"Избрани състояния и плътността им"
Емоция Емоционално семейство Плътност Валентност
1
Обожание Симпатия
6.8
+
1
Неприязън Злоба
1.8
-
1
Съжаление Сдържаност
2.2
±
1
Доволство Ободряване
4.4
+
2
Щастие Забавно
3.4
+
2
Любов Симпатия
5.8
+
2
Гняв Злоба
7
-
2
Отчаяние Скръб
3.2
-
2
Досада Неохота
2.6
-
3
Жизнерадост Забавно
5.4
+
3
Привличане Симпатия
4.2
+
3
Възхита Симпатия
7.4
+
3
Вълнение Ентусиазъм
8.2
+
3
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
+
4
Обожание Симпатия
2.6
+
4
Неприязън Злоба
3
-
4
Досада Неохота
1.8
-
4
Отвращение Неохота
4.4
-
5
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
5
Възмущение Злоба
6.8
-
5
Отегчение Неохота
3
-
6
Охота Ентусиазъм
4
+
6
Тревога Гнет
2.4
-
6
Пресита Неохота
1.6
-
6
Облекчение Ободряване
1.2
+
7
Радост Забавно
6
+
7
Привличане Симпатия
6
+
7
Интерес Ентусиазъм
8
+
7
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
7
Скука Неохота
1.6
-
7
Спокойствие Ободряване
2.8
+
8
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
8
Озадачение Неведение
4.2
±
8
Раздразнение Злоба
2.4
-
8
Равнодушие Неохота
2.8
-
8
Спокойствие Ободряване
2
+
9
Оживление Забавно
1.8
+
9
Обожание Симпатия
6.2
+
9
Терзание Скръб
5.6
-
9
Срам Сдържаност
2.6
±
9
Спокойствие Ободряване
2.4
+
9
Лекота Ободряване
3.4
+
10
Възхита Симпатия
4.4
+
10
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
10
Учудване Неведение
2.6
±
10
Негодувание Злоба
2.8
-
10
Мъка Скръб
1.2
-
10
Унижение Сдържаност
2.8
±
11
Копнеж Симпатия
7.4
+
11
Гняв Злоба
2.8
-
11
Униние Скръб
3.6
-
11
Печал Скръб
5.8
-
11
Терзание Скръб
5.6
-
11
Отчаяние Скръб
5
-
12
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
12
Раздразнение Злоба
2.4
-
12
Униние Скръб
2.4
-
12
Скука Неохота
2.4
-
12
Неловкост Сдържаност
2.4
±
12
Спокойствие Ободряване
2
+
13
Копнеж Симпатия
7.4
+
13
Гняв Злоба
2.8
-
13
Униние Скръб
3.6
-
13
Печал Скръб
4.6
-
13
Терзание Скръб
5.6
-
13
Отчаяние Скръб
4.4
-
14
Копнеж Симпатия
7.4
+
14
Гняв Злоба
2.8
-
14
Униние Скръб
2.4
-
14
Печал Скръб
4.6
-
14
Терзание Скръб
5.6
-
14
Отчаяние Скръб
5
-
15
Колебание Неведение
2.4
±
15
Озадачение Неведение
4.2
±
16
Оживление Забавно
6
+
16
Блаженство Забавно
7.4
+
16
Тъга Скръб
3
-
16
Скука Неохота
1.6
-
16
Свян Сдържаност
2.4
±
16
Покой Ободряване
2.4
+
17
Колебание Неведение
8
±
17
Омраза Злоба
2.8
-
17
Тъга Скръб
2.4
-
18
Раздразнение Злоба
2.4
-
18
Омраза Злоба
2.8
-
18
Отвращение Неохота
2.8
-
19
Тревога Гнет
8
-
19
Паника Гнет
9
-
19
Страх Гнет
9
-
19
Тъга Скръб
6
-
19
Отчаяние Скръб
8
-
19
Съжаление Сдържаност
5
±
20
Оживление Забавно
1.2
+
20
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
20
Раздразнение Злоба
1.2
-
20
Неприязън Злоба
3.6
-
20
Облекчение Ободряване
0.8
+
20
Наслада Ободряване
2.8
+
21
Охота Ентусиазъм
4.8
+
21
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
21
Странно Неведение
3.2
±
21
Колебание Неведение
0.8
±
21
Смут Гнет
0.8
-
21
Тревога Гнет
0.8
-
22
Любов Симпатия
7
+
22
Вълнение Ентусиазъм
9
+
22
Колебание Неведение
8
±
22
Тъга Скръб
6
-
22
Срам Сдържаност
5
±
23
Скука Неохота
3.6
-
23
Спокойствие Ободряване
2.4
+
24
Ликуване Забавно
8
+
24
Любов Симпатия
7
+
24
Любопитство Ентусиазъм
8
+
24
Колебание Неведение
8
±
24
Потрес Гнет
10
-
24
Скука Неохота
