Пресита Неохота
1.6
91
Лекота Ободряване
3
92
Веселие Забавно
3.4
92
Очарование Симпатия
3.6
92
Любопитство Ентусиазъм
6.4
92
Недоумение Неведение
2.4
92
Паника Гнет
8.2
92
Страх Гнет
6.6
92
Тъга Скръб
4.2
92
Мъка Скръб
5.4
92
Агония Скръб
8
92
Неудобство Сдържаност
2
93
Жизнерадост Забавно
3.6
93
Щастие Забавно
4.6
93
Копнеж Симпатия
5.6
93
Възхита Симпатия
3.8
93
Любопитство Ентусиазъм
6.4
93
Вълнение Ентусиазъм
3.4
93
Удивление Неведение
4.4
93
Смайване Неведение
4.4
93
Смут Гнет
6.4
93
Тревога Гнет
4.8
93
Гняв Злоба
4.6
93
Възмущение Злоба
6.2
93
Тъга Скръб
3.6
93
Мъка Скръб
3.6
93
Скука Неохота
1.6
93
Досада Неохота
2.6
93
Неудобство Сдържаност
1.2
93
Обезсърчение Сдържаност
3.4
93
Спокойствие Ободряване
3.2
93
Облекчение Ободряване
2.4
94
Възхита Симпатия
4.4
94
Интерес Ентусиазъм
3.2
94
Любопитство Ентусиазъм
7.2
94
Ненасита Ентусиазъм
2.8
94
Скука Неохота
0.8
94
Отегчение Неохота
1.8
94
Неудобство Сдържаност
0.8
94
Обезсърчение Сдържаност
2.2
95
Веселие Забавно
4
95
Привличане Симпатия
4.8
95
Изкушение Симпатия
5.8
95
Любопитство Ентусиазъм
5.6
95
Колебание Неведение
1.6
95
Опасение Гнет
2.6
95
Паника Гнет
3.4
95
Раздразнение Злоба
1.2
95
Възмущение Злоба
3.2
95
Неудобство Сдържаност
1.2
95
Срам Сдържаност
2.6
95
Унижение Сдържаност
3.6
96
Влечение Симпатия
5.4
96
Колебание Неведение
4
96
Тревога Гнет
7.2
96
Униние Скръб
3.6
96
Отегчение Неохота
3
96
Срам Сдържаност
3.8
97
Радост Забавно
4.2
97
Щастие Забавно
5.2
97
Възторг Ентусиазъм
4.2
97
Тревога Гнет
7.2
98
Оживление Забавно
2.4
98
Привличане Симпатия
5.4
98
Изкушение Симпатия
5.8
98
Страст Симпатия
5.8
98
Копнеж Симпатия
8
98
Интерес Ентусиазъм
7.2
98
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
98
Ненасита Ентусиазъм
10
98
Колебание Неведение
8
98
Изненада Неведение
5
98
Опасение Гнет
5.8
98
Срам Сдържаност
2.6
98
Наслада Ободряване
4.8
99
Жизнерадост Забавно
3.6
99
Възхита Симпатия
5.6
99
Интерес Ентусиазъм
4.8
99
Любопитство Ентусиазъм
4
99
Тревога Гнет
3.2
99
Отегчение Неохота
3.8
100
Привличане Симпатия
5.4
100
Копнеж Симпатия
7.4
100
Паника Гнет
3.4
100
Негодувание Злоба
2.2
100
Обезсърчение Сдържаност
4.2
101
Радост Забавно
3
101
Привличане Симпатия
4.8
101
Любопитство Ентусиазъм
8
101
Опасение Гнет
2.6
101
Равнодушие Неохота
1.6
101
Неловкост Сдържаност
0.8
101
Спокойствие Ободряване
3.2
102
Щастие Забавно
1.6
102
Привличане Симпатия
3
102
Странно Неведение
7.2
102
Гняв Злоба
1.6
102
Мъка Скръб
3.6
102
Досада Неохота
2.2
103
Радост Забавно
5.4
103
Страст Симпатия
6.4
103
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
103
Страх Гнет
5
103
Негодувание Злоба
4
103
Гняв Злоба
2.2
103
Ярост Злоба
2.6
104
Жизнерадост Забавно
3
104
Веселие Забавно
3.4
104
Страст Симпатия
4.6
104
Бдителност Ентусиазъм
7.4
104
Ненасита Ентусиазъм
5.2
104
Колебание Неведение
4.8
104
Тревога Гнет
5.6
104
Опасение Гнет
5
104
Страх Гнет
3.4
104
Неприязън Злоба
3.6
104
Негодувание Злоба
4
104
Гняв Злоба
2.2
104
Мъка Скръб
4.2
104
Терзание Скръб
5
104
Скука Неохота
1.2
104
Омерзение Неохота
3
104
Непоносимост Неохота
3.6
104
Съжаление Сдържаност
3.4
104
Нега Ободряване
5.2
105
Веселие Забавно
4.6
105
Любов Симпатия
4
105
Интерес Ентусиазъм
4
105
Паника Гнет
2.6
105
Негодувание Злоба
5.2
105
Мъка Скръб
3.6
105
Досада Неохота
2.2
105
Неудобство Сдържаност
2
105
Спокойствие Ободряване
2.4
106
Вълнение Ентусиазъм
5
106
Колебание Неведение
4
107
Привличане Симпатия
3.6
107
Колебание Неведение
3.2
108
Жизнерадост Забавно
4.2
108
Любов Симпатия
7
108
Вълнение Ентусиазъм
1.8
108
Странно Неведение
1.6
108
Тревога Гнет
4
108
Раздразнение Злоба
1.2
108
Тъга Скръб
3
108
Скука Неохота
0.4
108
Срам Сдържаност
3.8
108
Спокойствие Ободряване
4
109
Радост Забавно
4.8
109
Веселие Забавно
5.2
109
Очарование Симпатия
3.6
109
Любов Симпатия
7
109
Копнеж Симпатия
4.4
109
Любопитство Ентусиазъм
3.2
109
Възторг Ентусиазъм
3.4
109
Колебание Неведение
4.8
109
Изненада Неведение
2.6
109
Спокойствие Ободряване
2.8
109
Доволство Ободряване
4.4
110
Привличане Симпатия
4.2
110
Любов Симпатия
6.4
110
Бoязън Гнет
0.8
110
Гняв Злоба
1.6
110
Отегчение Неохота
1.4
110
Досада Неохота
1.4
110
Съжаление Сдържаност
1.4
111
Оживление Забавно
1.8
111
Жизнерадост Забавно
1.2
111
Любов Симпатия
7
111
Копнеж Симпатия
6.8
111
Обожание Симпатия
8
111
Вълнение Ентусиазъм
4.2
111
Колебание Неведение
2.4
111
Озадачение Неведение
2.6
111
Негодувание Злоба
4
111
Омраза Злоба
6.4
111
Тъга Скръб
6
111
Скука Неохота
2.8
111
Досада Неохота
5
111
Неловкост Сдържаност
1.6
111
Облекчение Ободряване
1.6
112
Оживление Забавно
1.8
112
Веселие Забавно
2.2
112
Влечение Симпатия
3.6
112
Привличане Симпатия
4.2
112
Интерес Ентусиазъм
5.6
112
Любопитство Ентусиазъм
4
112
Странно Неведение
0.8
112
Недоумение Неведение
0.8
112
Смут Гнет
0.8
112
Тревога Гнет
1.6
112
Раздразнение Злоба
1.2
112
Яд Злоба
1.8
112
Тъга Скръб
1.2
112
Печал Скръб
2.2
112
Равнодушие Неохота
2.4
112
Досада Неохота
3
112
Неудобство Сдържаност
0.8
112
Срам Сдържаност
2.2
112
Покой Ободряване
0.8
112
Наслада Ободряване
2.8
113
Веселие Забавно
1.6
113
Удивление Неведение
2.8
113
Тревога Гнет
6.4
113
Скука Неохота
3.2
114
Оживление Забавно
3
114
Страст Симпатия
7
114
Любопитство Ентусиазъм
7.2
114
Възторг Ентусиазъм
7.4
114
Жар Ентусиазъм
10
114
Изненада Неведение
7.4
114
Смайване Неведение
10
114
Страх Гнет
6.6
114
Раздразнение Злоба
3
114
Непоносимост Неохота
6
114
Съжаление Сдържаност
4.2
115
Щастие Забавно
3.4
115
Очарование Симпатия
4.8
115
Озадачение Неведение
3.4
115
Скука Неохота
2.4
115
Свян Сдържаност
0.8
115
Спокойствие Ободряване
2.8
116
Веселие Забавно
1.6
116
Тържествуване Забавно
3.8
116
Влечение Симпатия
4.2
116
Любов Симпатия
5.8
116
Копнеж Симпатия
6.2
116
Тревога Гнет
7.2
116
Паника Гнет
4.2
116
Уплах Гнет
5.2
116
Ужас Гнет
7.6
116
Гняв Злоба
6.4
116
Възмущение Злоба
7.4
116
Ярост Злоба
6.2
116
Отегчение Неохота
3.8
116
Отвращение Неохота
5.6
116
Съжаление Сдържаност
3
117
Оживление Забавно
3
117
Радост Забавно
2.4
118
Тревога Гнет
3.2
118
Утеха Ободряване
3.8
119
Изкушение Симпатия
7
119
Страст Симпатия
7
119
Копнеж Симпатия
8
119
Въодушевление Ентусиазъм
10
119
Паника Гнет
9
119
Страх Гнет
9
119
Яд Злоба
6
119
Омраза Злоба
7
119
Гняв Злоба
7
119
Ярост Злоба
8
119
Тъга Скръб
6
119
Мъка Скръб
6
119
Скука Неохота
4
119
Доволство Ободряване
6
121
Щастие Забавно
5.8
121
Веселие Забавно
2.8
121
Блаженство Забавно
8
121
Влечение Симпатия
6
121
Очарование Симпатия
6
121
Страст Симпатия
7
121
Обожание Симпатия
5
121
Охота Ентусиазъм
4.8
121
Интерес Ентусиазъм
8
121
Любопитство Ентусиазъм
8
121
Бдителност Ентусиазъм
9
121
Възторг Ентусиазъм
9
121
Въодушевление Ентусиазъм
10
121
Странно Неведение
3.2
121
Озадачение Неведение
9
121
Учудване Неведение
3.4
121
Изненада Неведение
2.6
121
Изумление Неведение
4.4
121
Удивление Неведение
6.8
121
Смайване Неведение
3.6
121
Смут Гнет
0.8
121
Опасение Гнет
1.8
121
Раздразнение Злоба
1.8
121
Гняв Злоба
2.2
121
Тъга Скръб
2.4
121
Мъка Скръб
6
121
Терзание Скръб
3.2
121
Агония Скръб
5
121
Отегчение Неохота
2.2
121
Непоносимост Неохота
2.8
121
Срам Сдържаност
1.4
121
Съжаление Сдържаност
5
121
Обезсърчение Сдържаност
1.4
121
Спокойствие Ободряване
4
121
Доволство Ободряване
4.8
121
Наслада Ободряване
6
122
Щастие Забавно
5.2
122
Любов Симпатия
7
122
Страст Симпатия
5.8
122
Страх Гнет
7.4
122
Негодувание Злоба
4
122
Досада Неохота
3.4
122
Съжаление Сдържаност
2.2
122
Нега Ободряване
4.8
123
Оживление Забавно
2.4
123
Радост Забавно
1.2
123
Жизнерадост Забавно
1.2
123
Щастие Забавно
2.2
123
Охота Ентусиазъм
1.6
123
Интерес Ентусиазъм
1.6
123
Любопитство Ентусиазъм
8
123
Бдителност Ентусиазъм
3.4
123
Вълнение Ентусиазъм
4.2
123
Възторг Ентусиазъм
5
123
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
123
Странно Неведение
4
123
Недоумение Неведение
5.6
123
Озадачение Неведение
4.2
123
Учудване Неведение
5.8
123
Изненада Неведение
9
123
Изумление Неведение
4.4
123
Раздразнение Злоба
6
123
Яд Злоба
6
123
Неприязън Злоба
6
123
Негодувание Злоба
7
123
Омраза Злоба
4
123
Гняв Злоба
7
123
Ненавист Злоба
6.2
123
Възмущение Злоба
7.4
123
Ярост Злоба
8
123
Тъга Скръб
3
123
Мъка Скръб
3.6
123
Скука Неохота
4
123
Равнодушие Неохота
2.4
123
Пресита Неохота
1.6
123
Отегчение Неохота
5
123
Досада Неохота
3.8
123
Омерзение Неохота
3
123
Отвращение Неохота
3.6
123
Погнуса Неохота
4.4
123
Непоносимост Неохота
4.4
123
Покой Ободряване
1.6
123
Спокойствие Ободряване
2.8
123
Облекчение Ободряване
2.4
123
Утеха Ободряване
3.8
124
Радост Забавно
1.8
124
Интерес Ентусиазъм
4
124
Възторг Ентусиазъм
1.8
124
Озадачение Неведение
7.4
124
Смайване Неведение
5.2
124
Паника Гнет
8.2
124
Негодувание Злоба
7
124
Ярост Злоба
6.2
124
Мъка Скръб
1.8
124
Скука Неохота
2.8
124
Досада Неохота
3
124
Неудобство Сдържаност
2.4
124
Облекчение Ободряване
3.6
125
Влечение Симпатия
0.6
125
Привличане Симпатия
0.6
125
Любов Симпатия
1.6
125
Възхита Симпатия
2.6
125
Учудване Неведение
1.8
125
Тревога Гнет
0.8
125
Лекота Ободряване
1.4
127
Радост Забавно
3
127
Тъга Скръб
2.4
128
Тъга Скръб
2.4
128
Утеха Ободряване
4.2
128
Доволство Ободряване
4.4
129
Привличане Симпатия
2.4
129
Интерес Ентусиазъм
3.2
129
Озадачение Неведение
1.8
129
Равнодушие Неохота
0.8
129
Спокойствие Ободряване
4
131
Любов Симпатия
4.6
131
Отчаяние Скръб
8
132
Оживление Забавно
0.6
132
Влечение Симпатия
0.6
132
Охота Ентусиазъм
0.8
132
Странно Неведение
0.8
132
Смут Гнет
0.8
132
Раздразнение Злоба
0.6
132
Тъга Скръб
0.6
132
Скука Неохота
0.4
132
Свян Сдържаност
0.4
132
Покой Ободряване
0.4
134
Радост Забавно
0.6
134
Жизнерадост Забавно
0.6
134
Ненасита Ентусиазъм
2.8
134
Странно Неведение
0.8
134
Недоумение Неведение
0.8
134
Скука Неохота
0.4
134
Равнодушие Неохота
0.4
134
Пресита Неохота
0.4
134
Отегчение Неохота
1.4
134
Досада Неохота
1.4
135
Веселие Забавно
1.6
135
Страст Симпатия
5.8
135
Любопитство Ентусиазъм
8
135
Бдителност Ентусиазъм
5.8
135
Вълнение Ентусиазъм
9
135
Колебание Неведение
3.2
135
Раздразнение Злоба
0.6
135
Доволство Ободряване
4.4
136
Веселие Забавно
4.6
136
Бoязън Гнет
6.4
137
Възторг Ентусиазъм
3.4
137
Изумление Неведение
8.4
137
Тревога Гнет
7.2
138
Паника Гнет
7.4
138
Раздразнение Злоба
2.4
138
Спокойствие Ободряване
0.4
139
Отчаяние Скръб
6.8
139
Скука Неохота
1.6
140
Любов Симпатия
7
140
Тревога Гнет
4.8
140
Страх Гнет
3.4
140
Потрес Гнет
2.8
140
Гняв Злоба
4
140
Мъка Скръб
4.8
140
Отчаяние Скръб
8
141
Изкушение Симпатия
2.2
141
Смут Гнет
7.2
141
Раздразнение Злоба
3
141
Гняв Злоба
1.6
141
Равнодушие Неохота
2.8
142
Изкушение Симпатия
2.2
142
Интерес Ентусиазъм
1.6
142
Ненасита Ентусиазъм
6.8
142
Колебание Неведение
8
142
Смут Гнет
5.6
142
Раздразнение Злоба
1.8
142
Гняв Злоба
4
142
Равнодушие Неохота
3.2
142
Отвращение Неохота
5.2
142
Непоносимост Неохота
3.6
142
Срам Сдържаност
3
143
Щастие Забавно
6.4
143
Веселие Забавно
5.8
143
Интерес Ентусиазъм
5.6
143
Вълнение Ентусиазъм
5.8
143
Колебание Неведение
3.2
143
Досада Неохота
5
143
Спокойствие Ободряване
4
144
Потрес Гнет
3.6
144
Раздразнение Злоба
3
144
Отчаяние Скръб
7.4
144
Спокойствие Ободряване
0.4
145
Щастие Забавно
1.6
145
Веселие Забавно
3.4
145
Влечение Симпатия
4.8
145
Привличане Симпатия
4.2
145
Любов Симпатия
4.6
145
Страст Симпатия
5.2
145
Копнеж Симпатия
5.6
145
Бдителност Ентусиазъм
5
145
Недоумение Неведение
5.6
145
Опасение Гнет
4.2
145
Гняв Злоба
6.4
145
Отчаяние Скръб
5.6
145
Отегчение Неохота
3.8
145
Съжаление Сдържаност
2.6
146
Радост Забавно
2.4
146
Влечение Симпатия
4.8
146
Гняв Злоба
2.2
148
Изкушение Симпатия
2.2
148
Любов Симпатия
4
148
Страст Симпатия
2.8
148
Копнеж Симпатия
3.8
148
Бдителност Ентусиазъм
6.6
148
Недоумение Неведение
4
148
Тревога Гнет
8
148
Яд Злоба
5.4
148
Тъга Скръб
4.8
148
Мъка Скръб
1.8
149
Оживление Забавно
2.4
149
Радост Забавно
3.6
149
Привличане Симпатия
6
149
Любов Симпатия
7
149
Страст Симпатия
7
149
Копнеж Симпатия
8
149
Интерес Ентусиазъм
8
149
Любопитство Ентусиазъм
7.2
149
Вълнение Ентусиазъм
7.4
149
Недоумение Неведение
8
149
Смут Гнет
8
149
Опасение Гнет
9
149
Страх Гнет
9
149
Раздразнение Злоба
1.2
149
Възмущение Злоба
5
149
Скука Неохота
4
149
Отегчение Неохота
5
149
Досада Неохота
5
149
Срам Сдържаност
4.2
149
Унижение Сдържаност
2.4
149
Облекчение Ободряване
2
149
Утеха Ободряване
1.4
150
Радост Забавно
1.8
150
Интерес Ентусиазъм
7.2
150
Колебание Неведение
4
150
Яд Злоба
3.6
150
Позор Сдържаност
6
151
Веселие Забавно
2.8
151
Влечение Симпатия
1.2
151
Привличане Симпатия
5.4
151
Изкушение Симпатия
6.4
151
Интерес Ентусиазъм
4
151
Ненасита Ентусиазъм
3.6
151
Раздразнение Злоба
2.4
151
Тъга Скръб
3.6
151
Униние Скръб
3
151
Скука Неохота
2
151
Покой Ободряване
1.2
151
Наслада Ободряване
2.8
152
Щастие Забавно
5.8
152
Веселие Забавно
5.8
152
Привличане Симпатия
3.6
152