0.4
-
26
Страст Симпатия
6.4
+
26
Недоумение Неведение
4.8
±
26
Смут Гнет
2.4
-
26
Негодувание Злоба
3.4
-
26
Печал Скръб
7
-
26
Неудобство Сдържаност
4
±
28
Привличане Симпатия
4.8
+
28
Страст Симпатия
7
+
28
Недоумение Неведение
6.4
±
28
Смут Гнет
2.4
-
28
Срам Сдържаност
2.2
±
29
Изкушение Симпатия
2.8
+
29
Копнеж Симпатия
6.2
+
29
Опасение Гнет
3.4
-
29
Яд Злоба
3.6
-
29
Гняв Злоба
5.8
-
29
Обезсърчение Сдържаност
2.6
±
30
Жизнерадост Забавно
2.4
+
30
Привличане Симпатия
3.6
+
30
Тревога Гнет
3.2
-
30
Тъга Скръб
3
-
31
Радост Забавно
3
+
31
Веселие Забавно
4
+
31
Тревога Гнет
4.8
-
31
Съжаление Сдържаност
3.4
±
32
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
32
Мъка Скръб
5.4
-
32
Скука Неохота
2
-
32
Срам Сдържаност
2.2
±
32
Съжаление Сдържаност
3.4
±
34
Привличане Симпатия
3
+
34
Равнодушие Неохота
3.2
-
34
Нега Ободряване
2.8
+
35
Веселие Забавно
5.2
+
35
Изкушение Симпатия
5.8
+
35
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
+
35
Мъка Скръб
2.4
-
36
Блаженство Забавно
3.2
+
36
Страст Симпатия
5.8
+
36
Копнеж Симпатия
5
+
36
Възхита Симпатия
4.4
+
36
Интерес Ентусиазъм
1.6
+
36
Раздразнение Злоба
3.6
-
37
Щастие Забавно
5.2
+
37
Любов Симпатия
6.4
+
37
Вълнение Ентусиазъм
5
+
37
Изненада Неведение
1.8
±
37
Тревога Гнет
7.2
-
37
Гняв Злоба
4
-
38
Интерес Ентусиазъм
1.6
+
38
Изненада Неведение
3.4
±
38
Непоносимост Неохота
2.8
-
38
Наслада Ободряване
2.8
+
39
Радост Забавно
1.8
+
39
Ужас Гнет
10
-
39
Гняв Злоба
7
-
39
Ярост Злоба
8
-
39
Непоносимост Неохота
6
-
39
Спокойствие Ободряване
0.4
+
40
Щастие Забавно
5.2
+
40
Любов Симпатия
5.2
+
40
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
40
Скука Неохота
0.8
-
40
Неудобство Сдържаност
2
±
40
Облекчение Ободряване
1.2
+
41
Паника Гнет
5
-
41
Омраза Злоба
4.6
-
41
Гняв Злоба
5.2
-
41
Отчаяние Скръб
7.4
-
41
Непоносимост Неохота
5.2
-
41
Обезсърчение Сдържаност
4.2
±
42
Оживление Забавно
1.8
+
42
Щастие Забавно
4.6
+
42
Страст Симпатия
5.2
+
42
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
42
Спокойствие Ободряване
3.2
+
45
Ликуване Забавно
3.2
+
45
Влечение Симпатия
3
+
45
Удивление Неведение
3.6
±
45
Раздразнение Злоба
1.8
-
45
Досада Неохота
2.6
-
45
Срам Сдържаност
4.6
±
46
Радост Забавно
4.8
+
46
Блаженство Забавно
5.6
+
46
Страст Симпатия
7
+
46
Горест Скръб
4
-
46
Свян Сдържаност
3.6
±
46
Облекчение Ободряване
2.8
+
47
Озадачение Неведение
4.2
±
47
Страх Гнет
6.6
-
47
Гняв Злоба
2.8
-
47
Мъка Скръб
3
-
47
Омерзение Неохота
4.6
-
47
Неловкост Сдържаност
3.2
±
48
Щастие Забавно
2.2
+
48
Привличане Симпатия
0.6
+
48
Потрес Гнет
4.4
-
48
Скука Неохота
0.8
-
48
Неловкост Сдържаност
1.2
±
48
Доволство Ободряване
3.6
+
49
Любов Симпатия
7
+
49
Страх Гнет
7.4
-
49
Тъга Скръб
6
-
49
Мъка Скръб
6
-
49
Отчаяние Скръб
4.4
-
49
Агония Скръб
8
-
50
Щастие Забавно
2.8
+
50
Привличане Симпатия
1.8
+
50
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
50
Потрес Гнет
5.2
-
50
Скука Неохота
1.6
-
50
Неловкост Сдържаност
1.2
±
52
Веселие Забавно
4
+
52
Негодувание Злоба
1.6
-
53
Привличане Симпатия
0.6
+
53
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
53
Колебание Неведение
4
±
54
Вълнение Ентусиазъм
7.4
+
54
Колебание Неведение
8
±
54
Страх Гнет
7.4
-
54
Тъга Скръб
6
-