Изкушение Симпатия
4
152
Любов Симпатия
7
152
Интерес Ентусиазъм
8
152
Любопитство Ентусиазъм
5.6
152
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
152
Ненасита Ентусиазъм
7.6
152
Изненада Неведение
3.4
152
Тревога Гнет
0.8
152
Възмущение Злоба
2.6
152
Равнодушие Неохота
0.4
152
Спокойствие Ободряване
2.4
152
Облекчение Ободряване
3.2
152
Доволство Ободряване
5.2
152
Наслада Ободряване
5.2
153
Радост Забавно
3
153
Веселие Забавно
3.4
153
Привличане Симпатия
3
153
Страст Симпатия
3.4
153
Копнеж Симпатия
5.6
153
Интерес Ентусиазъм
2.4
153
Изненада Неведение
2.6
153
Паника Гнет
2.6
153
Раздразнение Злоба
1.8
153
Тъга Скръб
3.6
153
Отчаяние Скръб
3.8
153
Равнодушие Неохота
3.6
153
Спокойствие Ободряване
3.2
154
Жизнерадост Забавно
2.4
154
Привличане Симпатия
4.2
155
Жизнерадост Забавно
2.4
155
Щастие Забавно
5.2
155
Веселие Забавно
3.4
155
Любов Симпатия
6.4
155
Копнеж Симпатия
5.6
155
Интерес Ентусиазъм
4.8
155
Любопитство Ентусиазъм
4
155
Вълнение Ентусиазъм
7.4
155
Раздразнение Злоба
2.4
155
Яд Злоба
3.6
155
Терзание Скръб
5
155
Неловкост Сдържаност
1.6
155
Доволство Ободряване
3.6
156
Радост Забавно
3
156
Жизнерадост Забавно
4.8
156
Щастие Забавно
6.4
156
Веселие Забавно
7
156
Изкушение Симпатия
4.6
156
Любов Симпатия
5.2
156
Копнеж Симпатия
5.6
156
Интерес Ентусиазъм
4
156
Любопитство Ентусиазъм
5.6
156
Въодушевление Ентусиазъм
6
156
Ненасита Ентусиазъм
6.8
156
Жар Ентусиазъм
5.2
156
Недоумение Неведение
3.2
156
Спокойствие Ободряване
4
156
Наслада Ободряване
6
157
Щастие Забавно
6.4
157
Любов Симпатия
7
157
Интерес Ентусиазъм
4.8
157
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
157
Ненавист Злоба
5
157
Отегчение Неохота
2.6
157
Досада Неохота
3.8
157
Наслада Ободряване
3.6
158
Радост Забавно
3.6
158
Щастие Забавно
4.6
158
Веселие Забавно
3.4
158
Ликуване Забавно
7.4
158
Блаженство Забавно
2.6
158
Привличане Симпатия
4.2
158
Страст Симпатия
4
158
Обожание Симпатия
8
158
Интерес Ентусиазъм
2.4
158
Ненасита Ентусиазъм
8.4
158
Неприязън Злоба
5.4
158
Тъга Скръб
3
158
Досада Неохота
4.6
158
Омерзение Неохота
3
158
Наслада Ободряване
4.8
159
Жизнерадост Забавно
2.4
159
Ликуване Забавно
4.4
159
Привличане Симпатия
6
159
Страст Симпатия
4
159
Бдителност Ентусиазъм
2.6
159
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
159
Недоумение Неведение
7.2
159
Удивление Неведение
3.6
159
Смут Гнет
0.8
159
Тревога Гнет
4
159
Неприязън Злоба
4.8
159
Негодувание Злоба
4.6
159
Униние Скръб
3
159
Терзание Скръб
2.6
159
Отегчение Неохота
1.8
159
Омерзение Неохота
1.4
159
Неудобство Сдържаност
2.4
159
Срам Сдържаност
3
159
Съжаление Сдържаност
3.8
159
Покой Ободряване
2
159
Доволство Ободряване
3.2
160
Радост Забавно
3
160
Щастие Забавно
4
160
Лекота Ободряване
4.2
161
Радост Забавно
3.6
161
Щастие Забавно
7
161
Вълнение Ентусиазъм
5.8
161
Въодушевление Ентусиазъм
6
161
Колебание Неведение
3.2
161
Раздразнение Злоба
4.2
161
Яд Злоба
3.6
161
Лекота Ободряване
4.6
162
Изкушение Симпатия
4.6
162
Любопитство Ентусиазъм
7.2
162
Смут Гнет
2.4
162
Страх Гнет
9
162
Яд Злоба
1.2
162
Тъга Скръб
4.2
162
Отчаяние Скръб
4.4
162
Погнуса Неохота
4.4
162
Свян Сдържаност
1.2
162
Срам Сдържаност
3
162
Лекота Ободряване
4.2
163
Веселие Забавно
6.4
163
Страст Симпатия
5.2
163
Възторг Ентусиазъм
5
163
Учудване Неведение
4.2
163
Паника Гнет
4.2
163
Гняв Злоба
4
163
Отчаяние Скръб
5.6
163
Досада Неохота
3.4
163
Срам Сдържаност
3.4
163
Утеха Ободряване
3.4
164
Радост Забавно
2.4
164
Покой Ободряване
0.4
165
Веселие Забавно
1.6
165
Изкушение Симпатия
7
165
Възторг Ентусиазъм
3.4
165
Колебание Неведение
8
165
Тревога Гнет
3.2
165
Яд Злоба
1.2
165
Негодувание Злоба
3.4
165
Отчаяние Скръб
3.2
165
Скука Неохота
2.4
165
Досада Неохота
3.4
165
Обезсърчение Сдържаност
2.2
165
Позор Сдържаност
2.4
165
Наслада Ободряване
2.4
166
Оживление Забавно
3
166
Радост Забавно
1.8
166
Копнеж Симпатия
3.8
166
Любопитство Ентусиазъм
1.6
166
Вълнение Ентусиазъм
2.6
166
Смут Гнет
6.4
166
Гняв Злоба
4
166
Ярост Злоба
7.4
166
Равнодушие Неохота
0.8
166
Покой Ободряване
0.8
166
Спокойствие Ободряване
0.8
167
Оживление Забавно
0.6
167
Жизнерадост Забавно
0.6
167
Влечение Симпатия
0.6
167
Привличане Симпатия
6
167
Очарование Симпатия
0.6
167
Изкушение Симпатия
1.6
167
Любов Симпатия
7
167
Страст Симпатия
7
167
Копнеж Симпатия
2.6
167
Интерес Ентусиазъм
8
167
Любопитство Ентусиазъм
8
167
Вълнение Ентусиазъм
9
167
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
167
Ненасита Ентусиазъм
10
167
Жар Ентусиазъм
10
167
Странно Неведение
0.8
167
Колебание Неведение
4.8
167
Недоумение Неведение
0.8
167
Учудване Неведение
4.2
167
Смут Гнет
0.8
167
Тревога Гнет
0.8
167
Бoязън Гнет
0.8
167
Опасение Гнет
1.8
167
Раздразнение Злоба
1.8
167
Яд Злоба
0.6
167
Неприязън Злоба
0.6
167
Възмущение Злоба
2.6
167
Тъга Скръб
4.2
167
Мъка Скръб
4.2
167
Скука Неохота
0.4
167
Отегчение Неохота
2.2
167
Досада Неохота
1.4
167
Непоносимост Неохота
5.6
167
Неудобство Сдържаност
0.4
167
Неловкост Сдържаност
0.4
167
Съжаление Сдържаност
3
167
Спокойствие Ободряване
2
167
Утеха Ободряване
1.4
167
Разтуха Ободряване
1.4
168
Тържествуване Забавно
6.8
168
Копнеж Симпатия
7.4
168
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
168
Уплах Гнет
5.2
168
Възмущение Злоба
8
168
Наслада Ободряване
3.6
169
Интерес Ентусиазъм
3.2
169
Мъка Скръб
4.2
170
Оживление Забавно
1.8
170
Любопитство Ентусиазъм
3.2
170
Тревога Гнет
4.8
170
Раздразнение Злоба
2.4
170
Мъка Скръб
4.2
170
Съжаление Сдържаност
4.2
170
Облекчение Ободряване
1.6
171
Бдителност Ентусиазъм
7.4
171
Колебание Неведение
4
171
Изненада Неведение
3.4
171
Тревога Гнет
4
171
Гняв Злоба
2.2
171
Спокойствие Ободряване
2.8
171
Облекчение Ободряване
0.8
172
Веселие Забавно
7
172
Влечение Симпатия
6
172
Страст Симпатия
7
172
Паника Гнет
6.6
172
Срам Сдържаност
3.8
172
Утеха Ободряване
3.8
173
Веселие Забавно
7
173
Влечение Симпатия
6
173
Страст Симпатия
7
173
Паника Гнет
6.6
173
Срам Сдържаност
3.8
173
Утеха Ободряване
3.8
174
Радост Забавно
4.8
174
Щастие Забавно
5.8
174
Веселие Забавно
5.2
174
Влечение Симпатия
1.8
174
Очарование Симпатия
4.8
174
Изкушение Симпатия
6.4
174
Любов Симпатия
7
174
Копнеж Симпатия
3.2
174
Обожание Симпатия
2.6
174
Интерес Ентусиазъм
5.6
174
Любопитство Ентусиазъм
6.4
174
Бдителност Ентусиазъм
5
174
Вълнение Ентусиазъм
7.4
174
Странно Неведение
0.8
174
Колебание Неведение
2.4
174
Учудване Неведение
1.8
174
Изненада Неведение
2.6
174
Тревога Гнет
1.6
174
Страх Гнет
5.8
174
Раздразнение Злоба
1.2
174
Негодувание Злоба
2.8
174
Гняв Злоба
2.2
174
Тъга Скръб
2.4
174
Мъка Скръб
1.2
174
Скука Неохота
0.8
174
Отегчение Неохота
1.8
174
Неудобство Сдържаност
0.8
174
Покой Ободряване
2.8
174
Спокойствие Ободряване
2.4
174
Лекота Ободряване
3
174
Доволство Ободряване
4.8
174
Наслада Ободряване
5.6
175
Недоумение Неведение
8
175
Лекота Ободряване
5
177
Вълнение Ентусиазъм
5.8
177
Срам Сдържаност
1.4
178
Оживление Забавно
0.6
178
Жизнерадост Забавно
0.6
178
Очарование Симпатия
6
178
Възхита Симпатия
8
178
Интерес Ентусиазъм
8
178
Любопитство Ентусиазъм
8
178
Бдителност Ентусиазъм
1.8
178
Вълнение Ентусиазъм
1.8
178
Възторг Ентусиазъм
1.8
178
Тревога Гнет
8
178
Негодувание Злоба
1.6
178
Непоносимост Неохота
6
178
Съжаление Сдържаност
5
179
Оживление Забавно
3.6
179
Тревога Гнет
7.2
180
Щастие Забавно
6.4
180
Любов Симпатия
7
180
Интерес Ентусиазъм
4.8
180
Омраза Злоба
5.2
180
Гняв Злоба
5.2
180
Скука Неохота
1.6
180
Спокойствие Ободряване
2.8
181
Оживление Забавно
3.6
181
Любов Симпатия
4
181
Страст Симпатия
5.2
181
Интерес Ентусиазъм
3.2
181
Вълнение Ентусиазъм
4.2
181
Тревога Гнет
4.8
181
Раздразнение Злоба
1.8
181
Тъга Скръб
1.8
181
Нега Ободряване
3.6
182
Жизнерадост Забавно
5.4
182
Любопитство Ентусиазъм
8
183
Очарование Симпатия
2.4
183
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
184
Влечение Симпатия
0.6
184
Озадачение Неведение
1.8
185
Жизнерадост Забавно
3
185
Веселие Забавно
4.6
185
Копнеж Симпатия
3.8
185
Бдителност Ентусиазъм
5
185
Тревога Гнет
6.4
185
Опасение Гнет
7.4
185
Раздразнение Злоба
4.8
185
Неприязън Злоба
4.8
185
Гняв Злоба
5.8
185
Неудобство Сдържаност
2
185
Доволство Ободряване
4
186
Любопитство Ентусиазъм
8
186
Въодушевление Ентусиазъм
6
187
Щастие Забавно
5.8
187
Тържествуване Забавно
3.2
187
Любов Симпатия
5.8
187
Страст Симпатия
6.4
187
Любопитство Ентусиазъм
1.6
187
Бдителност Ентусиазъм
6.6
187
Вълнение Ентусиазъм
5.8
187
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
187
Изненада Неведение
9
187
Опасение Гнет
9
187
Страх Гнет
6.6
187
Срам Сдържаност
3
187
Лекота Ободряване
3.4
187
Наслада Ободряване
5.2
188
Жизнерадост Забавно
6
188
Копнеж Симпатия
5
188
Опасение Гнет
2.6
188
Възмущение Злоба
3.2
188
Непоносимост Неохота
4
188
Покой Ободряване
4
189
Жизнерадост Забавно
4.2
189
Щастие Забавно
6.4
189
Любов Симпатия
6.4
189
Страст Симпатия
3.4
189
Вълнение Ентусиазъм
5.8
189
Спокойствие Ободряване
2.8
190
Оживление Забавно
2.4
190
Изкушение Симпатия
5.2
190
Любов Симпатия
6.4
190
Копнеж Симпатия
6.8
190
Колебание Неведение
4
190
Страх Гнет
6.6
190
Тъга Скръб
3
190
Срам Сдържаност
2.2
190
Спокойствие Ободряване
2.4
191
Оживление Забавно
2.4
191
Жизнерадост Забавно
1.2
191
Привличане Симпатия
4.8
191
Очарование Симпатия
3.6
191
Изкушение Симпатия
4
191
Бдителност Ентусиазъм
5.8
191
Вълнение Ентусиазъм
5.8
191
Колебание Неведение
6.4
191
Озадачение Неведение
7.4
191
Тревога Гнет
8
191
Опасение Гнет
9
191
Паника Гнет
9
191
Страх Гнет
7.4
191
Уплах Гнет
3.6
191
Раздразнение Злоба
4.8
191
Яд Злоба
4.2
191
Неприязън Злоба
6
191
Възмущение Злоба
3.8
191
Тъга Скръб
2.4
191
Мъка Скръб
2.4
191
Униние Скръб
6
191
Равнодушие Неохота
1.2
191
Досада Неохота
3.4
191
Свян Сдържаност
4
191
Неудобство Сдържаност
4
191
Срам Сдържаност
4.6
191
Лекота Ободряване
2.6
191
Доволство Ободряване
4
192
Радост Забавно
3
192
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
192
Недоумение Неведение
4
192
Смут Гнет
2.4
192
Мъка Скръб
5.4
192
Наслада Ободряване
3.2
193
Радост Забавно
4.8
193
Интерес Ентусиазъм
2.4
193
Ненавист Злоба
5.6
193
Възмущение Злоба
5
193
Мъка Скръб
1.8
193
Досада Неохота
2.2
193
Съжаление Сдържаност
2.6
193
Спокойствие Ободряване
0.4
194
Любов Симпатия
1.6
194
Интерес Ентусиазъм
0.8
195
Радост Забавно
1.8
195
Веселие Забавно
3.4
195
Тържествуване Забавно
3.8
195
Опасение Гнет
4.2
195
Страх Гнет
7.4
195
Яд Злоба
4.2
195
Негодувание Злоба
6.4
195
Възмущение Злоба
7.4
195
Мъка Скръб
2.4
195
Терзание Скръб
5
195
Скука Неохота
2.8
195
Досада Неохота
4.2
195
Омерзение Неохота
2.6
195
Облекчение Ободряване
1.2
195
Доволство Ободряване
4
196
Жизнерадост Забавно
3
196
Веселие Забавно
4
196
Любов Симпатия
4.6
196
Любопитство Ентусиазъм
3.2
196
Ненасита Ентусиазъм
5.2
196
Колебание Неведение
4
196
Тревога Гнет
4
196
Раздразнение Злоба
3
196
Тъга Скръб
3
196
Погнуса Неохота
4
196
Неудобство Сдържаност
2.4
196
Неловкост Сдържаност
2.4
196
Съжаление Сдържаност
3.4
196
Унижение Сдържаност
4
196
Покой Ободряване
3.2
196
Спокойствие Ободряване
3.6
197
Жизнерадост Забавно
3.6
197
Веселие Забавно
4.6
197
Любов Симпатия
4.6
197
Любопитство Ентусиазъм
4
197
Ненасита Ентусиазъм
6
197
Колебание Неведение
4
197
Тревога Гнет
4
197
Раздразнение Злоба
2.4
197
Тъга Скръб
3
197
Униние Скръб
3
197
Скука Неохота
2
197
Погнуса Неохота
4
197
Неудобство Сдържаност
2
197
Съжаление Сдържаност
3
197
Обезсърчение Сдържаност
3
197
Унижение Сдържаност
4
197
Покой Ободряване
2.4
197
Спокойствие Ободряване
2.4
197
Доволство Ободряване
4.4
198
Странно Неведение
1.6
198
Ярост Злоба
3.2
198
Тъга Скръб
1.2
198
Отегчение Неохота
1.8
199
Ликуване Забавно
3.2
199
Очарование Симпатия
6
199
Интерес Ентусиазъм
4.8
199
Странно Неведение
4
199
Опасение Гнет
6.6
199
Раздразнение Злоба
0.6
199
Тъга Скръб
0.6
199
Скука Неохота
0.4
199
Неудобство Сдържаност
0.4
199
Спокойствие Ободряване
4
200
Очарование Симпатия
3
200
Странно Неведение
7.2
200
Страх Гнет
6.6
200
Яд Злоба
4.2
200
Отчаяние Скръб
5
200
Обезсърчение Сдържаност
3.8
201
Радост Забавно
6
201
Странно Неведение
3.2
201
Яд Злоба
1.8
201
Ненавист Злоба
7.4
201
Отегчение Неохота
3
201
Досада Неохота
3.8
201
Съжаление Сдържаност
4.6
202
Вълнение Ентусиазъм
5
202
Гняв Злоба
1.6
203
Любопитство Ентусиазъм
7.2
203
Опасение Гнет
7.4
203
Яд Злоба
1.8
203
Скука Неохота
2.8
204
Изкушение Симпатия
1.6
204
Любопитство Ентусиазъм
0.8
204
Странно Неведение
4.8
205
Жизнерадост Забавно
4.2
205
Интерес Ентусиазъм
6.4
205
Раздразнение Злоба
1.8
205
Тъга Скръб
3
205
Отегчение Неохота
3.4
205
Обезсърчение Сдържаност
2.6
205
Наслада Ободряване
4
206
Оживление Забавно
1.2
206
Недоумение Неведение
1.6
206
Раздразнение Злоба
1.8
206
Негодувание Злоба
4.6
206
Отегчение Неохота
2.6
206
Спокойствие Ободряване
2.4
207
Любопитство Ентусиазъм
6.4
207
Негодувание Злоба
2.8
207
Горест Скръб
4.6
207
Спокойствие Ободряване
3.2
208
Щастие Забавно
4
208
Страст Симпатия
2.8
208
Възхита Симпатия
6.8
208
Любопитство Ентусиазъм
8
208
Бдителност Ентусиазъм
9
208
Озадачение Неведение
3.4
208
Удивление Неведение
8.4
208
Терзание Скръб
3.8
208
Наслада Ободряване
4
209
Радост Забавно
3
209
Привличане Симпатия
3.6
209
Любопитство Ентусиазъм
6.4
209
Вълнение Ентусиазъм
5
209
Тревога Гнет
4
210
Жизнерадост Забавно
3
210
Тържествуване Забавно
5.6
210
Изкушение Симпатия
2.2
210
Възторг Ентусиазъм
3.4
210
Тъга Скръб
0.6
210
Лекота Ободряване
3
211
Жизнерадост Забавно
3
211
Страст Симпатия
5.8
211
Интерес Ентусиазъм
4.8
211
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
211
Раздразнение Злоба
2.4
211
Тъга Скръб
1.8
211
Неудобство Сдържаност
2
212
Оживление Забавно
2.4
212
Страст Симпатия
5.2
212
Раздразнение Злоба
3
212
Досада Неохота
4.2
213
Радост Забавно
3
213
Интерес Ентусиазъм
4
213
Униние Скръб
1.8
213
Досада Неохота
2.6
213
Доволство Ободряване
4
214
Любопитство Ентусиазъм
1.6
214
Раздразнение Злоба
1.8
214
Скука Неохота
1.6
215
Веселие Забавно
2.8
215
Копнеж Симпатия
5.6
215
Бдителност Ентусиазъм
5
215
Смут Гнет
1.6
215
Опасение Гнет
2.6
215
Раздразнение Злоба
1.2
215
Мъка Скръб
2.4
215
Пресита Неохота
2
215
Неловкост Сдържаност
0.8
215
Съжаление Сдържаност
2.2
215
Спокойствие Ободряване
1.6
215
Облекчение Ободряване
0.8
215
Разтуха Ободряване
2.2
216
Радост Забавно
1.2
216
Веселие Забавно
3.4
216
Бдителност Ентусиазъм
3.4
216
Въодушевление Ентусиазъм
6
216
Раздразнение Злоба
2.4
216
Яд Злоба
1.8
216
Скука Неохота
1.2
216
Досада Неохота
1.4
217
Радост Забавно
2.4
217
Щастие Забавно
4
217
Изкушение Симпатия
2.8
217
Интерес Ентусиазъм
6.4
217
Любопитство Ентусиазъм
6.4
217
Вълнение Ентусиазъм
5
217
Колебание Неведение
5.6
217
Озадачение Неведение
3.4
217
Изумление Неведение
5.2
217
Тревога Гнет
4
217
Опасение Гнет
4.2
217
Раздразнение Злоба
2.4
217
Възмущение Злоба
3.8
217
Мъка Скръб
2.4
217
Терзание Скръб
5
217
Отчаяние Скръб
4.4
217
Погнуса Неохота
3.2
217
Неловкост Сдържаност
2
217
Срам Сдържаност
2.6
217
Обезсърчение Сдържаност
2.2
217
Покой Ободряване
1.6
217
Спокойствие Ободряване
1.6
217
Облекчение Ободряване
1.2
217
Доволство Ободряване
3.6
218
Любов Симпатия
7
218
Копнеж Симпатия
6.2
218
Колебание Неведение
8
218
Омраза Злоба
5.2
218
Гняв Злоба
7
218
Тъга Скръб
6
218
Мъка Скръб
6
218
Отчаяние Скръб
8
218
Неловкост Сдържаност
2.8
218
Съжаление Сдържаност
4.2
220
Оживление Забавно
0.6
220
Радост Забавно
0.6
220
Жизнерадост Забавно
0.6
220
Щастие Забавно
1.6
220
Блаженство Забавно
2.6
220
Привличане Симпатия
0.6
220
Изкушение Симпатия
1.6
220
Любов Симпатия
1.6
220
Страст Симпатия
1.6
220
Копнеж Симпатия
2.6
220
Обожание Симпатия
2.6
220
Охота Ентусиазъм
0.8
220
Вълнение Ентусиазъм
1.8
220
Ненасита Ентусиазъм
2.8
220
Жар Ентусиазъм
2.8
220
Изненада Неведение
1.8
220
Тревога Гнет
0.8
220
Бoязън Гнет
3.2
220
Тъга Скръб
2.4
220
Покой Ободряване
0.4
220
Спокойствие Ободряване
0.4
220
Лекота Ободряване
1.4
220
Доволство Ободряване
2.4
220
Наслада Ободряване
2.4
221
Привличане Симпатия
3
221
Вълнение Ентусиазъм
6.6
221
Омраза Злоба
6.4
221
Непоносимост Неохота
4.8
221
Облекчение Ободряване
4
222
Любов Симпатия
7
222
Любопитство Ентусиазъм
5.6
222
Бдителност Ентусиазъм
3.4
222
Странно Неведение
4
222
Раздразнение Злоба
2.4
222
Тъга Скръб
3
223
Оживление Забавно
4.2
223
Привличане Симпатия
3.6
223
Интерес Ентусиазъм
5.6
223
Раздразнение Злоба
3.6
223
Омраза Злоба
7
223
Непоносимост Неохота
5.6
223
Облекчение Ободряване
4
223
Лекота Ободряване
4.6
224
Любов Симпатия
7
224
Вълнение Ентусиазъм
1.8
225
Любов Симпатия
5.8
225
Възторг Ентусиазъм
5.8
226
Любов Симпатия
7
226
Копнеж Симпатия
8
226
Раздразнение Злоба
3
226
Яд Злоба
3
226
Негодувание Злоба
2.8
226
Мъка Скръб
2.4
226
Отчаяние Скръб
4.4
227
Веселие Забавно
4.6
227
Влечение Симпатия
1.8
227
Привличане Симпатия
4.2
227
Страст Симпатия
6.4
227
Вълнение Ентусиазъм
3.4
227
Ненасита Ентусиазъм
10
227
Недоумение Неведение
7.2
227
Изненада Неведение
1.8
227
Опасение Гнет
9
227
Яд Злоба
6
227
Гняв Злоба
4.6
227
Отегчение Неохота
2.2
227
Неудобство Сдържаност
4
227
Неловкост Сдържаност
4
227
Обезсърчение Сдържаност
5
227
Наслада Ободряване
3.2
228
Интерес Ентусиазъм
7.2
228
Раздразнение Злоба
2.4
228
Досада Неохота
2.6
228
Облекчение Ободряване
0.8
230
Щастие Забавно
1.6
230
Влечение Симпатия
6
230
Привличане Симпатия
3
230
Очарование Симпатия
6
230
Страст Симпатия
7
230
Копнеж Симпатия
8
230
Възхита Симпатия
6.2
230
Обожание Симпатия
8
230
Интерес Ентусиазъм
8
230
Бдителност Ентусиазъм
4.2
230
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
230
Колебание Неведение
8
230
Смут Гнет
7.2
230
Тревога Гнет
4
230
Страх Гнет
9
230
Уплах Гнет
5.2
230
Раздразнение Злоба
1.8
230
Тъга Скръб
4.2
230
Мъка Скръб
2.4
230
Униние Скръб
6
230
Досада Неохота
2.6
230
Срам Сдържаност
5
230
Съжаление Сдържаност
3
230
Облекчение Ободряване
3.6
230
Доволство Ободряване
6
231
Влечение Симпатия
6
231
Страст Симпатия
7
231
Копнеж Симпатия
8
231
Охота Ентусиазъм
8
231
Интерес Ентусиазъм
8
231
Колебание Неведение
5.6
231
Тревога Гнет
6.4
231
Раздразнение Злоба
1.8
231
Тъга Скръб
4.8
231
Скука Неохота
4
231
Неудобство Сдържаност
3.2
231
Спокойствие Ободряване
0.8
231
Доволство Ободряване
3.2
232
Щастие Забавно
3.4
232
Блаженство Забавно
3.2
232
Любопитство Ентусиазъм
5.6
232
Бдителност Ентусиазъм
9
232
Колебание Неведение
0.8
232
Негодувание Злоба
3.4
232
Равнодушие Неохота
0.8
233
Оживление Забавно
2.4
233
Любов Симпатия
6.4
233
Копнеж Симпатия
7.4
233
Любопитство Ентусиазъм
3.2
233
Вълнение Ентусиазъм
5
233
Колебание Неведение
4.8
233
Бoязън Гнет
5.6
233
Мъка Скръб
4.8
233
Равнодушие Неохота
2
233
Неудобство Сдържаност
2
233
Съжаление Сдържаност
3.4
234
Любопитство Ентусиазъм
8
234
Раздразнение Злоба
3
234
Доволство Ободряване
4
235
Радост Забавно
1.8
235
Привличане Симпатия
3.6
235
Страст Симпатия
4.6
235
Учудване Неведение
3.4
235
Раздразнение Злоба
1.2
235
Гняв Злоба
3.4
235
Спокойствие Ободряване
1.2
235
Облекчение Ободряване
0.4
235
Утеха Ободряване
1.8
236
Жизнерадост Забавно
2.4
236
Любов Симпатия
5.2
236
Любопитство Ентусиазъм
6.4
236
Колебание Неведение
1.6
236
Смут Гнет
2.4
236
Тревога Гнет
3.2
236
Раздразнение Злоба
1.8
236
Неприязън Злоба
3
236
Тъга Скръб
1.8
236
Досада Неохота
3.4
236
Неловкост Сдържаност
1.2
236
Съжаление Сдържаност
2.6
236
Облекчение Ободряване
0.8
236
Доволство Ободряване
4
237
Охота Ентусиазъм
4
237
Интерес Ентусиазъм
4.8
237
Любопитство Ентусиазъм
5.6
237
Тревога Гнет
5.6
237
Бoязън Гнет
3.2
238
Жизнерадост Забавно
3
238
Очарование Симпатия
3.6
238
Бдителност Ентусиазъм
4.2
238
Опасение Гнет
5
238
Омраза Злоба
3.4
238
Покруса Скръб
4.6
238
Пресита Неохота
2
238
Свян Сдържаност
1.2
238
Покой Ободряване
1.2
239
Любопитство Ентусиазъм
4.8
239
Изумление Неведение
4.4
239
Раздразнение Злоба
4.8
239
Отчаяние Скръб
3.2
239
Скука Неохота
4
239
Обезсърчение Сдържаност
3
240
Оживление Забавно
2.4
240
Радост Забавно
1.2
240
Изкушение Симпатия
7
240
Страст Симпатия
7
240
Бдителност Ентусиазъм
9
240
Вълнение Ентусиазъм
5
240
Ненасита Ентусиазъм
6
240
Жар Ентусиазъм
2.8
240
Удивление Неведение
2.8
240
Паника Гнет
5
240
Яд Злоба
0.6
240
Ярост Злоба
2.6
240
Терзание Скръб
2.6
240
Агония Скръб
8
240
Скука Неохота
4
240
Отегчение Неохота
5
240
Съжаление Сдържаност
1.8
240
Разтуха Ободряване
1.4
241
Любопитство Ентусиазъм
8
241
Озадачение Неведение
4.2
241
Страх Гнет
5
241
Раздразнение Злоба
1.8
241
Скука Неохота
1.2
241
Съжаление Сдържаност
2.6
241
Спокойствие Ободряване
0.4
242
Радост Забавно
3.6
242
Щастие Забавно
4.6
242
Веселие Забавно
5.2
242
Привличане Симпатия
6
242
Любов Симпатия
7
242
Изненада Неведение
3.4
242
Смайване Неведение
3.6
242
Раздразнение Злоба
1.8
242
Гняв Злоба
2.8
242
Ярост Злоба
3.8
242
Тъга Скръб
1.8
242
Мъка Скръб
3.6
242
Досада Неохота
4.6
242
Срам Сдържаност
2.6
242
Позор Сдържаност
6
242
Наслада Ободряване
5.6
243
Радост Забавно
1.8
243
Жизнерадост Забавно
2.4
243
Щастие Забавно
4
243
Любов Симпатия
7
243
Яд Злоба
2.4
243
Омраза Злоба
4
243
Гняв Злоба
4.6
243
Досада Неохота
1.8
243
Погнуса Неохота
2.8
243
Срам Сдържаност
3.8
244
Жизнерадост Забавно
2.4
244
Любов Симпатия
5.2
244
Бдителност Ентусиазъм
9
244
Колебание Неведение
7.2
244
Опасение Гнет
5
244
Раздразнение Злоба
1.8
244
Униние Скръб
0.6
244
Срам Сдържаност
3.4
244
Спокойствие Ободряване
0.8
245
Радост Забавно
3.6
245
Щастие Забавно
4.6
245
Веселие Забавно
4.6
245
Привличане Симпатия
6
245
Любов Симпатия
7
245
Страст Симпатия
7
245
Копнеж Симпатия
8
245
Обожание Симпатия
8
245
Любопитство Ентусиазъм
8
245
Яд Злоба
3
245
Гняв Злоба
4
245
Ярост Злоба
5.6
245
Мъка Скръб
0.6
245
Скука Неохота
4
245
Отегчение Неохота
3.4
245
Досада Неохота
2.6
245
Непоносимост Неохота
4.4
245
Срам Сдържаност
3.4
245
Съжаление Сдържаност
3.8
245
Обезсърчение Сдържаност
3
245
Спокойствие Ободряване
1.6
245
Утеха Ободряване
3.8
246
Щастие Забавно
1.6
246
Любопитство Ентусиазъм
4
247
Оживление Забавно
0.6
247
Радост Забавно
0.6
247
Щастие Забавно
1.6
247
Веселие Забавно
1.6
247
Ликуване Забавно
2.6
247
Влечение Симпатия
0.6
247
Любов Симпатия
1.6
247
Страст Симпатия
1.6
247
Любопитство Ентусиазъм
0.8
247
Колебание Неведение
0.8
247
Недоумение Неведение
0.8
247
Озадачение Неведение
1.8
247
Учудване Неведение
1.8
247
Изненада Неведение
1.8
247
Тревога Гнет
0.8
247
Раздразнение Злоба
0.6
247
Яд Злоба
0.6
247
Омраза Злоба
1.6
247
Гняв Злоба
1.6
247
Ненавист Злоба
2.6
247
Ярост Злоба
2.6
247
Тъга Скръб
0.6
247
Скука Неохота
0.4
247
Отегчение Неохота
1.4
247
Обезсърчение Сдържаност
1.4
247
Унижение Сдържаност
2.4
247
Спокойствие Ободряване
0.4
249
Щастие Забавно
6.4
249
Любов Симпатия
7
249
Изумление Неведение
6
249
Неприязън Злоба
1.8
249
Досада Неохота
1.8
249
Облекчение Ободряване
2.8
250
Оживление Забавно
2.4
250
Радост Забавно
3
250
Жизнерадост Забавно
2.4
250
Щастие Забавно
3.4
250
Блаженство Забавно
3.8
250
Влечение Симпатия
2.4
250
Изкушение Симпатия
2.8
250
Интерес Ентусиазъм
4.8
250
Любопитство Ентусиазъм
4
250
Вълнение Ентусиазъм
5
250
Ненасита Ентусиазъм
4.4
250
Колебание Неведение
6.4
250
Недоумение Неведение
4.8
250
Озадачение Неведение
5
250
Учудване Неведение
5
250
Изненада Неведение
4.2
250
Изумление Неведение
7.6
250
Удивление Неведение
6
250
Смайване Неведение
5.2
250
Тревога Гнет
5.6
250
Опасение Гнет
6.6
250
Паника Гнет
5
250
Страх Гнет
5.8
250
Уплах Гнет
6.8
250
Раздразнение Злоба
3
250
Неприязън Злоба
3
250
Омраза Злоба
5.2
250
Ненавист Злоба
5.6
250
Ярост Злоба
3.8
250
Тъга Скръб
4.2
250
Мъка Скръб
2.4
250
Униние Скръб
1.8
250
Терзание Скръб
6.2
250
Отчаяние Скръб
6.8
250
Непоносимост Неохота
4
250
Неудобство Сдържаност
2.4
250
Неловкост Сдържаност
1.6
250
Срам Сдържаност
2.2
250
Съжаление Сдържаност
3
250
Обезсърчение Сдържаност
3.4
250
Унижение Сдържаност
4.4
250
Облекчение Ободряване
2
250
Доволство Ободряване
3.6
252
Привличане Симпатия
3
252
Охота Ентусиазъм
4.8
252
Вълнение Ентусиазъм
2.6
252
Тревога Гнет
2.4
252
Раздразнение Злоба
2.4
252
Тъга Скръб
2.4
252
Пресита Неохота
2
252
Спокойствие Ободряване
2
252
Доволство Ободряване
3.6
253
Радост Забавно
3
253
Очарование Симпатия
4.8
253
Бдителност Ентусиазъм
8.2
253
Учудване Неведение
4.2
253
Опасение Гнет
7.4
253
Раздразнение Злоба
3.6
253
Униние Скръб
3.6
253
Скука Неохота
3.2
253
Неудобство Сдържаност
1.2
253
Покой Ободряване
2
254
Оживление Забавно
3
254
Въодушевление Ентусиазъм
6
254
Яд Злоба
4.8
254
Мъка Скръб
4.8
254
Терзание Скръб
6.8
254
Скука Неохота
4
254
Досада Неохота
5
254
Отвращение Неохота
6
254
Спокойствие Ободряване
2
255
Блаженство Забавно
5
255
Любопитство Ентусиазъм
1.6
255
Възмущение Злоба
6.2
255
Облекчение Ободряване
2.8
256
Привличане Симпатия
3
256
Любопитство Ентусиазъм
4.8
256
Колебание Неведение
7.2
256
Недоумение Неведение
6.4
256
Страх Гнет
8.2
256
Раздразнение Злоба
4.2
256
Яд Злоба
4.2
256
Негодувание Злоба
4.6
256
Тъга Скръб
4.8
256
Терзание Скръб
5
256
Досада Неохота
3.4
256
Съжаление Сдържаност
3.8
257
Оживление Забавно
3
257
Радост Забавно
4.8
257
Жизнерадост Забавно
4.8
257
Веселие Забавно
5.2
257
Влечение Симпатия
3.6
257
Привличане Симпатия
3
257
Изкушение Симпатия
4
257
Копнеж Симпатия
5
257
Интерес Ентусиазъм
4.8
257
Любопитство Ентусиазъм
4
257
Недоумение Неведение
4
257
Учудване Неведение
4.2
257
Изненада Неведение
5
257
Опасение Гнет
4.2
257
Раздразнение Злоба
1.8
257
Яд Злоба
1.8
257
Тъга Скръб
1.8
257
Отегчение Неохота
2.6
257
Досада Неохота
2.6
257
Съжаление Сдържаност
2.2
257
Спокойствие Ободряване
2.8
258
Оживление Забавно
3.6
258
Радост Забавно
3
258
Жизнерадост Забавно
2.4
258
Влечение Симпатия
2.4
258
Привличане Симпатия
5.4
258
Любов Симпатия
6.4
258
Страст Симпатия
7
258