54
Срам Сдържаност
5
±
55
Радост Забавно
4.8
+
55
Любов Симпатия
5.8
+
55
Покой Ободряване
3.2
+
55
Лекота Ободряване
4.2
+
55
Доволство Ободряване
5.2
+
56
Щастие Забавно
5.8
+
56
Любов Симпатия
7
+
56
Колебание Неведение
4
±
56
Скука Неохота
1.2
-
56
Неудобство Сдържаност
0.8
±
57
Жизнерадост Забавно
5.4
+
57
Любов Симпатия
7
+
57
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
58
Обожание Симпатия
2.6
+
58
Неприязън Злоба
3
-
58
Досада Неохота
1.8
-
58
Отвращение Неохота
4.4
-
59
Охота Ентусиазъм
4
+
59
Тревога Гнет
2.4
-
59
Пресита Неохота
1.6
-
59
Облекчение Ободряване
1.2
+
60
Тържествуване Забавно
7.4
+
60
Негодувание Злоба
2.8
-
61
Любов Симпатия
6.4
+
61
Негодувание Злоба
5.2
-
61
Отчаяние Скръб
5
-
61
Досада Неохота
2.6
-
62
Оживление Забавно
0.6
+
62
Очарование Симпатия
2.4
+
62
Отегчение Неохота
4.6
-
62
Досада Неохота
4.6
-
63
Колебание Неведение
5.6
±
63
Страх Гнет
4.2
-
63
Негодувание Злоба
5.8
-
63
Непоносимост Неохота
4.8
-
63
Срам Сдържаност
4.6
±
64
Обожание Симпатия
7.4
+
64
Ненасита Ентусиазъм
5.2
+
64
Опасение Гнет
4.2
-
64
Неприязън Злоба
4.8
-
64
Неловкост Сдържаност
4
±
65
Жизнерадост Забавно
4.2
+
65
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
65
Досада Неохота
2.6
-
66
Веселие Забавно
4
+
66
Любов Симпатия
4.6
+
66
Страх Гнет
3.4
-
66
Немилост Сдържаност
5.2
±
67
Жизнерадост Забавно
5.4
+
67
Любов Симпатия
5.2
+
67
Паника Гнет
3.4
-
67
Неловкост Сдържаност
1.6
±
68
Влечение Симпатия
3.6
+
68
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
68
Колебание Неведение
4.8
±
68
Раздразнение Злоба
5.4
-
68
Наслада Ободряване
2.4
+
69
Оживление Забавно
4.2
+
69
Охота Ентусиазъм
6.4
+
69
Ненасита Ентусиазъм
6
+
69
Облекчение Ободряване
3.6
+
70
Любов Симпатия
5.8
+
70
Гняв Злоба
2.8
-
70
Равнодушие Неохота
3.2
-
70
Обезсърчение Сдържаност
4.6
±
71
Любов Симпатия
6.4
+
71
Колебание Неведение
5.6
±
71
Негодувание Злоба
5.8
-
71
Горест Скръб
4.6
-
71
Отегчение Неохота
2.6
-
71
Съжаление Сдържаност
3.4
±
72
Мъка Скръб
4.2
-
72
Отчаяние Скръб
6.2
-
72
Отегчение Неохота
3.4
-
72
Неудобство Сдържаност
4
±
72
Срам Сдържаност
3
±
73
Радост Забавно
0.6
+
73
Горест Скръб
5.2
-
74
Радост Забавно
2.4
+
74
Любов Симпатия
4
+
74
Колебание Неведение
2.4
±
74
Смут Гнет
2.4
-
74
Мъка Скръб
3
-
74
Отегчение Неохота
2.6
-
74
Съжаление Сдържаност
3
±
75
Изкушение Симпатия
2.8
+
75
Опасение Гнет
4.2
-
75
Мъка Скръб
1.8
-
75
Облекчение Ободряване
2.8
+
76
Жизнерадост Забавно
4.2
+
76
Любов Симпатия
7
+
76
Интерес Ентусиазъм
1.6
+
76
Недоумение Неведение
0.8
±
76
Тревога Гнет
2.4
-
76
Неприязън Злоба
0.6
-
77
Жизнерадост Забавно
3
+
77
Любов Симпатия
4.6
+
77
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
77
Колебание Неведение
2.4
±
77
Тревога Гнет
4
-
77
Пресита Неохота
1.6
-
77
Облекчение Ободряване
1.2
+
78
Страст Симпатия
4.6
+
78
Неприязън Злоба
6
-
78
Гняв Злоба
4.6
-
78
Отегчение Неохота
1.8
-
78
Неловкост Сдържаност
1.2
±
79
Жизнерадост Забавно
5.4
+
79
Любов Симпатия
7
+
79
Интерес Ентусиазъм
4
+
79
Тревога Гнет
3.2
-
79
Неприязън Злоба
0.6
-
79
Спокойствие Ободряване
1.6
+
79
Облекчение Ободряване
1.2
+
80
Веселие Забавно
4
+
80
Копнеж Симпатия
7.4
+
80
Колебание Неведение
4.8
±
80
Неприязън Злоба
4.8
-
80
Мъка Скръб
4.2
-
80