Интерес Ентусиазъм
8
258
Любопитство Ентусиазъм
8
258
Бдителност Ентусиазъм
9
258
Колебание Неведение
1.6
258
Озадачение Неведение
3.4
258
Раздразнение Злоба
0.6
258
Възмущение Злоба
2.6
258
Равнодушие Неохота
2
258
Спокойствие Ободряване
4
258
Наслада Ободряване
3.6
259
Интерес Ентусиазъм
2.4
259
Любопитство Ентусиазъм
1.6
259
Колебание Неведение
1.6
259
Скука Неохота
1.2
259
Равнодушие Неохота
1.2
259
Спокойствие Ободряване
2
260
Страх Гнет
1.8
260
Яд Злоба
0.6
260
Гняв Злоба
1.6
260
Мъка Скръб
0.6
261
Радост Забавно
3.6
261
Щастие Забавно
4.6
261
Любов Симпатия
6.4
261
Копнеж Симпатия
6.2
261
Обожание Симпатия
5.6
261
Интерес Ентусиазъм
8
261
Любопитство Ентусиазъм
8
261
Вълнение Ентусиазъм
5
261
Възмущение Злоба
3.8
261
Спокойствие Ободряване
2.8
261
Утеха Ободряване
1.4
262
Оживление Забавно
3
262
Радост Забавно
4.2
262
Жизнерадост Забавно
4.2
262
Щастие Забавно
5.2
262
Веселие Забавно
6.4
262
Тържествуване Забавно
5.6
262
Блаженство Забавно
4.4
262
Влечение Симпатия
1.8
262
Привличане Симпатия
6
262
Очарование Симпатия
1.2
262
Изкушение Симпатия
5.8
262
Любов Симпатия
7
262
Страст Симпатия
5.2
262
Копнеж Симпатия
3.8
262
Обожание Симпатия
3.8
262
Интерес Ентусиазъм
3.2
262
Любопитство Ентусиазъм
4
262
Вълнение Ентусиазъм
5
262
Възторг Ентусиазъм
5
262
Ненасита Ентусиазъм
10
262
Странно Неведение
2.4
262
Колебание Неведение
7.2
262
Учудване Неведение
2.6
262
Изненада Неведение
2.6
262
Изумление Неведение
4.4
262
Удивление Неведение
4.4
262
Смайване Неведение
3.6
262
Раздразнение Злоба
2.4
262
Яд Злоба
2.4
262
Неприязън Злоба
1.2
262
Омраза Злоба
2.2
262
Гняв Злоба
2.2
262
Ярост Злоба
3.2
262
Тъга Скръб
2.4
262
Мъка Скръб
2.4
262
Униние Скръб
1.8
262
Терзание Скръб
3.8
262
Скука Неохота
2
262
Пресита Неохота
1.2
262
Отегчение Неохота
3
262
Досада Неохота
2.2
262
Погнуса Неохота
2.4
262
Неудобство Сдържаност
0.4
262
Неловкост Сдържаност
0.8
262
Срам Сдържаност
1.4
262
Съжаление Сдържаност
2.2
262
Покой Ободряване
2
262
Спокойствие Ободряване
1.2
262
Облекчение Ободряване
2
262
Утеха Ободряване
2.2
262
Доволство Ободряване
4
262
Наслада Ободряване
4.4
263
Радост Забавно
4.8
263
Щастие Забавно
3.4
263
Веселие Забавно
5.8
263
Любов Симпатия
7
263
Страст Симпатия
5.8
263
Копнеж Симпатия
6.2
263
Обожание Симпатия
8
263
Интерес Ентусиазъм
5.6
263
Любопитство Ентусиазъм
5.6
263
Негодувание Злоба
2.8
263
Възмущение Злоба
6.2
263
Мъка Скръб
1.8
263
Спокойствие Ободряване
2.8
263
Утеха Ободряване
3.4
264
Оживление Забавно
3
264
Радост Забавно
3
264
Жизнерадост Забавно
3
264
Щастие Забавно
2.2
264
Веселие Забавно
4.6
264
Привличане Симпатия
3.6
264
Любов Симпатия
4.6
264
Интерес Ентусиазъм
5.6
264
Любопитство Ентусиазъм
4.8
264
Въодушевление Ентусиазъм
6
264
Недоумение Неведение
2.4
264
Учудване Неведение
3.4
264
Изумление Неведение
4.4
264
Смайване Неведение
4.4
264
Тревога Гнет
7.2
264
Страх Гнет
8.2
264
Раздразнение Злоба
5.4
264
Неприязън Злоба
6
264
Негодувание Злоба
7
264
Възмущение Злоба
8
264
Мъка Скръб
3
264
Скука Неохота
2
264
Равнодушие Неохота
2
264
Досада Неохота
3.4
264
Непоносимост Неохота
4.4
264
Свян Сдържаност
4
264
Неудобство Сдържаност
4
264
Неловкост Сдържаност
2
264
Покой Ободряване
1.6
264
Спокойствие Ободряване
2
264
Лекота Ободряване
3
264
Доволство Ободряване
4
265
Оживление Забавно
3.6
265
Радост Забавно
3
265
Жизнерадост Забавно
3
265
Щастие Забавно
3.4
265
Блаженство Забавно
4.4
265
Влечение Симпатия
5.4
265
Привличане Симпатия
6
265
Очарование Симпатия
4.2
265
Изкушение Симпатия
6.4
265
Любов Симпатия
7
265
Страст Симпатия
7
265
Копнеж Симпатия
8
265
Възхита Симпатия
5.6
265
Обожание Симпатия
5
265
Охота Ентусиазъм
4.8
265
Интерес Ентусиазъм
4.8
265
Любопитство Ентусиазъм
8
265
Колебание Неведение
1.6
265
Изненада Неведение
3.4
265
Смайване Неведение
3.6
265
Раздразнение Злоба
2.4
265
Съжаление Сдържаност
2.6
265
Покой Ободряване
2
265
Спокойствие Ободряване
0.8
265
Облекчение Ободряване
1.2
265
Утеха Ободряване
1.8
265
Наслада Ободряване
3.6
266
Радост Забавно
1.2
266
Очарование Симпатия
4.8
266
Любов Симпатия
4
266
Бдителност Ентусиазъм
6.6
266
Колебание Неведение
3.2
266
Страх Гнет
1.8
266
Гняв Злоба
2.2
266
Тъга Скръб
4.8
266
Мъка Скръб
5.4
266
Скука Неохота
4
266
Досада Неохота
5
266
Неловкост Сдържаност
1.2
266
Спокойствие Ободряване
2.4
267
Щастие Забавно
6.4
267
Влечение Симпатия
3.6
267
Привличане Симпатия
6
267
Очарование Симпатия
6
267
Любов Симпатия
7
267
Страст Симпатия
7
267
Любопитство Ентусиазъм
5.6
267
Вълнение Ентусиазъм
5.8
267
Озадачение Неведение
4.2
267
Изненада Неведение
4.2
267
Смайване Неведение
4.4
267
Страх Гнет
5
267
Яд Злоба
4.2
267
Омраза Злоба
3.4
267
Тъга Скръб
3
267
Униние Скръб
3
267
Печал Скръб
2.8
267
Скука Неохота
0.8
267
Отегчение Неохота
2.6
267
Погнуса Неохота
5.2
267
Съжаление Сдържаност
4.6
267
Спокойствие Ободряване
4
267
Утеха Ободряване
5
268
Радост Забавно
3
268
Щастие Забавно
2.2
268
Привличане Симпатия
3.6
268
Любов Симпатия
5.2
268
Вълнение Ентусиазъм
5.8
268
Озадачение Неведение
3.4
268
Опасение Гнет
4.2
268
Гняв Злоба
3.4
268
Ярост Злоба
3.8
268
Горест Скръб
2.2
269
Оживление Забавно
3
269
Радост Забавно
4.2
269
Жизнерадост Забавно
4.8
269
Щастие Забавно
5.8
269
Възрадване Забавно
3.4
269
Веселие Забавно
3.4
269
Блаженство Забавно
3.8
269
Очарование Симпатия
1.2
269
Изкушение Симпатия
2.2
269
Любов Симпатия
7
269
Страст Симпатия
6.4
269
Копнеж Симпатия
7.4
269
Възхита Симпатия
5
269
Обожание Симпатия
7.4
269
Интерес Ентусиазъм
7.2
269
Любопитство Ентусиазъм
6.4
269
Вълнение Ентусиазъм
8.2
269
Въодушевление Ентусиазъм
6
269
Ненасита Ентусиазъм
8.4
269
Жар Ентусиазъм
9.2
269
Колебание Неведение
8
269
Удивление Неведение
8.4
269
Тревога Гнет
7.2
269
Опасение Гнет
8.2
269
Паника Гнет
8.2
269
Страх Гнет
8.2
269
Раздразнение Злоба
4.2
269
Възмущение Злоба
6.2
269
Тъга Скръб
4.8
269
Униние Скръб
3.6
269
Терзание Скръб
7.4
269
Непоносимост Неохота
5.6
269
Покой Ободряване
1.2
269
Утеха Ободряване
2.6
269
Лекота Ободряване
3
269
Наслада Ободряване
2.8
270
Радост Забавно
3.6
270
Скука Неохота
2
271
Радост Забавно
4.2
271
Щастие Забавно
5.8
271
Веселие Забавно
5.2
271
Любов Симпатия
5.8
271
Страст Симпатия
5.2
271
Любопитство Ентусиазъм
4.8
271
Вълнение Ентусиазъм
5.8
271
Ненасита Ентусиазъм
6.8
271
Колебание Неведение
3.2
271
Недоумение Неведение
2.4
271
Изненада Неведение
3.4
271
Опасение Гнет
4.2
271
Страх Гнет
4.2
271
Омраза Злоба
5.8
271
Гняв Злоба
4
271
Възмущение Злоба
4.4
271
Тъга Скръб
1.8
271
Досада Неохота
4.2
271
Погнуса Неохота
5.6
271
Съжаление Сдържаност
4.2
271
Спокойствие Ободряване
3.6
271
Облекчение Ободряване
3.2
272
Изкушение Симпатия
2.2
272
Любопитство Ентусиазъм
8
273
Влечение Симпатия
6
273
Привличане Симпатия
6
273
Любов Симпатия
7
273
Копнеж Симпатия
8
273
Обожание Симпатия
8
273
Колебание Неведение
4.8
273
Бoязън Гнет
4.8
273
Опасение Гнет
5
273
Мъка Скръб
6
273
Равнодушие Неохота
2
273
Неудобство Сдържаност
2
274
Веселие Забавно
2.8
274
Привличане Симпатия
5.4
274
Изкушение Симпатия
6.4
274
Любов Симпатия
7
274
Страст Симпатия
6.4
274
Интерес Ентусиазъм
5.6
274
Любопитство Ентусиазъм
4.8
274
Бдителност Ентусиазъм
9
274
Озадачение Неведение
1.8
274
Раздразнение Злоба
0.6
274
Неприязън Злоба
0.6
274
Възмущение Злоба
2.6
274
Скука Неохота
1.2
274
Равнодушие Неохота
2
274
Отегчение Неохота
1.8
274
Спокойствие Ободряване
0.4
274
Доволство Ободряване
4
275
Радост Забавно
4.8
275
Очарование Симпатия
3
275
Любов Симпатия
7
275
Обожание Симпатия
8
275
Странно Неведение
6.4
275
Неприязън Злоба
1.8
275
Тъга Скръб
4.2
275
Досада Неохота
2.2
276
Привличане Симпатия
2.4
276
Раздразнение Злоба
1.2
276
Омраза Злоба
2.8
276
Ненавист Злоба
4.4
276
Отчаяние Скръб
3.8
276
Обезсърчение Сдържаност
3.4
277
Привличане Симпатия
2.4
277
Страст Симпатия
3.4
277
Копнеж Симпатия
4.4
277
Интерес Ентусиазъм
4
277
Любопитство Ентусиазъм
4
277
Вълнение Ентусиазъм
4.2
277
Раздразнение Злоба
1.8
277
Тъга Скръб
2.4
277
Отчаяние Скръб
3.8
277
Равнодушие Неохота
1.6
277
Отегчение Неохота
2.6
277
Неудобство Сдържаност
1.2
277
Покой Ободряване
2.4
277
Спокойствие Ободряване
2.4
279
Радост Забавно
3
279
Щастие Забавно
4
279
Блаженство Забавно
5
279
Привличане Симпатия
6
279
Изкушение Симпатия
7
279
Любов Симпатия
7
279
Страст Симпатия
5.8
279
Копнеж Симпатия
6.8
279
Възхита Симпатия
6.2
279
Обожание Симпатия
5.6
279
Интерес Ентусиазъм
4
279
Любопитство Ентусиазъм
4
279
Вълнение Ентусиазъм
5
279
Въодушевление Ентусиазъм
5.2
279
Ненасита Ентусиазъм
6
279
Странно Неведение
4
279
Колебание Неведение
3.2
279
Изумление Неведение
5.2
279
Опасение Гнет
2.6
279
Уплах Гнет
3.6
279
Раздразнение Злоба
1.8
279
Яд Злоба
2.4
279
Неприязън Злоба
3
279
Гняв Злоба
3.4
279
Тъга Скръб
3
279
Униние Скръб
3.6
279
Равнодушие Неохота
3.2
279
Отегчение Неохота
3
279
Непоносимост Неохота
4
279
Неловкост Сдържаност
2
279
Съжаление Сдържаност
3
279
Покой Ободряване
2.4
279
Спокойствие Ободряване
2.8
279
Лекота Ободряване
3
279
Нега Ободряване
4.4
279
Наслада Ободряване
5.2
281
Щастие Забавно
4
281
Любов Симпатия
4.6
281
Ненасита Ентусиазъм
6
281
Колебание Неведение
4.8
281
Уплах Гнет
4.4
281
Гняв Злоба
2.8
281
Равнодушие Неохота
2.4
281
Спокойствие Ободряване
2
282
Оживление Забавно
4.2
282
Радост Забавно
4.2
282
Щастие Забавно
6.4
282
Веселие Забавно
5.8
282
Привличане Симпатия
5.4
282
Любов Симпатия
5.8
282
Страст Симпатия
4.6
282
Интерес Ентусиазъм
4.8
282
Вълнение Ентусиазъм
6.6
282
Въодушевление Ентусиазъм
6
282
Изненада Неведение
4.2
282
Тревога Гнет
4
282
Потрес Гнет
4.4
282
Раздразнение Злоба
1.8
282
Тъга Скръб
4.8
282
Терзание Скръб
3.2
282
Равнодушие Неохота
2.4
282
Съжаление Сдържаност
4.6
282
Спокойствие Ободряване
4
282
Облекчение Ободряване
3.6
282
Доволство Ободряване
4.8
283
Радост Забавно
4.2
283
Щастие Забавно
4.6
283
Възрадване Забавно
5.8
283
Веселие Забавно
7
283
Тържествуване Забавно
8
283
Любов Симпатия
7
283
Страст Симпатия
4
283
Охота Ентусиазъм
8
283
Интерес Ентусиазъм
4
283
Бдителност Ентусиазъм
9
283
Вълнение Ентусиазъм
8.2
283
Ненасита Ентусиазъм
4.4
283
Странно Неведение
8
283
Колебание Неведение
6.4
283
Учудване Неведение
2.6
283
Яд Злоба
4.8
283
Равнодушие Неохота
0.8
283
Досада Неохота
2.2
283
Свян Сдържаност
2.4
283
Срам Сдържаност
2.6
283
Спокойствие Ободряване
4
283
Утеха Ободряване
3
283
Разтуха Ободряване
3.4
283
Доволство Ободряване
5.2
283
Наслада Ободряване
6
284
Радост Забавно
2.4
284
Блаженство Забавно
5.6
284
Изкушение Симпатия
2.2
284
Страст Симпатия
2.8
284
Копнеж Симпатия
4.4
284
Обожание Симпатия
2.6
284
Интерес Ентусиазъм
4.8
284
Любопитство Ентусиазъм
8
284
Ненасита Ентусиазъм
7.6
284
Колебание Неведение
8
284
Недоумение Неведение
8
284
Озадачение Неведение
6.6
284
Смут Гнет
4
284
Страх Гнет
8.2
284
Раздразнение Злоба
3
284
Негодувание Злоба
4
284
Тъга Скръб
3.6
284
Униние Скръб
5.4
284
Скука Неохота
3.6
284
Досада Неохота
4.6
284
Свян Сдържаност
2
284
Неудобство Сдържаност
2.4
284
Спокойствие Ободряване
2.4
284
Нега Ободряване
4
285
Любопитство Ентусиазъм
7.2
285
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
285
Тревога Гнет
4.8
286
Щастие Забавно
5.2
286
Любов Симпатия
7
286
Копнеж Симпатия
8
286
Обожание Симпатия
8
286
Негодувание Злоба
4
286
Тъга Скръб
2.4
287
Радост Забавно
1.8
287
Изкушение Симпатия
6.4
287
Любопитство Ентусиазъм
8
287
Ненасита Ентусиазъм
10
287
Колебание Неведение
8
287
Недоумение Неведение
4
287
Озадачение Неведение
5.8
287
Удивление Неведение
7.6
287
Тревога Гнет
6.4
287
Страх Гнет
6.6
287
Негодувание Злоба
4.6
287
Непоносимост Неохота
4.4
287
Свян Сдържаност
1.6
287
Лекота Ободряване
2.6
288
Възрадване Забавно
4
288
Любов Симпатия
5.8
288
Копнеж Симпатия
6.2
288
Интерес Ентусиазъм
4
288
Вълнение Ентусиазъм
6.6
288
Колебание Неведение
4.8
288
Опасение Гнет
5.8
288
Тъга Скръб
3.6
288
Равнодушие Неохота
2
288
Съжаление Сдържаност
3.4
289
Радост Забавно
3
289
Очарование Симпатия
1.2
289
Вълнение Ентусиазъм
4.2
289
Учудване Неведение
2.6
289
Яд Злоба
3.6
289
Мъка Скръб
4.8
289
Отчаяние Скръб
7.4
289
Неловкост Сдържаност
1.2
289
Обезсърчение Сдържаност
4.6
289
Утеха Ободряване
3
290
Щастие Забавно
4.6
290
Обожание Симпатия
6.8
290
Въодушевление Ентусиазъм
3.6
290
Терзание Скръб
2.6
290
Досада Неохота
2.2
290
Лекота Ободряване
5
291
Жизнерадост Забавно
1.8
291
Очарование Симпатия
4.2
291
Вълнение Ентусиазъм
4.2
291
Учудване Неведение
6.6
291
Страх Гнет
4.2
291
Лекота Ободряване
4.2
292
Жизнерадост Забавно
5.4
292
Привличане Симпатия
4.2
292
Интерес Ентусиазъм
6.4
292
Облекчение Ободряване
2.8
293
Любов Симпатия
7
293
Ненасита Ентусиазъм
9.2
293
Озадачение Неведение
8.2
293
Негодувание Злоба
5.2
293
Непоносимост Неохота
4.4
294
Веселие Забавно
4
294
Любов Симпатия
4.6
294
Вълнение Ентусиазъм
6.6
294
Раздразнение Злоба
1.8
294
Мъка Скръб
1.8
294
Досада Неохота
2.6
294
Съжаление Сдържаност
1.8
295
Блаженство Забавно
2.6
295
Обожание Симпатия
2.6
295
Жар Ентусиазъм
2.8
295
Смайване Неведение
2.8
295
Ужас Гнет
2.8
295
Ярост Злоба
2.6
295
Агония Скръб
2.6
295
Непоносимост Неохота
2.4
295
Позор Сдържаност
2.4
295
Наслада Ободряване
2.4
296
Щастие Забавно
2.8
296
Очарование Симпатия
1.8
296
Вълнение Ентусиазъм
5
296
Изненада Неведение
4.2
296
Опасение Гнет
7.4
296
Негодувание Злоба
2.8
296
Униние Скръб
1.2
296
Досада Неохота
3.8
296
Срам Сдържаност
3.4
296
Лекота Ободряване
2.6
297
Блаженство Забавно
2.6
297
Любов Симпатия
7
297
Любопитство Ентусиазъм
8
297
Колебание Неведение
4
297
Паника Гнет
5
297
Ненавист Злоба
6.8
297
Агония Скръб
8
297
Отегчение Неохота
5
297
Неудобство Сдържаност
3.2
297
Утеха Ободряване
4.6
298
Радост Забавно
0.6
298
Любов Симпатия
7
298
Вълнение Ентусиазъм
3.4
298
Изненада Неведение
5
298
Страх Гнет
8.2
298
Ярост Злоба
6.2
298
Срам Сдържаност
5
298
Наслада Ободряване
6
299
Щастие Забавно
5.8
299
Копнеж Симпатия
5.6
299
Вълнение Ентусиазъм
1.8
299
Странно Неведение
8
299
Опасение Гнет
4.2
299
Гняв Злоба
2.2
299
Тъга Скръб
3
299
Скука Неохота
3.2
299
Неловкост Сдържаност
4
299
Лекота Ободряване
4.2
300
Щастие Забавно
6.4
300
Очарование Симпатия
2.4
300
Вълнение Ентусиазъм
5
300
Колебание Неведение
5.6
300
Опасение Гнет
5.8
300
Раздразнение Злоба
2.4
300
Тъга Скръб
1.2
300
Скука Неохота
2.8
300
Неловкост Сдържаност
4
300
Спокойствие Ободряване
2.4
301
Оживление Забавно
4.2
301
Изкушение Симпатия
4
301
Любопитство Ентусиазъм
3.2
301
Яд Злоба
5.4
301
Отчаяние Скръб
6.8
301
Досада Неохота
3.8
301
Обезсърчение Сдържаност
3.8
302
Радост Забавно
6
302
Покой Ободряване
2
303
Привличане Симпатия
3.6
303
Негодувание Злоба
4.6
304
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
304
Тревога Гнет
7.2
304
Срам Сдържаност
3.4
305
Любов Симпатия
1.6
305
Изненада Неведение
2.6
306
Тревога Гнет
0.8
306
Непоносимост Неохота
2.4
308
Веселие Забавно
5.8
308
Обожание Симпатия
7.4
308
Бдителност Ентусиазъм
7.4
308
Изумление Неведение
9.2
308
Досада Неохота
4.6
308
Срам Сдържаност
2.2
309
Щастие Забавно
5.8
309
Любов Симпатия
7
310
Привличане Симпатия
6
310
Любопитство Ентусиазъм
8
310
Колебание Неведение
8
310
Смут Гнет
8
310
Раздразнение Злоба
6
310
Мъка Скръб
6
310
Скука Неохота
4
310
Неловкост Сдържаност
4
311
Щастие Забавно
4.6
311
Копнеж Симпатия
8
311
Любопитство Ентусиазъм
5.6
311
Колебание Неведение
8
311
Опасение Гнет
5
311
Раздразнение Злоба
1.2
311
Терзание Скръб
8
311
Равнодушие Неохота
2
311
Неловкост Сдържаност
2.4
311
Разтуха Ободряване
3
312
Страх Гнет
1.8
312
Гняв Злоба
1.6
313
Любов Симпатия
2.2
313
Гняв Злоба
5.8
314
Обожание Симпатия
3.2
314
Колебание Неведение
5.6
314
Гняв Злоба
7
314
Агония Скръб
6.2
314
Досада Неохота
3
314
Обезсърчение Сдържаност
5
315
Тревога Гнет
1.6
315
Гняв Злоба
4.6
316
Любов Симпатия
1.6
316
Гняв Злоба
7
317
Гняв Злоба
4.6
317
Обезсърчение Сдържаност
1.8
318
Бдителност Ентусиазъм
9
318
Колебание Неведение
0.8
318
Опасение Гнет
1.8
318
Омерзение Неохота
1.4
318
Срам Сдържаност
5
319
Веселие Забавно
1.6
319
Привличане Симпатия
4.2
319
Опасение Гнет
9
319
Отчаяние Скръб
8
319
Неловкост Сдържаност
2.4
320
Жизнерадост Забавно
4.2
320
Очарование Симпатия
4.2
320
Интерес Ентусиазъм
7.2
320
Странно Неведение
2.4
320
Опасение Гнет
4.2
320
Гняв Злоба
7
320
Тъга Скръб
1.8
320
Непоносимост Неохота
5.2
320
Неловкост Сдържаност
1.6
320
Утеха Ободряване
2.2
321
Влечение Симпатия
1.2
321
Интерес Ентусиазъм
6.4
321
Недоумение Неведение
3.2
321
Ярост Злоба
4.4
321
Скука Неохота
3.2
321
Неловкост Сдържаност
1.2
321
Спокойствие Ободряване
4
322
Бдителност Ентусиазъм
5.8
322
Гняв Злоба
3.4
322
Равнодушие Неохота
4
322
Покой Ободряване
0.4
323
Радост Забавно
2.4
323
Обожание Симпатия
5.6
323
Интерес Ентусиазъм
4.8
323
Изненада Неведение
1.8
323
Тревога Гнет
2.4
323
Раздразнение Злоба
0.6
323
Скука Неохота
0.8
323
Доволство Ободряване
4
325
Веселие Забавно
4.6
325
Привличане Симпатия
5.4
325
Любопитство Ентусиазъм
4.8
325
Колебание Неведение
4
325
Паника Гнет
5.8
325
Негодувание Злоба
5.8
325
Униние Скръб
2.4
325
Досада Неохота
3
325
Свян Сдържаност
2
325
Доволство Ободряване
5.6
326
Странно Неведение
8
326
Тревога Гнет
6.4
327
Колебание Неведение
2.4
327
Спокойствие Ободряване
0.8
328
Щастие Забавно
7
328
Любов Симпатия
7
328
Вълнение Ентусиазъм
5.8
328
Тревога Гнет
2.4
328
Скука Неохота
0.8
328
Спокойствие Ободряване
2.8
329
Радост Забавно
3.6
329
Любов Симпатия
6.4
329
Ненасита Ентусиазъм
8.4
329
Колебание Неведение
6.4
329
Тревога Гнет
4.8
329
Яд Злоба
3.6
329
Униние Скръб
3.6
329
Скука Неохота
2.4
329
Неловкост Сдържаност
1.2
329
Облекчение Ободряване
1.2
330
Радост Забавно
1.8
330
Любов Симпатия
4.6
330
Интерес Ентусиазъм
3.2
330
Колебание Неведение
6.4
330
Опасение Гнет
7.4
330
Възмущение Злоба
4.4
330
Терзание Скръб
5.6
330
Досада Неохота
1.8
330
Съжаление Сдържаност
3
330
Облекчение Ободряване
1.2
331
Любов Симпатия
5.8
331
Бдителност Ентусиазъм
5
331
Тревога Гнет
4.8
332
Възрадване Забавно
1.6
332
Очарование Симпатия
0.6
332
Охота Ентусиазъм
0.8
332
Странно Неведение
0.8
332
Потрес Гнет
2.8
332
Гняв Злоба
1.6
332
Покруса Скръб
1.6
332
Омерзение Неохота
1.4
332
Немилост Сдържаност
2.4
332
Разтуха Ободряване
1.4
333
Смут Гнет
2.4
333
Скука Неохота
3.2
333
Спокойствие Ободряване
2
334
Щастие Забавно
6.4
334
Обожание Симпатия
8
334
Любопитство Ентусиазъм
6.4
334
Колебание Неведение
8
334
Яд Злоба
0.6
334
Отчаяние Скръб
5.6
334
Отегчение Неохота
3
334
Обезсърчение Сдържаност
3
334
Облекчение Ободряване
0.8
335
Страст Симпатия
6.4
335
Жар Ентусиазъм
8.4
336
Веселие Забавно
4
336
Вълнение Ентусиазъм
5
336
Озадачение Неведение
4.2
336
Раздразнение Злоба
6
337
Агония Скръб
5.6
337
Погнуса Неохота
4
338
Веселие Забавно
3.4
338
Жар Ентусиазъм
6.8
338
Странно Неведение
4.8
338
Ярост Злоба
5.6
338
Спокойствие Ободряване
2.4
339
Оживление Забавно
1.8
339
Любов Симпатия
4.6
339
Недоумение Неведение
4
339
Погнуса Неохота
3.6
341
Копнеж Симпатия
3.8
341
Любопитство Ентусиазъм
1.6
341
Колебание Неведение
8
341
Паника Гнет
8.2
341
Раздразнение Злоба
4.8
341
Тъга Скръб
6
341
Досада Неохота
3.4
341
Неловкост Сдържаност
2.8
342
Възрадване Забавно
1.6
342
Привличане Симпатия
0.6
342
Интерес Ентусиазъм
3.2
342
Странно Неведение
5.6
342
Тревога Гнет
4.8
342
Омраза Злоба
7
342
Отчаяние Скръб
8
342
Отегчение Неохота
4.6
342
Унижение Сдържаност
6
342
Покой Ободряване
0.4
343
Страст Симпатия
4.6
343
Тревога Гнет
5.6
343
Възмущение Злоба
2.6
343
Униние Скръб
4.2
343
Скука Неохота
2.4
344
Щастие Забавно
3.4
344
Привличане Симпатия
1.8
344
Вълнение Ентусиазъм
3.4
344
Учудване Неведение
2.6
344
Паника Гнет
4.2
344
Раздразнение Злоба
1.8
344
Тъга Скръб
1.2
344
Скука Неохота
2
344
Неловкост Сдържаност
1.2
344
Облекчение Ободряване
1.6
345
Блаженство Забавно
4.4
345
Покой Ободряване
2.8
346
Възрадване Забавно
4
346
Любов Симпатия
7
346
Вълнение Ентусиазъм
3.4
346
Озадачение Неведение
5
346
Уплах Гнет
10
346
Ярост Злоба
3.8
346
Тъга Скръб
3
346
Отегчение Неохота
1.8
346
Свян Сдържаност
1.6
346
Наслада Ободряване
5.2
347
Блаженство Забавно
4.4
347
Страст Симпатия
3.4
347
Ненасита Ентусиазъм
8.4
347
Колебание Неведение
6.4
347
Опасение Гнет
5
347
Яд Злоба
0.6
347
Терзание Скръб
5.6
347
Равнодушие Неохота
2
347
Свян Сдържаност
2.8
347
Покой Ободряване
2
348
Възрадване Забавно
2.2
348
Страст Симпатия
4
348
Ненасита Ентусиазъм
6
348
Колебание Неведение
2.4
348
Бoязън Гнет
0.8
348
Възмущение Злоба
3.2
348
Тъга Скръб
1.8
348
Отегчение Неохота
1.8
348
Обезсърчение Сдържаност
1.8
348
Наслада Ободряване
4
349
Щастие Забавно
4
349
Очарование Симпатия
3.6
349
Жар Ентусиазъм
4.4
349
Удивление Неведение
6.8
349
Тревога Гнет
3.2
349
Раздразнение Злоба
1.8
349
Омерзение Неохота
1.8
349
Обезсърчение Сдържаност
1.4
349
Спокойствие Ободряване
2.8
352
Щастие Забавно
5.8
352
Страст Симпатия
7
352
Въодушевление Ентусиазъм
6
352
Колебание Неведение
5.6
352
Паника Гнет
5.8
352
Раздразнение Злоба
4.8
352
Мъка Скръб
2.4
352
Скука Неохота
1.6
352
Неловкост Сдържаност
1.2
352
Доволство Ободряване
4.8
353
Оживление Забавно
0.6
353
Привличане Симпатия
4.8
353
Вълнение Ентусиазъм
6.6
353
Озадачение Неведение
9
353
Раздразнение Злоба
0.6
353
Отчаяние Скръб
2.6
353
Равнодушие Неохота
4
353
Съжаление Сдържаност
1.4
353
Утеха Ободряване
2.6
354
Веселие Забавно
4.6
354
Привличане Симпатия
2.4
354
Вълнение Ентусиазъм
2.6
354
Колебание Неведение
5.6
354
Тревога Гнет
4
354
Ненавист Злоба
6.8
354
Отчаяние Скръб
5.6
354
Скука Неохота
3.6
354
Немилост Сдържаност
5.2
354
Спокойствие Ободряване
2.4
355
Недоумение Неведение
2.4
355
Паника Гнет
5
355
Възмущение Злоба
3.8
355
Отчаяние Скръб
8
355
Отвращение Неохота
5.2
355
Неудобство Сдържаност
2.8
356
Жизнерадост Забавно
4.8
356
Любов Симпатия
7
356
Разтуха Ободряване
5
357
Щастие Забавно
6.4
357
Любов Симпатия
7
357
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
357
Колебание Неведение
5.6
357
Тревога Гнет
4.8
357
Възмущение Злоба
2.6
357
Униние Скръб
3
357
Отегчение Неохота
3
357
Неловкост Сдържаност
2
357
Покой Ободряване
2.4
358
Охота Ентусиазъм
8
358
Странно Неведение
0.8
359
Раздразнение Злоба
0.6
359
Скука Неохота
4
360
Жизнерадост Забавно
3
360
Ненасита Ентусиазъм
2.8
360
Недоумение Неведение
2.4
360
Смут Гнет
5.6
360
Яд Злоба
1.2
360
Досада Неохота
5
360
Неловкост Сдържаност
2.8
360
Облекчение Ободряване
0.8
361
Бдителност Ентусиазъм
3.4
361
Колебание Неведение
4.8
361
Опасение Гнет
7.4
361
Яд Злоба
3.6
361
Отчаяние Скръб
6.2
361
Обезсърчение Сдържаност
3.4
361
Доволство Ободряване
3.6
362
Жизнерадост Забавно
3.6
362
Любов Симпатия
6.4
362
Любопитство Ентусиазъм
8
362
Учудване Неведение
4.2
362
Тревога Гнет
5.6
362
Гняв Злоба
5.2
362
Тъга Скръб
6
362
Отвращение Неохота
3.6
362
Неудобство Сдържаност
1.2
362
Лекота Ободряване
3
363
Жизнерадост Забавно
1.8
363
Привличане Симпатия
4.8
363
Вълнение Ентусиазъм
4.2
363
Озадачение Неведение
2.6
363
Униние Скръб
3.6
363
Отегчение Неохота
2.6
363
Неудобство Сдържаност
0.8
363
Доволство Ободряване
5.2
364
Ликуване Забавно
8
364
Любов Симпатия
7
364
Вълнение Ентусиазъм
9
364
Недоумение Неведение
3.2
364
Бoязън Гнет
1.6
364
Гняв Злоба
2.8
364
Мъка Скръб
3.6
364
Равнодушие Неохота
2
364
Унижение Сдържаност
3.2
364
Разтуха Ободряване
3.8
365
Вълнение Ентусиазъм
5.8
365
Скука Неохота
2
366
Радост Забавно
3.6
366
Привличане Симпатия
3
366
Вълнение Ентусиазъм
4.2
366
Недоумение Неведение
5.6
366
Тревога Гнет
4
366
Раздразнение Злоба
2.4
366
Досада Неохота
2.6
366
Неловкост Сдържаност
2
366
Спокойствие Ободряване
2.4
367
Тревога Гнет
4
367
Раздразнение Злоба
4.8
368
Блаженство Забавно
6.2
368
Влечение Симпатия
5.4
368
Любопитство Ентусиазъм
6.4
368
Изумление Неведение
5.2
368
Уплах Гнет
3.6
368
Негодувание Злоба
3.4
368
Отегчение Неохота
2.6
368
Свян Сдържаност
1.2
368
Доволство Ободряване
5.2
369
Радост Забавно
5.4
369
Възторг Ентусиазъм
5.8
370
Оживление Забавно
2.4
370
Привличане Симпатия
6
370
Любопитство Ентусиазъм
4.8
370
Колебание Неведение
2.4
370
Уплах Гнет
9.2
370
Негодувание Злоба
4
370
Отчаяние Скръб
6.8
370
Омерзение Неохота
2.6
370
Унижение Сдържаност
6
370
Облекчение Ободряване
1.2
371
Блаженство Забавно
6.2
371
Страст Симпатия
5.2
371
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
371
Изненада Неведение
5.8
371
Възмущение Злоба
5.6
371
Терзание Скръб
5.6
371
Скука Неохота
2.4
371
Обезсърчение Сдържаност
3.4
371
Покой Ободряване
3.6
372
Веселие Забавно
4.6
372
Привличане Симпатия
1.8
372
Вълнение Ентусиазъм
4.2
372
Странно Неведение
1.6
372
Раздразнение Злоба
1.2
372
Скука Неохота
1.2
372
Разтуха Ободряване
2.6
373
Веселие Забавно
3.4
373
Любов Симпатия
2.2
373
Възторг Ентусиазъм
5.8
373
Колебание Неведение
6.4
373
Тревога Гнет
7.2
373
Печал Скръб
7
373
Равнодушие Неохота
1.2
373
Неловкост Сдържаност
3.2
373
Разтуха Ободряване
3.4
375
Радост Забавно
4.2
375
Очарование Симпатия
4.8
375
Вълнение Ентусиазъм
5
375
Яд Злоба
2.4
375
Тъга Скръб
3
375
Отегчение Неохота
3.4
376
Веселие Забавно
5.2
376
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
376
Опасение Гнет
6.6
377
Тревога Гнет
2.4
377
Неприязън Злоба
3
377
Срам Сдържаност
1.8
378
Тържествуване Забавно
3.8
378
Любов Симпатия
7
380
Радост Забавно
3.6
380
Копнеж Симпатия
6.8
380
Бдителност Ентусиазъм
3.4
380
Недоумение Неведение
2.4
380
Опасение Гнет
7.4
380
Яд Злоба
1.8
380
Униние Скръб
1.2
380
Омерзение Неохота
1.8
380
Унижение Сдържаност
2.8
380
Облекчение Ободряване
0.8
381
Странно Неведение
0.8
381
Смут Гнет
0.8
381
Тъга Скръб
0.6
381
Неудобство Сдържаност
0.4
382
Привличане Симпатия
6
382
Колебание Неведение
6.4
383
Щастие Забавно
5.8
383
Страст Симпатия
3.4
383
Интерес Ентусиазъм
4.8
383
Изумление Неведение
3.6
383
Спокойствие Ободряване
3.2
384
Жизнерадост Забавно