Неудобство Сдържаност
0.8
±
81
Веселие Забавно
7
+
81
Любопитство Ентусиазъм
8
+
81
Озадачение Неведение
3.4
±
81
Тревога Гнет
4
-
81
Негодувание Злоба
7
-
81
Досада Неохота
5
-
82
Щастие Забавно
4
+
82
Любов Симпатия
6.4
+
82
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
82
Тревога Гнет
4.8
-
82
Омраза Злоба
5.8
-
82
Скука Неохота
0.8
-
83
Оживление Забавно
2.4
+
83
Радост Забавно
6
+
83
Жизнерадост Забавно
6
+
83
Щастие Забавно
6.4
+
83
Веселие Забавно
7
+
83
Блаженство Забавно
6.8
+
83
Влечение Симпатия
6
+
83
Привличане Симпатия
6
+
83
Изкушение Симпатия
4
+
83
Любов Симпатия
6.4
+
83
Страст Симпатия
6.4
+
83
Копнеж Симпатия
8
+
83
Охота Ентусиазъм
6.4
+
83
Интерес Ентусиазъм
8
+
83
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
83
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
83
Ненасита Ентусиазъм
6
+
83
Жар Ентусиазъм
10
+
83
Колебание Неведение
8
±
83
Изненада Неведение
5
±
83
Смайване Неведение
2.8
±
83
Смут Гнет
0.8
-
83
Опасение Гнет
1.8
-
83
Страх Гнет
5
-
83
Неприязън Злоба
0.6
-
83
Негодувание Злоба
1.6
-
83
Възмущение Злоба
2.6
-
83
Мъка Скръб
6
-
83
Горест Скръб
7
-
83
Отчаяние Скръб
5.6
-
83
Равнодушие Неохота
1.2
-
83
Свян Сдържаност
2
±
83
Срам Сдържаност
2.2
±
83
Съжаление Сдържаност
3
±
83
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
83
Унижение Сдържаност
4
±
83
Спокойствие Ободряване
3.2
+
83
Разтуха Ободряване
4.6
+
83
Нега Ободряване
6
+
83
Доволство Ободряване
4
+
84
Любов Симпатия
7
+
84
Копнеж Симпатия
5
+
84
Тревога Гнет
7.2
-
84
Паника Гнет
3.4
-
84
Гняв Злоба
3.4
-
84
Тъга Скръб
2.4
-
84
Отчаяние Скръб
5.6
-
84
Срам Сдържаност
2.6
±
85
Жизнерадост Забавно
2.4
+
85
Щастие Забавно
3.4
+
85
Ликуване Забавно
2.6
+
85
Любов Симпатия
5.2
+
85
Възхита Симпатия
4.4
+
85
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
85
Любопитство Ентусиазъм
8
+
85
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
85
Омраза Злоба
6.4
-
85
Гняв Злоба
1.6
-
85
Ярост Злоба
2.6
-
85
Тъга Скръб
4.2
-
85
Мъка Скръб
4.2
-
85
Отчаяние Скръб
2.6
-
85
Скука Неохота
4
-
85
Равнодушие Неохота
2.4
-
85
Пресита Неохота
0.4
-
85
Отегчение Неохота
5
-
85
Досада Неохота
5
-
85
Непоносимост Неохота
6
-
85
Покой Ободряване
0.4
+
85
Спокойствие Ободряване
0.4
+
85
Лекота Ободряване
1.8
+
85
Доволство Ободряване
3.6
+
85
Наслада Ободряване
3.2
+
87
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
87
Негодувание Злоба
5.2
-
87
Обезсърчение Сдържаност
4.6
±
88
Радост Забавно
3.6
+
88
Бдителност Ентусиазъм
8.2
+
88
Озадачение Неведение
7.4
±
88
Доволство Ободряване
4.4
+
89
Ликуване Забавно
6.2
+
89
Вълнение Ентусиазъм
8.2
+
89
Странно Неведение
0.8
±
89
Опасение Гнет
2.6
-
89
Досада Неохота
5
-
89
Облекчение Ободряване
3.6
+
90
Оживление Забавно
3
+
90
Радост Забавно
3
+
90
Жизнерадост Забавно
2.4
+
90
Привличане Симпатия
6
+
90
Любов Симпатия
7
+
90
Охота Ентусиазъм
3.2
+
90
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
90
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
90
Колебание Неведение
8
±
90
Смут Гнет
8
-
90
Тревога Гнет
8
-
90
Бoязън Гнет
8
-
90
Опасение Гнет
9
-
90
Паника Гнет
9
-
90
Страх Гнет
5
-
90
Негодувание Злоба
5.2
-
90
Тъга Скръб
4.8
-
90
Мъка Скръб
5.4
-
90
Униние Скръб
5.4
-
90
Печал Скръб
6.4
-