1.8
384
Колебание Неведение
5.6
384
Паника Гнет
4.2
384
Яд Злоба
2.4
384
Униние Скръб
4.8
384
Отегчение Неохота
1.8
384
Обезсърчение Сдържаност
4.6
384
Доволство Ободряване
3.2
385
Омраза Злоба
3.4
385
Горест Скръб
6.4
385
Отегчение Неохота
3.4
386
Тържествуване Забавно
2.6
386
Копнеж Симпатия
3.8
386
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
386
Изумление Неведение
4.4
386
Потрес Гнет
8.4
386
Възмущение Злоба
6.2
386
Отчаяние Скръб
4.4
386
Непоносимост Неохота
3.6
386
Съжаление Сдържаност
2.6
386
Доволство Ободряване
2.4
387
Интерес Ентусиазъм
2.4
387
Неприязън Злоба
5.4
387
Отегчение Неохота
3.8
387
Обезсърчение Сдържаност
1.8
388
Блаженство Забавно
6.8
388
Изкушение Симпатия
2.8
388
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
388
Уплах Гнет
5.2
388
Лекота Ободряване
3
390
Привличане Симпатия
4.2
390
Любопитство Ентусиазъм
5.6
390
Тревога Гнет
3.2
390
Яд Злоба
1.8
390
Тъга Скръб
1.2
390
Досада Неохота
3
390
Съжаление Сдържаност
1.8
390
Спокойствие Ободряване
1.6
391
Тревога Гнет
4.8
391
Неприязън Злоба
1.2
392
Изкушение Симпатия
1.6
392
Интерес Ентусиазъм
4
392
Удивление Неведение
9.2
392
Негодувание Злоба
2.8
392
Доволство Ободряване
5.6
393
Оживление Забавно
3
393
Влечение Симпатия
4.8
393
Любопитство Ентусиазъм
4.8
393
Колебание Неведение
8
393
Страх Гнет
9
393
Раздразнение Злоба
3
393
Тъга Скръб
3
393
Неловкост Сдържаност
4
394
Интерес Ентусиазъм
7.2
394
Яд Злоба
0.6
394
Непоносимост Неохота
6
394
Съжаление Сдържаност
3.4
395
Ненасита Ентусиазъм
9.2
395
Учудване Неведение
4.2
395
Смут Гнет
5.6
395
Досада Неохота
1.8
397
Бдителност Ентусиазъм
8.2
397
Опасение Гнет
9
397
Печал Скръб
4.6
397
Утеха Ободряване
3.4
398
Жар Ентусиазъм
6
398
Гняв Злоба
4
399
Колебание Неведение
1.6
399
Яд Злоба
1.2
399
Неловкост Сдържаност
3.6
400
Оживление Забавно
6
400
Агония Скръб
8
400
Унижение Сдържаност
6
402
Оживление Забавно
0.6
402
Очарование Симпатия
1.8
402
Вълнение Ентусиазъм
4.2
402
Странно Неведение
6.4
402
Опасение Гнет
9
402
Негодувание Злоба
6.4
402
Мъка Скръб
4.2
402
Отегчение Неохота
4.6
402
Неудобство Сдържаност
2
404
Оживление Забавно
0.6
404
Страст Симпатия
7
404
Вълнение Ентусиазъм
4.2
404
Озадачение Неведение
9
404
Опасение Гнет
9
404
Раздразнение Злоба
6
404
Агония Скръб
8
404
Отегчение Неохота
5
404
Неудобство Сдържаност
3.2
404
Лекота Ободряване
1.4
405
Привличане Симпатия
5.4
405
Колебание Неведение
8
405
Паника Гнет
9
405
Тъга Скръб
6
405
Непоносимост Неохота
5.2
405
Неловкост Сдържаност
3.6
406
Копнеж Симпатия
8
406
Интерес Ентусиазъм
8
406
Изумление Неведение
3.6
406
Покой Ободряване
1.6
409
Копнеж Симпатия
4.4
409
Странно Неведение
5.6
409
Тревога Гнет
4
409
Гняв Злоба
4.6
409
Агония Скръб
5
409
Досада Неохота
3.4
409
Срам Сдържаност
3.4
410
Оживление Забавно
1.2
410
Колебание Неведение
7.2
410
Тревога Гнет
5.6
410
Раздразнение Злоба
0.6
410
Мъка Скръб
6
410
Отегчение Неохота
1.4
411
Страст Симпатия
7
411
Вълнение Ентусиазъм
7.4
411
Тревога Гнет
4.8
412
Влечение Симпатия
4.8
412
Вълнение Ентусиазъм
4.2
412
Ненавист Злоба
6.2
412
Пресита Неохота
2
419
Радост Забавно
5.4
419
Интерес Ентусиазъм
7.2
419
Опасение Гнет
5
419
Покой Ободряване
4
422
Привличане Симпатия
2.4
422
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
422
Озадачение Неведение
2.6
422
Яд Злоба
3
422
Мъка Скръб
1.8
422
Пресита Неохота
3.2
423
Учудване Неведение
5
423
Срам Сдържаност
3.8
424
Щастие Забавно
3.4
424
Страст Симпатия
5.8
424
Изненада Неведение
2.6
424
Бoязън Гнет
4.8
424
Отегчение Неохота
2.2
424
Утеха Ободряване
5
427
Интерес Ентусиазъм
4
427
Спокойствие Ободряване
2
428
Любов Симпатия
6.4
428
Облекчение Ободряване
2.4
429
Привличане Симпатия
6
429
Любопитство Ентусиазъм
4.8
429
Колебание Неведение
2.4
429
Яд Злоба
6
429
Тъга Скръб
5.4
429
Скука Неохота
1.6
429
Съжаление Сдържаност
3.4
430
Щастие Забавно
5.8
430
Привличане Симпатия
2.4
430
Въодушевление Ентусиазъм
3.6
430
Колебание Неведение
8
430
Тревога Гнет
2.4
430
Гняв Злоба
5.8
430
Отчаяние Скръб
4.4
430
Скука Неохота
0.4
430
Обезсърчение Сдържаност
1.8
430
Наслада Ободряване
6
431
Оживление Забавно
0.6
431
Любов Симпатия
5.8
431
Интерес Ентусиазъм
6.4
431
Колебание Неведение
8
431
Паника Гнет
9
431
Ненавист Злоба
7.4
431
Покруса Скръб
5.2
431
Отегчение Неохота
5
431
Съжаление Сдържаност
2.6
431
Покой Ободряване
0.4
433
Бдителност Ентусиазъм
1.8
433
Недоумение Неведение
0.8
434
Радост Забавно
1.8
434
Тревога Гнет
4
435
Копнеж Симпатия
8
435
Яд Злоба
6
435
Мъка Скръб
2.4
435
Обезсърчение Сдържаност
2.2
437
Щастие Забавно
2.8
437
Копнеж Симпатия
8
437
Ненасита Ентусиазъм
6.8
437
Колебание Неведение
8
437
Уплах Гнет
7.6
437
Ярост Злоба
4.4
437
Отчаяние Скръб
8
437
Отегчение Неохота
2.2
437
Срам Сдържаност
4.2
437
Спокойствие Ободряване
0.4
438
Радост Забавно
4.2
438
Учудване Неведение
3.4
438
Тревога Гнет
3.2
440
Интерес Ентусиазъм
3.2
440
Колебание Неведение
6.4
444
Щастие Забавно
4.6
444
Тъга Скръб
1.8
445
Скука Неохота
0.4
445
Срам Сдържаност
1.4
446
Страх Гнет
9
446
Униние Скръб
4.8
448
Ликуване Забавно
5.6
448
Любов Симпатия
4
448
Любопитство Ентусиазъм
6.4
448
Учудване Неведение
3.4
448
Страх Гнет
7.4
448
Раздразнение Злоба
2.4
448
Тъга Скръб
4.8
448
Отегчение Неохота
2.6
448
Срам Сдържаност
3
448
Облекчение Ободряване
2.8
450
Жизнерадост Забавно
3
450
Възхита Симпатия
5
450
Любопитство Ентусиазъм
4.8
451
Блаженство Забавно
6.2
451
Любов Симпатия
7
452
Възрадване Забавно
4
452
Копнеж Симпатия
8
452
Жар Ентусиазъм
5.2
452
Изумление Неведение
8.4
452
Тъга Скръб
4.2
452
Нега Ободряване
4
454
Веселие Забавно
5.8
454
Изумление Неведение
6
454
Потрес Гнет
9.2
454
Раздразнение Злоба
3
454
Отвращение Неохота
3.6
454
Лекота Ободряване
1.8
455
Неудобство Сдържаност
2
455
Спокойствие Ободряване
2.8
456
Жизнерадост Забавно
4.8
456
Недоумение Неведение
1.6
458
Оживление Забавно
0.6
458
Любов Симпатия
4.6
458
Любопитство Ентусиазъм
0.8
458
Изненада Неведение
1.8
458
Страх Гнет
1.8
458
Гняв Злоба
2.8
458
Съжаление Сдържаност
1.4
458
Покой Ободряване
0.4
460
Любов Симпатия
7
460
Любопитство Ентусиазъм
0.8
460
Тъга Скръб
0.6
460
Покой Ободряване
2
461
Любопитство Ентусиазъм
4
461
Негодувание Злоба
5.8
462
Обожание Симпатия
8
462
Възмущение Злоба
3.2
464
Любопитство Ентусиазъм
5.6
464
Опасение Гнет
7.4
464
Гняв Злоба
1.6
464
Спокойствие Ободряване
3.2
467
Оживление Забавно
2.4
468
Копнеж Симпатия
8
468
Колебание Неведение
4
468
Яд Злоба
3
468
Мъка Скръб
4.2
471
Жизнерадост Забавно
4.8
471
Ярост Злоба
3.2
472
Раздразнение Злоба
6
472
Униние Скръб
0.6
473
Щастие Забавно
5.8
473
Любов Симпатия
7
473
Вълнение Ентусиазъм
8.2
473
Странно Неведение
4
473
Тревога Гнет
4
473
Гняв Злоба
2.8
473
Тъга Скръб
2.4
473
Скука Неохота
1.2
473
Неудобство Сдържаност
0.4
473
Спокойствие Ободряване
4
474
Оживление Забавно
4.2
474
Влечение Симпатия
3.6
474
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
474
Удивление Неведение
4.4
474
Негодувание Злоба
2.2
474
Униние Скръб
0.6
474
Скука Неохота
2.4
474
Неудобство Сдържаност
1.2
474
Доволство Ободряване
4.4
475
Оживление Забавно
3
475
Очарование Симпатия
2.4
475
Интерес Ентусиазъм
4.8
475
Недоумение Неведение
4
475
Ненавист Злоба
3.8
475
Тъга Скръб
2.4
475
Досада Неохота
2.2
475
Покой Ободряване
0.4
476
Жизнерадост Забавно
1.8
476
Вълнение Ентусиазъм
5
476
Скука Неохота
0.4
477
Недоумение Неведение
0.8
477
Наслада Ободряване
4.4
478
Тревога Гнет
0.8
478
Тъга Скръб
4.8
480
Оживление Забавно
3
480
Вълнение Ентусиазъм
5
480
Колебание Неведение
1.6
480
Уплах Гнет
2.8
480
Раздразнение Злоба
2.4
480
Скука Неохота
0.4
480
Лекота Ободряване
2.2
482
Раздразнение Злоба
2.4
482
Скука Неохота
0.4
482
Свян Сдържаност
0.4
482
Лекота Ободряване
1.4
483
Опасение Гнет
6.6
483
Раздразнение Злоба
2.4
483
Отчаяние Скръб
7.4
483
Равнодушие Неохота
2.8
483
Обезсърчение Сдържаност
4.6
484
Възрадване Забавно
1.6
484
Любов Симпатия
1.6
484
Недоумение Неведение
0.8
485
Радост Забавно
0.6
485
Вълнение Ентусиазъм
4.2
485
Колебание Неведение
0.8
486
Жизнерадост Забавно
0.6
486
Любов Симпатия
7
486
Интерес Ентусиазъм
8
486
Учудване Неведение
2.6
486
Раздразнение Злоба
1.2
486
Срам Сдържаност
2.6
486
Спокойствие Ободряване
2
487
Веселие Забавно
1.6
487
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
487
Изненада Неведение
3.4
487
Тревога Гнет
2.4
490
Недоумение Неведение
4
490
Страх Гнет
8.2
491
Копнеж Симпатия
5
491
Любопитство Ентусиазъм
2.4
491
Колебание Неведение
0.8
491
Опасение Гнет
2.6
491
Гняв Злоба
2.8
491
Непоносимост Неохота
3.2
491
Наслада Ободряване
4.4
492
Тревога Гнет
4
492
Униние Скръб
2.4
493
Тревога Гнет
4.8
493
Униние Скръб
3
494
Щастие Забавно
5.8
494
Любов Симпатия
5.8
494
Бдителност Ентусиазъм
1.8
494
Недоумение Неведение
0.8
494
Раздразнение Злоба
3
494
Непоносимост Неохота
3.2
494
Спокойствие Ободряване
2.8
495
Щастие Забавно
3.4
495
Спокойствие Ободряване
1.2
496
Оживление Забавно
2.4
496
Страст Симпатия
4
496
Интерес Ентусиазъм
6.4
496
Учудване Неведение
2.6
498
Веселие Забавно
7
498
Очарование Симпатия
6
498
Любопитство Ентусиазъм
6.4
498
Удивление Неведение
2.8
498
Неловкост Сдържаност
2.8
498
Наслада Ободряване
5.2
499
Ненасита Ентусиазъм
10
499
Удивление Неведение
2.8
500
Радост Забавно
3
500
Привличане Симпатия
3
500
Интерес Ентусиазъм
3.2
500
Тревога Гнет
2.4
502
Интерес Ентусиазъм
3.2
502
Възмущение Злоба
4.4
502
Тъга Скръб
6
503
Щастие Забавно
4.6
503
Любов Симпатия
7
503
Страх Гнет
5
503
Тъга Скръб
1.8
503
Свян Сдържаност
0.4
503
Спокойствие Ободряване
1.6
504
Влечение Симпатия
0.6
504
Любопитство Ентусиазъм
0.8
504
Странно Неведение
4
504
Печал Скръб
2.8
504
Неудобство Сдържаност
1.6
505
Озадачение Неведение
5.8
505
Скука Неохота
3.6
506
Щастие Забавно
4.6
506
Изкушение Симпатия
3.4
506
Интерес Ентусиазъм
6.4
506
Колебание Неведение
4
506
Смут Гнет
0.8
506
Възмущение Злоба
4.4
506
Отчаяние Скръб
5.6
506
Досада Неохота
2.6
506
Свян Сдържаност
0.8
506
Наслада Ободряване
5.6
507
Веселие Забавно
2.8
507
Любов Симпатия
5.2
507
Вълнение Ентусиазъм
5
507
Колебание Неведение
0.8
507
Страх Гнет
3.4
507
Възмущение Злоба
3.8
507
Тъга Скръб
1.2
507
Скука Неохота
0.4
507
Неудобство Сдържаност
1.6
507
Облекчение Ободряване
2.4
508
Оживление Забавно
5.4
508
Страст Симпатия
5.2
508
Свян Сдържаност
0.4
508
Покой Ободряване
0.4
509
Радост Забавно
0.6
509
Привличане Симпатия
0.6
509
Любопитство Ентусиазъм
0.8
509
Колебание Неведение
4
509
Скука Неохота
0.4
509
Неудобство Сдържаност
0.4
509
Наслада Ободряване
2.4
510
Щастие Забавно
4.6
510
Копнеж Симпатия
6.8
510
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
510
Изненада Неведение
3.4
510
Тревога Гнет
2.4
510
Ярост Злоба
2.6
510
Тъга Скръб
1.8
510
Отегчение Неохота
2.2
510
Срам Сдържаност
2.6
511
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
511
Униние Скръб
4.2
513
Жизнерадост Забавно
4.2
513
Бдителност Ентусиазъм
9
514
Оживление Забавно
2.4
514
Любов Симпатия
3.4
514
Вълнение Ентусиазъм
2.6
514
Недоумение Неведение
0.8
515
Оживление Забавно
0.6
515
Копнеж Симпатия
7.4
515
Бдителност Ентусиазъм
1.8
515
Колебание Неведение
4
515
Тревога Гнет
0.8
515
Омерзение Неохота
3
515
Съжаление Сдържаност
1.4
515
Наслада Ободряване
2.4
516
Интерес Ентусиазъм
4
516
Равнодушие Неохота
2.4
516
Обезсърчение Сдържаност
3
518
Влечение Симпатия
2.4
518
Колебание Неведение
4.8
518
Покой Ободряване
2
519
Оживление Забавно
0.6
519
Тъга Скръб
0.6
520
Охота Ентусиазъм
0.8
520
Смут Гнет
0.8
522
Любов Симпатия
7
522
Въодушевление Ентусиазъм
6
523
Привличане Симпатия
4.8
523
Любопитство Ентусиазъм
7.2
524
Веселие Забавно
5.8
524
Любов Симпатия
7
524
Любопитство Ентусиазъм
1.6
524
Гняв Злоба
1.6
524
Доволство Ободряване
6
525
Любопитство Ентусиазъм
4.8
525
Недоумение Неведение
4
525
Спокойствие Ободряване
2
526
Изкушение Симпатия
3.4
526
Интерес Ентусиазъм
3.2
527
Копнеж Симпатия
4.4
527
Вълнение Ентусиазъм
1.8
527
Озадачение Неведение
8.2
528
Жар Ентусиазъм
10
528
Агония Скръб
2.6
530
Странно Неведение
8
530
Яд Злоба
5.4
530
Тъга Скръб
5.4
532
Вълнение Ентусиазъм
4.2
532
Бoязън Гнет
8
532
Неудобство Сдържаност
3.2
535
Любов Симпатия
5.8
535
Охота Ентусиазъм
0.8
535
Смайване Неведение
2.8
536
Неловкост Сдържаност
0.8
536
Спокойствие Ободряване
2.4
538
Привличане Симпатия
3.6
538
Спокойствие Ободряване
3.2
539
Недоумение Неведение
4.8
539
Паника Гнет
4.2
540
Радост Забавно
3.6
540
Привличане Симпатия
4.2
540
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
540
Странно Неведение
4.8
540
Тревога Гнет
0.8
540
Раздразнение Злоба
1.8
540
Тъга Скръб
3.6
540
Отегчение Неохота
5
540
Неловкост Сдържаност
4
540
Лекота Ободряване
2.2
541
Щастие Забавно
5.8
541
Покой Ободряване
3.6
542
Влечение Симпатия
2.4
542
Любопитство Ентусиазъм
8
542
Скука Неохота
0.8
542
Лекота Ободряване
3.8
544
Любов Симпатия
2.2
544
Любопитство Ентусиазъм
4.8
544
Терзание Скръб
7.4
544
Скука Неохота
0.4
545
Радост Забавно
3
545
Тревога Гнет
6.4
545
Отегчение Неохота
3.8
545
Обезсърчение Сдържаност
2.6
545
Спокойствие Ободряване
2.4
546
Веселие Забавно
4
546
Влечение Симпатия
0.6
546
Любопитство Ентусиазъм
8
546
Изумление Неведение
2.8
546
Потрес Гнет
6
546
Отчаяние Скръб
5.6
546
Отвращение Неохота
6
546
Неловкост Сдържаност
2.4
546
Спокойствие Ободряване
0.4
547
Радост Забавно
0.6
547
Раздразнение Злоба
0.6
548
Вълнение Ентусиазъм
4.2
548
Опасение Гнет
5.8
553
Веселие Забавно
3.4
553
Копнеж Симпатия
7.4
553
Вълнение Ентусиазъм
3.4
553
Колебание Неведение
3.2
553
Тревога Гнет
5.6
553
Раздразнение Злоба
3
553
Отчаяние Скръб
3.8
553
Непоносимост Неохота
3.6
553
Неловкост Сдържаност
2
553
Спокойствие Ободряване
2.8
554
Копнеж Симпатия
3.8
554
Любопитство Ентусиазъм
0.8
554
Изумление Неведение
2.8
554
Страх Гнет
1.8
554
Яд Злоба
4.2
554
Тъга Скръб
4.8
554
Скука Неохота
1.2
554
Обезсърчение Сдържаност
4.2
555
Любопитство Ентусиазъм
3.2
555
Тревога Гнет
0.8
556
Оживление Забавно
2.4
556
Любопитство Ентусиазъм
4
556
Странно Неведение
5.6
556
Униние Скръб
3.6
557
Интерес Ентусиазъм
4
557
Ярост Злоба
8
558
Радост Забавно
0.6
560
Ликуване Забавно
2.6
560
Очарование Симпатия
0.6
560
Смут Гнет
0.8
560
Скука Неохота
0.4
560
Срам Сдържаност
1.4
560
Разтуха Ободряване
1.4
561
Изкушение Симпатия
4
561
Колебание Неведение
4
561
Ненавист Злоба
6.2
561
Униние Скръб
1.8
561
Равнодушие Неохота
1.2
561
Спокойствие Ободряване
1.2
563
Обожание Симпатия
8
563
Любопитство Ентусиазъм
8
563
Свян Сдържаност
0.4
564
Тържествуване Забавно
5
564
Страст Симпатия
7
564
Любопитство Ентусиазъм
8
564
Тъга Скръб
0.6
564
Неудобство Сдържаност
0.8
565
Оживление Забавно
4.8
565
Покой Ободряване
0.4
566
Радост Забавно
6
566
Любов Симпатия
7
566
Вълнение Ентусиазъм
9
566
Колебание Неведение
0.8
566
Тревога Гнет
0.8
566
Възмущение Злоба
2.6
566
Тъга Скръб
0.6
566
Скука Неохота
0.4
566
Срам Сдържаност
1.4
566
Покой Ободряване
4
567
Блаженство Забавно
3.8
567
Скука Неохота
2.8
567
Неудобство Сдържаност
0.4
567
Покой Ободряване
0.4
569
Веселие Забавно
1.6
569
Копнеж Симпатия
5
569
Вълнение Ентусиазъм
2.6
569
Раздразнение Злоба
0.6
569
Тъга Скръб
0.6
569
Равнодушие Неохота
0.4
569
Обезсърчение Сдържаност
1.4
570
Влечение Симпатия
5.4
570
Любопитство Ентусиазъм
5.6
570
Наслада Ободряване
5.2
572
Възрадване Забавно
1.6
572
Тревога Гнет
4
572
Възмущение Злоба
2.6
572
Скука Неохота
4
572
Унижение Сдържаност
6
572
Лекота Ободряване
1.4
573
Радост Забавно
4.2
573
Любопитство Ентусиазъм
4.8
575
Щастие Забавно
4
575
Вълнение Ентусиазъм
5
576
Оживление Забавно
1.8
576
Изкушение Симпатия
4
576
Любопитство Ентусиазъм
2.4
576
Странно Неведение
0.8
576
Смут Гнет
1.6
576
Възмущение Злоба
5.6
576
Униние Скръб
4.2
576
Равнодушие Неохота
3.2
576
Обезсърчение Сдържаност
2.2
576
Покой Ободряване
2.8
577
Оживление Забавно
0.6
577
Влечение Симпатия
0.6
577
Охота Ентусиазъм
0.8
577
Странно Неведение
0.8
577
Неприязън Злоба
0.6
577
Тъга Скръб
0.6
577
Скука Неохота
0.4
577
Свян Сдържаност
0.4
577
Покой Ободряване
0.4
578
Любопитство Ентусиазъм
8
578
Спокойствие Ободряване
4
579
Щастие Забавно
6.4
579
Спокойствие Ободряване
1.2
580
Тревога Гнет
3.2
580
Скука Неохота
3.2
581
Яд Злоба
2.4
581
Скука Неохота
1.2
582
Странно Неведение
1.6
582
Учудване Неведение
1.8
582
Тревога Гнет
4
582
Уплах Гнет
2.8
583
Щастие Забавно
4.6
583
Копнеж Симпатия
5
583
Ненасита Ентусиазъм
5.2
583
Смайване Неведение
2.8
583
Тревога Гнет
3.2
583
Раздразнение Злоба
1.8
583
Досада Неохота
2.2
583
Неудобство Сдържаност
1.2
583
Доволство Ободряване
4
584
Удивление Неведение
4.4
584
Тревога Гнет
3.2
584
Яд Злоба
1.8
584
Горест Скръб
2.8
584
Отегчение Неохота
5
584
Обезсърчение Сдържаност
5
584
Спокойствие Ободряване
3.6
585
Радост Забавно
1.2
585
Любов Симпатия
7
585
Интерес Ентусиазъм
2.4
585
Колебание Неведение
4.8
585
Неловкост Сдържаност
4
588
Бдителност Ентусиазъм
5
588
Тревога Гнет
4
592
Интерес Ентусиазъм
3.2
592
Спокойствие Ободряване
0.8
593
Оживление Забавно
4.8
593
Скука Неохота
1.6
594
Интерес Ентусиазъм
4.8
594
Тревога Гнет
2.4
594
Раздразнение Злоба
4.8
595
Оживление Забавно
4.8
595
Любопитство Ентусиазъм
7.2
596
Щастие Забавно
1.6
596
Въодушевление Ентусиазъм
5.2
596
Смут Гнет
0.8
596
Обезсърчение Сдържаност
1.8
596
Покой Ободряване
2
597
Тревога Гнет
3.2
597
Раздразнение Злоба
3.6
597
Скука Неохота
2.4
599
Недоумение Неведение
4.8
599
Раздразнение Злоба
3.6
599
Отегчение Неохота
5
599
Неудобство Сдържаност
1.6
600
Любопитство Ентусиазъм
4.8
600
Странно Неведение
4.8
602
Радост Забавно
1.8
602
Яд Злоба
3.6
602
Тъга Скръб
6
602
Унижение Сдържаност
4.4
603
Жизнерадост Забавно
5.4
603
Любов Симпатия
5.2
603
Вълнение Ентусиазъм
4.2
603
Удивление Неведение
9.2
604
Странно Неведение
8
604
Страх Гнет
5
604
Досада Неохота
3.8
604
Срам Сдържаност
3.8
607
Щастие Забавно
6.4
607
Очарование Симпатия
5.4
607
Лекота Ободряване
4.2
608
Радост Забавно
1.8
608
Копнеж Симпатия
5.6
608
Любопитство Ентусиазъм
6.4
608
Колебание Неведение
1.6
608
Тревога Гнет
7.2
608
Раздразнение Злоба
3
608
Отегчение Неохота
3.4
608
Съжаление Сдържаност
2.6
608
Утеха Ободряване
1.4
609
Щастие Забавно
3.4
609
Любов Симпатия
5.8
609
Вълнение Ентусиазъм
5
609
Колебание Неведение
3.2
609
Тревога Гнет
4
609
Раздразнение Злоба
0.6
609
Печал Скръб
1.6
609
Скука Неохота
0.4
609
Неловкост Сдържаност
0.4
609
Спокойствие Ободряване
3.6
610
Оживление Забавно
0.6
610
Копнеж Симпатия
3.8
610
Бoязън Гнет
8
610
Равнодушие Неохота
2.4
611
Жизнерадост Забавно
3
611
Обожание Симпатия
8
611
Жар Ентусиазъм
6.8
611
Странно Неведение
7.2
611
Паника Гнет
6.6
611
Яд Злоба
2.4
611
Горест Скръб
5.2
611
Отегчение Неохота
1.8
611
Неудобство Сдържаност
1.2
611
Лекота Ободряване
3
613
Страх Гнет
7.4
613
Неудобство Сдържаност
2.8
614
Радост Забавно
2.4
614
Любов Симпатия
5.2
614
Интерес Ентусиазъм
2.4
614
Озадачение Неведение
4.2
614
Тревога Гнет
5.6
614
Раздразнение Злоба
3
614
Тъга Скръб
1.2
614
Равнодушие Неохота
3.2
614
Свян Сдържаност
0.4
614
Спокойствие Ободряване
2.4
616
Бдителност Ентусиазъм
9
616
Странно Неведение
8
616
Агония Скръб
2.6
616
Отвращение Неохота
3.2
616
Доволство Ободряване
4
617
Любов Симпатия
7
617
Тревога Гнет
4.8
618
Жизнерадост Забавно
2.4
618
Потрес Гнет
6
618
Агония Скръб
8
618
Досада Неохота
5
618
Немилост Сдържаност
5.2
620
Жизнерадост Забавно
2.4
620
Любопитство Ентусиазъм
4
620
Колебание Неведение
3.2
620
Скука Неохота
2.8
620
Облекчение Ободряване
1.2
621
Копнеж Симпатия
6.8
621
Любопитство Ентусиазъм
5.6
621
Учудване Неведение
5
621
Потрес Гнет
4.4
621
Раздразнение Злоба
3
621
Равнодушие Неохота
1.2
621
Неудобство Сдържаност
0.8
621
Доволство Ободряване
5.6
622
Страст Симпатия
4.6
622
Яд Злоба
2.4
622
Съжаление Сдържаност
3.4
622
Разтуха Ободряване
3
623
Влечение Симпатия
2.4
623
Вълнение Ентусиазъм
2.6
623
Тревога Гнет
8
623
Гняв Злоба
2.8
623
Терзание Скръб
6.8
623
Неловкост Сдържаност
4
624
Радост Забавно
1.8
624
Вълнение Ентусиазъм
2.6
624
Тъга Скръб
4.2
624
Спокойствие Ободряване
2.8
625
Щастие Забавно
5.2
625
Страст Симпатия
5.8
625
Жар Ентусиазъм
3.6
625
Гняв Злоба
1.6
625
Униние Скръб
1.8
625
Покой Ободряване
3.2
626
Жизнерадост Забавно
1.8
626
Влечение Симпатия
3.6
626
Интерес Ентусиазъм
6.4
626
Колебание Неведение
3.2
626
Смут Гнет
1.6
626
Раздразнение Злоба
1.8
626
Скука Неохота
2
626
Облекчение Ободряване
2
627
Радост Забавно
4.8
627
Тревога Гнет
6.4
627
Скука Неохота
2.4
628
Раздразнение Злоба
3.6
628
Спокойствие Ободряване
1.2
629
Жизнерадост Забавно
3.6
629
Страст Симпатия
4.6
629
Интерес Ентусиазъм
2.4
629
Недоумение Неведение
3.2
629
Раздразнение Злоба
1.2
629
Отчаяние Скръб
2.6
629
Равнодушие Неохота
0.8
629
Неудобство Сдържаност
0.4
629
Спокойствие Ободряване
2
631
Вълнение Ентусиазъм
5.8
631
Тревога Гнет
7.2
632
Радост Забавно
3.6
632
Привличане Симпатия
4.8
632
Интерес Ентусиазъм
4
632
Озадачение Неведение
4.2
632
Уплах Гнет
2.8
632
Раздразнение Злоба
1.8
632
Отчаяние Скръб
6.2
632
Досада Неохота
2.6
632
Неловкост Сдържаност
2.8
632
Доволство Ободряване
3.2
633
Блаженство Забавно
3.8
633
Любов Симпатия
7
633
Опасение Гнет
3.4
633
Раздразнение Злоба
1.8
633
Равнодушие Неохота
1.2
633
Неудобство Сдържаност
1.6
633
Спокойствие Ободряване
2.8
634
Копнеж Симпатия
5
634
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
635
Охота Ентусиазъм
0.8
635
Учудване Неведение
1.8
635
Терзание Скръб
2.6
635
Досада Неохота
1.4
635
Неудобство Сдържаност
0.4
636
Въодушевление Ентусиазъм
3.6
636
Колебание Неведение
4
636
Уплах Гнет
6
637
Оживление Забавно
1.8
637
Любопитство Ентусиазъм
6.4
637
Тъга Скръб
1.2
640
Страст Симпатия
3.4
640
Тревога Гнет
8
653
Гняв Злоба
4.6
654
Блаженство Забавно
6.2
654
Любов Симпатия
7
654
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
654
Тревога Гнет
3.2
654
Погнуса Неохота
3.2
654
Съжаление Сдържаност
1.8
665
Радост Забавно
4.2
665
Учудване Неведение
3.4
665
Бoязън Гнет
5.6
666
Интерес Ентусиазъм
5.6
666
Недоумение Неведение
4
666
Раздразнение Злоба
1.2
666
Облекчение Ободряване
0.4
669
Радост Забавно
3
669
Любопитство Ентусиазъм
4
669
Спокойствие Ободряване
2
670
Озадачение Неведение
3.4
671
Интерес Ентусиазъм
4.8
671
Недоумение Неведение
4.8
683
Смут Гнет
3.2
683
Неприязън Злоба
1.2
688
Блаженство Забавно
6.2
688
Копнеж Симпатия
6.2
688
Вълнение Ентусиазъм
5.8
692
Радост Забавно
3
692
Спокойствие Ободряване
3.6
693
Възторг Ентусиазъм
2.6
693
Изумление Неведение
6
693
Мъка Скръб
3
693
Разтуха Ободряване
3
694
Оживление Забавно
6
694
Охота Ентусиазъм
0.8
694
Яд Злоба
1.2
694
Покой Ободряване
0.8
695
Паника Гнет
5
695
Отчаяние Скръб
8
695
Срам Сдържаност
5
696
Любов Симпатия
6.4
696
Недоумение Неведение
2.4
696
Ужас Гнет
6
696
Отчаяние Скръб
8
696
Унижение Сдържаност
3.6
698
Радост Забавно
3
698
Любов Симпатия
4
698
Въодушевление Ентусиазъм
5.2
698
Колебание Неведение
4.8
698
Паника Гнет
6.6
698
Раздразнение Злоба
1.8
698
Мъка Скръб
3
698
Обезсърчение Сдържаност
3.4
698
Облекчение Ободряване
1.6
699
Копнеж Симпатия
5
699
Бдителност Ентусиазъм
3.4
699
Изненада Неведение
1.8
699
Страх Гнет
1.8
699
Яд Злоба
6
699
Мъка Скръб
0.6
699
Отегчение Неохота
2.2
699
Съжаление Сдържаност
1.4
700
Оживление Забавно
3
700
Вълнение Ентусиазъм
1.8
700
Колебание Неведение
4.8
700
Тревога Гнет
5.6
700
Яд Злоба
1.8
700
Тъга Скръб
1.8
700
Непоносимост Неохота
2.8
700
Неудобство Сдържаност
2
700
Облекчение Ободряване
2.4
701
Щастие Забавно
5.2
701
Скука Неохота
3.2
701
Спокойствие Ободряване
3.6
702
Страх Гнет
9
702
Тъга Скръб
6
703
Блаженство Забавно
3.2
703
Любов Симпатия
6.4
703
Любопитство Ентусиазъм
4
703
Опасение Гнет
5
703
Срам Сдържаност
3
704
Копнеж Симпатия
3.2
704
Бдителност Ентусиазъм
5
704
Изумление Неведение
6
704
Паника Гнет
5.8
704
Раздразнение Злоба
3
704
Отчаяние Скръб
6.8
704
Непоносимост Неохота
5.6
704
Обезсърчение Сдържаност
2.2
704
Утеха Ободряване
3
705
Вълнение Ентусиазъм
5
705
Изненада Неведение
9
705
Тревога Гнет
8
705
Възмущение Злоба
5.6
706
Страст Симпатия
2.8
706
Вълнение Ентусиазъм
1.8
706
Страх Гнет
3.4
706
Мъка Скръб
1.8
706
Срам Сдържаност
1.4
707
Щастие Забавно
5.2
707
Любов Симпатия
7
707
Любопитство Ентусиазъм
3.2
707
Гняв Злоба
4.6
707
Спокойствие Ободряване
3.2
708
Интерес Ентусиазъм
4.8
708
Съжаление Сдържаност
3.4
709
Копнеж Симпатия
5.6
709
Паника Гнет
3.4
709
Гняв Злоба
7
709
Скука Неохота
2.8
710
Колебание Неведение
2.4
710
Страх Гнет
5
710
Мъка Скръб
6
710
Непоносимост Неохота
6
710
Обезсърчение Сдържаност
3.4
711
Раздразнение Злоба
2.4
711
Равнодушие Неохота
3.2
712
Любопитство Ентусиазъм
3.2
712
Доволство Ободряване
5.2
717
Оживление Забавно
4.2
717
Спокойствие Ободряване
2
718
Скука Неохота
1.6
718
Срам Сдържаност
1.8
719
Жизнерадост Забавно
1.8
719
Странно Неведение
4
719
Смут Гнет
1.6
719
Раздразнение Злоба
3.6
719
Мъка Скръб
4.8
719
Скука Неохота
2
723
Смут Гнет
7.2
723
Раздразнение Злоба
1.2
723
Отчаяние Скръб
7.4
723
Скука Неохота
0.4
723
Неудобство Сдържаност
1.6
724
Радост Забавно
6
724
Възхита Симпатия
8
724
Интерес Ентусиазъм
8
724
Учудване Неведение
9
724
Тревога Гнет
2.4
724
Гняв Злоба
2.8
724
Тъга Скръб
1.8
724
Скука Неохота
1.6
724
Срам Сдържаност
1.4
724
Спокойствие Ободряване
4
730
Страх Гнет
6.6
730
Отчаяние Скръб
6.2
731
Изумление Неведение
8.4
731
Паника Гнет
5
731
Отчаяние Скръб
5.6
731
Обезсърчение Сдържаност
4.6
732
Учудване Неведение
5
732
Страх Гнет
4.2
732
Гняв Злоба
2.8
732
Тъга Скръб
3.6
733
Смайване Неведение
4.4
733
Покой Ободряване
1.2
734
Радост Забавно
1.8
734
Любопитство Ентусиазъм
4.8
734
Колебание Неведение
4.8
734
Смут Гнет
4
734
Възмущение Злоба
6.2
734
Тъга Скръб
3.6
734
Скука Неохота
2.8
734
Неудобство Сдържаност
1.2
734
Облекчение Ободряване
2.8
735
Радост Забавно
6
735
Любов Симпатия
1.6
735