90
Горест Скръб
7
-
90
Покруса Скръб
7
-
90
Скука Неохота
1.2
-
90
Равнодушие Неохота
1.2
-
90
Пресита Неохота
1.2
-
90
Неловкост Сдържаност
2
±
90
Покой Ободряване
2.8
+
90
Спокойствие Ободряване
2.8
+
90
Облекчение Ободряване
2.8
+
90
Утеха Ободряване
3.8
+
91
Жизнерадост Забавно
2.4
+
91
Любов Симпатия
7
+
91
Любопитство Ентусиазъм
2.4
+
91
Недоумение Неведение
5.6
±
91
Страх Гнет
9
-
91
Негодувание Злоба
4
-
91
Горест Скръб
7
-
91
Пресита Неохота
1.6
-
91
Лекота Ободряване
3
+
92
Веселие Забавно
3.4
+
92
Очарование Симпатия
3.6
+
92
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
92
Недоумение Неведение
2.4
±
92
Паника Гнет
8.2
-
92
Страх Гнет
6.6
-
92
Тъга Скръб
4.2
-
92
Мъка Скръб
5.4
-
92
Агония Скръб
8
-
92
Неудобство Сдържаност
2
±
93
Жизнерадост Забавно
3.6
+
93
Щастие Забавно
4.6
+
93
Копнеж Симпатия
5.6
+
93
Възхита Симпатия
3.8
+
93
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
93
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
93
Удивление Неведение
4.4
±
93
Смайване Неведение
4.4
±
93
Смут Гнет
6.4
-
93
Тревога Гнет
4.8
-
93
Гняв Злоба
4.6
-
93
Възмущение Злоба
6.2
-
93
Тъга Скръб
3.6
-
93
Мъка Скръб
3.6
-
93
Скука Неохота
1.6
-
93
Досада Неохота
2.6
-
93
Неудобство Сдържаност
1.2
±
93
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
93
Спокойствие Ободряване
3.2
+
93
Облекчение Ободряване
2.4
+
94
Възхита Симпатия
4.4
+
94
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
94
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
94
Ненасита Ентусиазъм
2.8
+
94
Скука Неохота
0.8
-
94
Отегчение Неохота
1.8
-
94
Неудобство Сдържаност
0.8
±
94
Обезсърчение Сдържаност
2.2
±
95
Веселие Забавно
4
+
95
Привличане Симпатия
4.8
+
95
Изкушение Симпатия
5.8
+
95
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
95
Колебание Неведение
1.6
±
95
Опасение Гнет
2.6
-
95
Паника Гнет
3.4
-
95
Раздразнение Злоба
1.2
-
95
Възмущение Злоба
3.2
-
95
Неудобство Сдържаност
1.2
±
95
Срам Сдържаност
2.6
±
95
Унижение Сдържаност
3.6
±
96
Влечение Симпатия
5.4
+
96
Колебание Неведение
4
±
96
Тревога Гнет
7.2
-
96
Униние Скръб
3.6
-
96
Отегчение Неохота
3
-
96
Срам Сдържаност
3.8
±
97
Радост Забавно
4.2
+
97
Щастие Забавно
5.2
+
97
Възторг Ентусиазъм
4.2
+
97
Тревога Гнет
7.2
-
98
Оживление Забавно
2.4
+
98
Привличане Симпатия
5.4
+
98
Изкушение Симпатия
5.8
+
98
Страст Симпатия
5.8
+
98
Копнеж Симпатия
8
+
98
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
98
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
+
98
Ненасита Ентусиазъм
10
+
98
Колебание Неведение
8
±
98
Изненада Неведение
5
±
98
Опасение Гнет
5.8
-
98
Срам Сдържаност
2.6
±
98
Наслада Ободряване
4.8
+
99
Жизнерадост Забавно
3.6
+
99
Възхита Симпатия
5.6
+
99
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
99
Любопитство Ентусиазъм
4
+
99
Тревога Гнет
3.2
-
99
Отегчение Неохота
3.8
-
100
Привличане Симпатия
5.4
+
100
Копнеж Симпатия
7.4
+
100
Паника Гнет
3.4
-
100
Негодувание Злоба
2.2
-
100
Обезсърчение Сдържаност
4.2
±
101
Радост Забавно
3
+
101
Привличане Симпатия
4.8
+
101
Любопитство Ентусиазъм
8
+
101
Опасение Гнет
2.6
-
101
Равнодушие Неохота
1.6
-
101
Неловкост Сдържаност
0.8
±
101
Спокойствие Ободряване
3.2
+
102
Щастие Забавно
1.6
+
102
Привличане Симпатия
3
+
102
Странно Неведение
7.2
±
102
Гняв Злоба
1.6
-
102
Мъка Скръб
3.6
-
102
Досада Неохота
2.2
-
103
Радост Забавно
5.4
+
103
Страст Симпатия
6.4
+
103
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
+
103
Страх Гнет
5
-
103
Негодувание Злоба
4
-
103
Гняв Злоба
2.2
-
103
Ярост Злоба
2.6
-
104
Жизнерадост Забавно
3
+
104
Веселие Забавно
3.4
+
104
Страст Симпатия
4.6
+
104
Бдителност Ентусиазъм
7.4
+
104
Ненасита Ентусиазъм
5.2
+
104
Колебание Неведение
4.8
±
104
Тревога Гнет
5.6
-
104
Опасение Гнет
5
-
104
Страх Гнет
3.4
-
104
Неприязън Злоба
3.6
-
104
Негодувание Злоба
4
-
104
Гняв Злоба
2.2
-
104
Мъка Скръб
4.2
-
104
Терзание Скръб
5
-
104
Скука Неохота
1.2
-
104
Омерзение Неохота
3
-
104
Непоносимост Неохота
3.6
-
104
Съжаление Сдържаност
3.4
±
104
Нега Ободряване
5.2
+
105
Веселие Забавно
4.6
+
105
Любов Симпатия
4
+
105
Интерес Ентусиазъм
4
+
105
Паника Гнет
2.6
-
105
Негодувание Злоба
5.2
-
105
Мъка Скръб
3.6
-
105
Досада Неохота
2.2
-
105
Неудобство Сдържаност
2
±
105
Спокойствие Ободряване
2.4
+
106
Вълнение Ентусиазъм
5
+
106
Колебание Неведение
4
±
107
Привличане Симпатия
3.6
+
107
Колебание Неведение
3.2
±
108
Жизнерадост Забавно
4.2
+
108
Любов Симпатия
7
+
108
Вълнение Ентусиазъм
1.8
+
108
Странно Неведение
1.6
±
108
Тревога Гнет
4
-
108
Раздразнение Злоба
1.2
-
108
Тъга Скръб
3
-
108
Скука Неохота
0.4
-
108
Срам Сдържаност
3.8
±
108
Спокойствие Ободряване
4
+
109
Радост Забавно
4.8
+
109
Веселие Забавно
5.2
+
109
Очарование Симпатия
3.6
+
109
Любов Симпатия
7
+
109
Копнеж Симпатия
4.4
+
109
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
109
Възторг Ентусиазъм
3.4
+
109
Колебание Неведение
4.8
±
109
Изненада Неведение
2.6
±
109
Спокойствие Ободряване
2.8
+
109
Доволство Ободряване
4.4
+
110
Привличане Симпатия
4.2
+
110
Любов Симпатия
6.4
+
110
Бoязън Гнет
0.8
-
110
Гняв Злоба
1.6
-
110
Отегчение Неохота
1.4
-
110
Досада Неохота
1.4
-
110
Съжаление Сдържаност
1.4
±
111
Оживление Забавно
1.8
+
111
Жизнерадост Забавно
1.2
+
111
Любов Симпатия
7
+
111
Копнеж Симпатия
6.8
+
111
Обожание Симпатия
8
+
111
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
111
Колебание Неведение
2.4
±
111
Озадачение Неведение
2.6
±
111
Негодувание Злоба
4
-
111
Омраза Злоба
6.4
-
111
Тъга Скръб
6
-
111
Скука Неохота
2.8
-
111
Досада Неохота
5
-
111
Неловкост Сдържаност
1.6
±
111
Облекчение Ободряване
1.6
+
112
Оживление Забавно
1.8
+
112
Веселие Забавно
2.2
+
112
Влечение Симпатия
3.6
+
112
Привличане Симпатия
4.2
+
112
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
112
Любопитство Ентусиазъм
4
+
112
Странно Неведение
0.8
±
112
Недоумение Неведение
0.8
±
112
Смут Гнет
0.8
-
112
Тревога Гнет
1.6
-
112
Раздразнение Злоба
1.2
-
112
Яд Злоба
1.8
-
112
Тъга Скръб
1.2
-
112
Печал Скръб
2.2
-
112
Равнодушие Неохота
2.4
-
112
Досада Неохота
3
-
112
Неудобство Сдържаност
0.8
±
112
Срам Сдържаност
2.2
±
112
Покой Ободряване
0.8
+
112
Наслада Ободряване
2.8
+
113
Веселие Забавно
1.6
+
113
Удивление Неведение
2.8
±
113
Тревога Гнет
6.4
-
113
Скука Неохота
3.2
-
114
Оживление Забавно
3
+
114
Страст Симпатия
7
+
114
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
114
Възторг Ентусиазъм
7.4
+
114
Жар Ентусиазъм
10
+
114
Изненада Неведение
7.4
±
114