Вълнение Ентусиазъм
2.6
735
Изненада Неведение
3.4
735
Уплах Гнет
2.8
735
Омраза Злоба
2.8
735
Мъка Скръб
6
735
Скука Неохота
4
735
Неудобство Сдържаност
3.2
735
Спокойствие Ободряване
1.6
736
Радост Забавно
3.6
736
Вълнение Ентусиазъм
5
736
Тревога Гнет
7.2
736
Възмущение Злоба
6.2
736
Терзание Скръб
7.4
736
Непоносимост Неохота
3.6
736
Срам Сдържаност
3.4
736
Утеха Ободряване
3.8
737
Радост Забавно
2.4
737
Обожание Симпатия
3.8
737
Вълнение Ентусиазъм
4.2
737
Недоумение Неведение
2.4
737
Тревога Гнет
5.6
737
Печал Скръб
4.6
737
Скука Неохота
2
737
Обезсърчение Сдържаност
2.6
737
Утеха Ободряване
2.2
738
Щастие Забавно
7
738
Копнеж Симпатия
5
738
Вълнение Ентусиазъм
3.4
738
Изумление Неведение
2.8
738
Тревога Гнет
0.8
738
Гняв Злоба
1.6
738
Тъга Скръб
1.8
738
Омерзение Неохота
5
738
Унижение Сдържаност
6
739
Изкушение Симпатия
4
739
Ненасита Ентусиазъм
10
739
Недоумение Неведение
8
739
Паника Гнет
9
739
Гняв Злоба
4
739
Мъка Скръб
6
739
Отегчение Неохота
5
739
Позор Сдържаност
4
739
Наслада Ободряване
6
740
Изкушение Симпатия
5.8
740
Любопитство Ентусиазъм
4
740
Паника Гнет
9
740
Възмущение Злоба
6.2
740
Мъка Скръб
6
740
Съжаление Сдържаност
2.2
740
Облекчение Ободряване
3.6
741
Щастие Забавно
7
741
Привличане Симпатия
6
741
Интерес Ентусиазъм
8
741
Странно Неведение
0.8
741
Покой Ободряване
4
742
Уплах Гнет
10
742
Скука Неохота
3.6
743
Ликуване Забавно
3.8
743
Любов Симпатия
6.4
743
Любопитство Ентусиазъм
1.6
743
Потрес Гнет
8.4
743
Омраза Злоба
4
743
Мъка Скръб
3
744
Странно Неведение
4
744
Спокойствие Ободряване
3.6
745
Веселие Забавно
5.2
745
Интерес Ентусиазъм
4.8
745
Учудване Неведение
3.4
745
Раздразнение Злоба
3
749
Жар Ентусиазъм
6.8
749
Наслада Ободряване
3.6
751
Радост Забавно
3.6
751
Възхита Симпатия
5.6
751
Интерес Ентусиазъм
7.2
751
Колебание Неведение
4.8
751
Тревога Гнет
8
751
Раздразнение Злоба
6
751
Отчаяние Скръб
5.6
751
Скука Неохота
4
751
Съжаление Сдържаност
3.4
751
Покой Ободряване
1.2
756
Интерес Ентусиазъм
6.4
756
Спокойствие Ободряване
1.6
766
Щастие Забавно
5.8
766
Колебание Неведение
1.6
766
Страх Гнет
9
766
Ярост Злоба
6.8
767
Интерес Ентусиазъм
1.6
767
Страх Гнет
3.4
767
Яд Злоба
3.6
767
Отчаяние Скръб
5.6
767
Равнодушие Неохота
3.2
767
Съжаление Сдържаност
3.4
770
Опасение Гнет
5.8
770
Раздразнение Злоба
5.4
771
Любопитство Ентусиазъм
3.2
771
Тревога Гнет
2.4
773
Любов Симпатия
7
773
Отчаяние Скръб
7.4
774
Оживление Забавно
0.6
774
Копнеж Симпатия
6.2
774
Удивление Неведение
7.6
774
Тревога Гнет
4
774
Ярост Злоба
8
774
Тъга Скръб
1.8
774
Непоносимост Неохота
5.6
774
Обезсърчение Сдържаност
2.6
774
Покой Ободряване
1.2
775
Радост Забавно
4.2
775
Интерес Ентусиазъм
8
775
Колебание Неведение
4
775
Тревога Гнет
8
775
Гняв Злоба
5.8
775
Равнодушие Неохота
2
775
Съжаление Сдържаност
3
775
Доволство Ободряване
4
776
Веселие Забавно
2.2
776
Копнеж Симпатия
6.2
776
Въодушевление Ентусиазъм
10
776
Раздразнение Злоба
3
776
Тъга Скръб
4.2
776
Равнодушие Неохота
0.4
777
Оживление Забавно
3
777
Привличане Симпатия
5.4
778
Недоумение Неведение
8
778
Уплах Гнет
10
778
Гняв Злоба
7
778
Отчаяние Скръб
8
778
Отвращение Неохота
6
778
Съжаление Сдържаност
5
781
Щастие Забавно
7
781
Доволство Ободряване
5.2
783
Радост Забавно
2.4
783
Любов Симпатия
7
783
Страх Гнет
6.6
783
Отчаяние Скръб
6.8
783
Отегчение Неохота
1.8
783
Срам Сдържаност
3
783
Спокойствие Ободряване
1.2
786
Удивление Неведение
4.4
786
Наслада Ободряване
4.4
787
Оживление Забавно
3.6
787
Интерес Ентусиазъм
6.4
787
Колебание Неведение
1.6
787
Тревога Гнет
6.4
787
Яд Злоба
4.2
787
Мъка Скръб
3.6
787
Пресита Неохота
4
787
Неловкост Сдържаност
1.2
787
Облекчение Ободряване
3.2
788
Радост Забавно
3.6
788
Възхита Симпатия
8
788
Интерес Ентусиазъм
8
788
Учудване Неведение
9
788
Тревога Гнет
5.6
788
Раздразнение Злоба
1.8
788
Униние Скръб
3.6
788
Равнодушие Неохота
4
788
Свян Сдържаност
0.8
788
Облекчение Ободряване
0.8
791
Тревога Гнет
4
791
Скука Неохота
1.6
792
Бдителност Ентусиазъм
9
792
Опасение Гнет
9
792
Негодувание Злоба
4
792
Терзание Скръб
5.6
792
Отегчение Неохота
2.2
792
Доволство Ободряване
2.8
793
Жизнерадост Забавно
3
793
Привличане Симпатия
4.8
793
Вълнение Ентусиазъм
5
793
Скука Неохота
0.8
796
Тъга Скръб
3.6
796
Тъга Скръб
3.6
796
Съжаление Сдържаност
3.4
796
Съжаление Сдържаност
3.4
797
Странно Неведение
4.8
797
Тревога Гнет
5.6
797
Тъга Скръб
4.2
797
Отегчение Неохота
3.8
799
Раздразнение Злоба
1.8
799
Тъга Скръб
4.2
800
Оживление Забавно
3.6
800
Изкушение Симпатия
4.6
800
Вълнение Ентусиазъм
6.6
800
Бoязън Гнет
2.4
800
Раздразнение Злоба
1.2
800
Тъга Скръб
3
800
Срам Сдържаност
3
800
Спокойствие Ободряване
1.6
801
Изкушение Симпатия
4
801
Любопитство Ентусиазъм
4
802
Тревога Гнет
4
802
Тъга Скръб
2.4
804
Любопитство Ентусиазъм
4
804
Озадачение Неведение
1.8
805
Вълнение Ентусиазъм
5.8
805
Тревога Гнет
5.6
805
Раздразнение Злоба
3
805
Униние Скръб
2.4
806
Жизнерадост Забавно
5.4
806
Раздразнение Злоба
3
806
Облекчение Ободряване
4
807
Копнеж Симпатия
7.4
807
Вълнение Ентусиазъм
5.8
807
Тревога Гнет
4.8
808
Радост Забавно
4.2
808
Тъга Скръб
1.2
810
Щастие Забавно
6.4
810
Любов Симпатия
6.4
810
Въодушевление Ентусиазъм
6
810
Страх Гнет
5
810
Тъга Скръб
5.4
810
Обезсърчение Сдържаност
3.8
810
Спокойствие Ободряване
4
811
Вълнение Ентусиазъм
5.8
811
Покой Ободряване
2.4
813
Копнеж Симпатия
7.4
813
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
813
Колебание Неведение
2.4
813
Тревога Гнет
6.4
813
Възмущение Злоба
6.8
813
Униние Скръб
1.2
813
Доволство Ободряване
4.8
814
Радост Забавно
1.8
814
Вълнение Ентусиазъм
4.2
814
Тревога Гнет
6.4
814
Негодувание Злоба
4
815
Любопитство Ентусиазъм
8
815
Спокойствие Ободряване
4
817
Печал Скръб
7
817
Утеха Ободряване
2.6
820
Оживление Забавно
0.6
820
Влечение Симпатия
0.6
820
Охота Ентусиазъм
0.8
820
Странно Неведение
0.8
820
Раздразнение Злоба
0.6
820
Тъга Скръб
0.6
820
Скука Неохота
0.4
820
Свян Сдържаност
0.4
820
Покой Ободряване
0.4
821
Вълнение Ентусиазъм
7.4
821
Удивление Неведение
7.6
821
Равнодушие Неохота
1.6
821
Наслада Ободряване
4
822
Веселие Забавно
3.4
822
Страст Симпатия
6.4
822
Вълнение Ентусиазъм
7.4
822
Колебание Неведение
8
822
Тревога Гнет
4
822
Гняв Злоба
1.6
822
Тъга Скръб
1.2
822
Скука Неохота
0.8
822
Неудобство Сдържаност
0.8
822
Наслада Ободряване
3.6
823
Жизнерадост Забавно
6
823
Любов Симпатия
4
823
Любопитство Ентусиазъм
7.2
823
Смайване Неведение
2.8
823
Паника Гнет
4.2
823
Ярост Злоба
3.2
823
Отчаяние Скръб
7.4
823
Досада Неохота
1.8
823
Срам Сдържаност
1.4
823
Наслада Ободряване
5.6
824
Отегчение Неохота
4.2
824
Лекота Ободряване
3.4
825
Възрадване Забавно
5.8
825
Възхита Симпатия
5.6
825
Любопитство Ентусиазъм
8
825
Колебание Неведение
5.6
825
Ярост Злоба
2.6
825
Мъка Скръб
1.8
825
Съжаление Сдържаност
2.2
825
Облекчение Ободряване
3.2
826
Интерес Ентусиазъм
8
826
Пресита Неохота
3.2
826
Съжаление Сдържаност
2.2
826
Доволство Ободряване
2.8
827
Негодувание Злоба
5.2
827
Горест Скръб
5.8
828
Страст Симпатия
1.6
828
Тъга Скръб
0.6
829
Раздразнение Злоба
1.2
829
Тъга Скръб
6
829
Скука Неохота
0.4
830
Оживление Забавно
1.2
830
Привличане Симпатия
1.8
830
Интерес Ентусиазъм
1.6
830
Недоумение Неведение
3.2
830
Тревога Гнет
2.4
830
Раздразнение Злоба
0.6
830
Мъка Скръб
1.2
830
Отегчение Неохота
1.8
830
Обезсърчение Сдържаност
2.2
830
Облекчение Ободряване
2.4
831
Опасение Гнет
9
831
Раздразнение Злоба
1.2
832
Оживление Забавно
2.4
832
Мъка Скръб
3
834
Радост Забавно
4.8
834
Очарование Симпатия
4.8
834
Вълнение Ентусиазъм
5
834
Раздразнение Злоба
3.6
834
Тъга Скръб
5.4
834
Съжаление Сдържаност
3.8
834
Утеха Ободряване
4.6
835
Жизнерадост Забавно
3.6
835
Възторг Ентусиазъм
5
835
Спокойствие Ободряване
1.6
836
Ликуване Забавно
5.6
836
Страст Симпатия
3.4
836
Ненасита Ентусиазъм
5.2
836
Спокойствие Ободряване
2.8
837
Радост Забавно
3
837
Въодушевление Ентусиазъм
5.2
837
Уплах Гнет
4.4
837
Униние Скръб
1.8
837
Отегчение Неохота
2.2
837
Съжаление Сдържаност
3
837
Утеха Ободряване
3.4
838
Тревога Гнет
4.8
838
Негодувание Злоба
5.2
840
Радост Забавно
1.8
840
Любов Симпатия
5.2
840
Тревога Гнет
4.8
840
Скука Неохота
4
841
Радост Забавно
0.6
841
Гняв Злоба
1.6
844
Вълнение Ентусиазъм
5
844
Спокойствие Ободряване
2.8
845
Странно Неведение
4
845
Скука Неохота
2
847
Оживление Забавно
0.6
847
Изкушение Симпатия
4.6
847
Вълнение Ентусиазъм
1.8
847
Учудване Неведение
1.8
847
Негодувание Злоба
1.6
847
Агония Скръб
8
847
Погнуса Неохота
6
847
Съжаление Сдържаност
3.4
847
Покой Ободряване
0.4
848
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
848
Тревога Гнет
4.8
852
Щастие Забавно
4.6
852
Обезсърчение Сдържаност
4.6
852
Спокойствие Ободряване
2.4
853
Радост Забавно
3
853
Тъга Скръб
6
856
Щастие Забавно
4
856
Обожание Симпатия
8
856
Колебание Неведение
8
856
Тревога Гнет
2.4
856
Мъка Скръб
3
856
Съжаление Сдържаност
5
863
Радост Забавно
6
863
Любов Симпатия
1.6
866
Тревога Гнет
4.8
866
Раздразнение Злоба
1.8
868
Любопитство Ентусиазъм
6.4
868
Доволство Ободряване
3.6
873
Страх Гнет
7.4
873
Отчаяние Скръб
6.8
875
Страх Гнет
4.2
875
Униние Скръб
2.4
880
Неприязън Злоба
3
880
Отчаяние Скръб
8
880
Съжаление Сдържаност
5
882
Жизнерадост Забавно
4.8
882
Любов Симпатия
7
882
Любопитство Ентусиазъм
4.8
882
Опасение Гнет
1.8
882
Раздразнение Злоба
0.6
882
Разтуха Ободряване
3.8
883
Паника Гнет
4.2
883
Терзание Скръб
3.8
883
Утеха Ободряване
4.2
884
Щастие Забавно
3.4
884
Лекота Ободряване
3
886
Страст Симпатия
5.2
886
Страх Гнет
9
887
Любов Симпатия
7
887
Вълнение Ентусиазъм
4.2
887
Изненада Неведение
3.4
887
Опасение Гнет
3.4
888
Жизнерадост Забавно
3.6
888
Копнеж Симпатия
5
888
Жар Ентусиазъм
6
888
Раздразнение Злоба
1.8
890
Щастие Забавно
1.6
890
Страст Симпатия
6.4
890
Любопитство Ентусиазъм
8
890
Изумление Неведение
2.8
890
Възмущение Злоба
2.6
890
Скука Неохота
2.4
890
Лекота Ободряване
2.2
892
Щастие Забавно
4.6
892
Привличане Симпатия
3.6
892
Любопитство Ентусиазъм
4
892
Недоумение Неведение
3.2
892
Раздразнение Злоба
1.2
892
Тъга Скръб
2.4
899
Оживление Забавно
1.8
899
Възмущение Злоба
2.6
901
Радост Забавно
4.8
901
Вълнение Ентусиазъм
7.4
901
Удивление Неведение
7.6
901
Тревога Гнет
1.6
901
Раздразнение Злоба
0.6
901
Терзание Скръб
3.2
901
Отегчение Неохота
1.8
901
Съжаление Сдържаност
2.2
901
Облекчение Ободряване
2.4
902
Очарование Симпатия
1.2
902
Любопитство Ентусиазъм
3.2
902
Учудване Неведение
1.8
902
Неприязън Злоба
0.6
902
Скука Неохота
2.4
902
Лекота Ободряване
4.2
905
Тревога Гнет
5.6
905
Ненавист Злоба
8
905
Отчаяние Скръб
7.4
905
Отвращение Неохота
4.8
905
Съжаление Сдържаност
5
906
Оживление Забавно
1.2
906
Изкушение Симпатия
6.4
906
Бдителност Ентусиазъм
5
906
Колебание Неведение
8
906
Тревога Гнет
8
906
Раздразнение Злоба
1.8
906
Униние Скръб
3.6
906
Пресита Неохота
4
906
Съжаление Сдържаност
4.6
906
Утеха Ободряване
3.4
907
Жизнерадост Забавно
4.2
907
Покой Ободряване
1.6
908
Тревога Гнет
6.4
908
Спокойствие Ободряване
2.4
911
Веселие Забавно
4.6
911
Любов Симпатия
7
911
Любопитство Ентусиазъм
4
911
Странно Неведение
4
911
Смут Гнет
2.4
911
Негодувание Злоба
2.8
911
Терзание Скръб
3.8
911
Отегчение Неохота
2.2
911
Обезсърчение Сдържаност
2.2
911
Разтуха Ободряване
2.2
912
Тревога Гнет
6.4
912
Обезсърчение Сдържаност
4.2
913
Изкушение Симпатия
2.8
913
Странно Неведение
7.2
913
Опасение Гнет
5
913
Равнодушие Неохота
3.6
913
Спокойствие Ободряване
4
914
Радост Забавно
3.6
914
Любопитство Ентусиазъм
4
915
Оживление Забавно
3.6
915
Влечение Симпатия
4.8
915
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
915
Учудване Неведение
2.6
915
Потрес Гнет
5.2
915
Възмущение Злоба
5
915
Покруса Скръб
2.2
915
Отвращение Неохота
3.2
915
Съжаление Сдържаност
3.4
915
Спокойствие Ободряване
3.2
916
Интерес Ентусиазъм
4.8
916
Тревога Гнет
4
919
Любов Симпатия
1.6
919
Любопитство Ентусиазъм
3.2
920
Радост Забавно
2.4
920
Яд Злоба
1.8
921
Бдителност Ентусиазъм
1.8
921
Озадачение Неведение
1.8
921
Страх Гнет
5.8
921
Раздразнение Злоба
1.2
921
Обезсърчение Сдържаност
5
922
Любопитство Ентусиазъм
4
922
Възмущение Злоба
6.2
922
Доволство Ободряване
5.2
923
Тревога Гнет
8
923
Негодувание Злоба
4
923
Униние Скръб
5.4
924
Обожание Симпатия
2.6
924
Любопитство Ентусиазъм
4
924
Тревога Гнет
2.4
924
Омраза Злоба
4
924
Досада Неохота
4.6
924
Неловкост Сдържаност
4
925
Оживление Забавно
2.4
925
Раздразнение Злоба
3.6
927
Блаженство Забавно
3.2
927
Очарование Симпатия
3
927
Любопитство Ентусиазъм
8
927
Тревога Гнет
5.6
927
Отегчение Неохота
2.6
927
Свян Сдържаност
4
932
Горест Скръб
5.8
932
Равнодушие Неохота
2.8
932
Обезсърчение Сдържаност
4.2
933
Любопитство Ентусиазъм
1.6
933
Странно Неведение
5.6
933
Негодувание Злоба
4.6
933
Тъга Скръб
2.4
933
Отегчение Неохота
3.8
933
Обезсърчение Сдържаност
3.8
933
Покой Ободряване
2