Смайване Неведение
10
±
114
Страх Гнет
6.6
-
114
Раздразнение Злоба
3
-
114
Непоносимост Неохота
6
-
114
Съжаление Сдържаност
4.2
±
115
Щастие Забавно
3.4
+
115
Очарование Симпатия
4.8
+
115
Озадачение Неведение
3.4
±
115
Скука Неохота
2.4
-
115
Свян Сдържаност
0.8
±
115
Спокойствие Ободряване
2.8
+
116
Веселие Забавно
1.6
+
116
Тържествуване Забавно
3.8
+
116
Влечение Симпатия
4.2
+
116
Любов Симпатия
5.8
+
116
Копнеж Симпатия
6.2
+
116
Тревога Гнет
7.2
-
116
Паника Гнет
4.2
-
116
Уплах Гнет
5.2
-
116
Ужас Гнет
7.6
-
116
Гняв Злоба
6.4
-
116
Възмущение Злоба
7.4
-
116
Ярост Злоба
6.2
-
116
Отегчение Неохота
3.8
-
116
Отвращение Неохота
5.6
-
116
Съжаление Сдържаност
3
±
117
Оживление Забавно
3
+
117
Радост Забавно
2.4
+
118
Тревога Гнет
3.2
-
118
Утеха Ободряване
3.8
+
119
Изкушение Симпатия
7
+
119
Страст Симпатия
7
+
119
Копнеж Симпатия
8
+
119
Въодушевление Ентусиазъм
10
+
119
Паника Гнет
9
-
119
Страх Гнет
9
-
119
Яд Злоба
6
-
119
Омраза Злоба
7
-
119
Гняв Злоба
7
-
119
Ярост Злоба
8
-
119
Тъга Скръб
6
-
119
Мъка Скръб
6
-
119
Скука Неохота
4
-
119
Доволство Ободряване
6
+
121
Щастие Забавно
5.8
+
121
Веселие Забавно
2.8
+
121
Блаженство Забавно
8
+
121
Влечение Симпатия
6
+
121
Очарование Симпатия
6
+
121
Страст Симпатия
7
+
121
Обожание Симпатия
5
+
121
Охота Ентусиазъм
4.8
+
121
Интерес Ентусиазъм
8
+
121
Любопитство Ентусиазъм
8
+
121
Бдителност Ентусиазъм
9
+
121
Възторг Ентусиазъм
9
+
121
Въодушевление Ентусиазъм
10
+
121
Странно Неведение
3.2
±
121
Озадачение Неведение
9
±
121
Учудване Неведение
3.4
±
121
Изненада Неведение
2.6
±
121
Изумление Неведение
4.4
±
121
Удивление Неведение
6.8
±
121
Смайване Неведение
3.6
±
121
Смут Гнет
0.8
-
121
Опасение Гнет
1.8
-
121
Раздразнение Злоба
1.8
-
121
Гняв Злоба
2.2
-
121
Тъга Скръб
2.4
-
121
Мъка Скръб
6
-
121
Терзание Скръб
3.2
-
121
Агония Скръб
5
-
121
Отегчение Неохота
2.2
-
121
Непоносимост Неохота
2.8
-
121
Срам Сдържаност
1.4
±
121
Съжаление Сдържаност
5
±
121
Обезсърчение Сдържаност
1.4
±
121
Спокойствие Ободряване
4
+
121
Доволство Ободряване
4.8
+
121
Наслада Ободряване
6
+
122
Щастие Забавно
5.2
+
122
Любов Симпатия
7
+
122
Страст Симпатия
5.8
+
122
Страх Гнет
7.4
-
122
Негодувание Злоба
4
-
122
Досада Неохота
3.4
-
122
Съжаление Сдържаност
2.2
±
122
Нега Ободряване
4.8
+
123
Оживление Забавно
2.4
+
123
Радост Забавно
1.2
+
123
Жизнерадост Забавно
1.2
+
123
Щастие Забавно
2.2
+
123
Охота Ентусиазъм
1.6
+
123
Интерес Ентусиазъм
1.6
+
123
Любопитство Ентусиазъм
8
+
123
Бдителност Ентусиазъм
3.4
+
123
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
123
Възторг Ентусиазъм
5
+
123
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
123
Странно Неведение
4
±
123
Недоумение Неведение
5.6
±
123
Озадачение Неведение
4.2
±
123
Учудване Неведение
5.8
±
123
Изненада Неведение
9
±
123
Изумление Неведение
4.4
±
123
Раздразнение Злоба
6
-
123
Яд Злоба
6
-
123
Неприязън Злоба
6
-
123
Негодувание Злоба
7
-
123
Омраза Злоба
4
-
123
Гняв Злоба
7
-
123
Ненавист Злоба
6.2
-
123
Възмущение Злоба
7.4
-
123
Ярост Злоба
8
-
123
Тъга Скръб
3
-
123
Мъка Скръб
3.6
-
123
Скука Неохота
4
-
123
Равнодушие Неохота
2.4
-
123
Пресита Неохота
1.6
-
123
Отегчение Неохота
5
-
123
Досада Неохота
3.8
-
123
Омерзение Неохота
3
-
123
Отвращение Неохота
3.6
-
123
Погнуса Неохота
4.4
-
123
Непоносимост Неохота
4.4
-
123
Покой Ободряване
1.6
+
123
Спокойствие Ободряване
2.8
+
123
Облекчение Ободряване
2.4
+
123
Утеха Ободряване
3.8
+
124
Радост Забавно
1.8
+
124
Интерес Ентусиазъм
4
+
124
Възторг Ентусиазъм
1.8
+
124
Озадачение Неведение
7.4
±
124
Смайване Неведение
5.2
±
124
Паника Гнет
8.2
-
124
Негодувание Злоба
7
-
124
Ярост Злоба
6.2
-
124
Мъка Скръб
1.8
-
124
Скука Неохота
2.8
-
124
Досада Неохота
3
-
124
Неудобство Сдържаност
2.4
±
124
Облекчение Ободряване
3.6
+
125
Влечение Симпатия
0.6
+
125
Привличане Симпатия
0.6
+
125
Любов Симпатия
1.6
+
125
Възхита Симпатия
2.6
+
125
Учудване Неведение
1.8
±
125
Тревога Гнет
0.8
-
125
Лекота Ободряване
1.4
+
127
Радост Забавно
3
+
127
Тъга Скръб
2.4
-
128
Тъга Скръб
2.4
-
128
Утеха Ободряване
4.2
+
128
Доволство Ободряване
4.4
+
129
Привличане Симпатия
2.4
+
129
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
129
Озадачение Неведение
1.8
±
129
Равнодушие Неохота
0.8
-
129
Спокойствие Ободряване
4
+
131
Любов Симпатия
4.6
+
131
Отчаяние Скръб
8
-
132
Оживление Забавно
0.6
+
132
Влечение Симпатия
0.6
+
132
Охота Ентусиазъм
0.8
+
132
Странно Неведение
0.8
±
132
Смут Гнет
0.8
-
132
Раздразнение Злоба
0.6
-
132
Тъга Скръб
0.6
-
132
Скука Неохота
0.4
-
132
Свян Сдържаност
0.4
±
132
Покой Ободряване
0.4
+
134
Радост Забавно
0.6
+
134
Жизнерадост Забавно
0.6
+
134
Ненасита Ентусиазъм
2.8
+
134
Странно Неведение
0.8
±
134
Недоумение Неведение
0.8
±
134
Скука Неохота
0.4
-
134
Равнодушие Неохота
0.4
-
134
Пресита Неохота
0.4
-
134
Отегчение Неохота
1.4
-
134
Досада Неохота
1.4
-
135
Веселие Забавно
1.6
+
135
Страст Симпатия
5.8
+
135
Любопитство Ентусиазъм
8
+
135
Бдителност Ентусиазъм
5.8
+
135
Вълнение Ентусиазъм
9
+
135
Колебание Неведение
3.2
±
135
Раздразнение Злоба
0.6
-
135
Доволство Ободряване
4.4
+
136
Веселие Забавно
4.6
+
136
Бoязън Гнет
6.4
-
137
Възторг Ентусиазъм
3.4
+
137
Изумление Неведение
8.4
±
137
Тревога Гнет
7.2
-
138
Паника Гнет
7.4
-
138
Раздразнение Злоба
2.4
-
138
Спокойствие Ободряване
0.4
+
139
Отчаяние Скръб
6.8
-
139
Скука Неохота
1.6
-
140
Любов Симпатия
7
+
140
Тревога Гнет
4.8
-
140
Страх Гнет
3.4
-
140
Потрес Гнет
2.8
-
140
Гняв Злоба
4
-
140
Мъка Скръб
4.8
-
140
Отчаяние Скръб
8
-
141
Изкушение Симпатия
2.2
+
141
Смут Гнет
7.2
-
141
Раздразнение Злоба
3
-
141
Гняв Злоба
1.6
-
141
Равнодушие Неохота
2.8
-
142
Изкушение Симпатия
2.2
+
142
Интерес Ентусиазъм
1.6
+
142
Ненасита Ентусиазъм
6.8
+
142
Колебание Неведение
8
±
142
Смут Гнет
5.6
-
142
Раздразнение Злоба
1.8
-
142
Гняв Злоба
4
-
142
Равнодушие Неохота
3.2
-
142
Отвращение Неохота
5.2
-
142
Непоносимост Неохота
3.6
-
142
Срам Сдържаност
3
±
143
Щастие Забавно
6.4
+
143
Веселие Забавно
5.8
+
143
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
143
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
143
Колебание Неведение
3.2
±
143
Досада Неохота
5
-
143
Спокойствие Ободряване
4
+
144
Потрес Гнет
3.6
-
144
Раздразнение Злоба
3
-
144
Отчаяние Скръб
7.4
-
144
Спокойствие Ободряване
0.4
+
145
Щастие Забавно
1.6
+
145
Веселие Забавно
3.4
+
145
Влечение Симпатия
4.8
+
145
Привличане Симпатия
4.2
+
145
Любов Симпатия
4.6
+
145
Страст Симпатия
5.2
+
145
Копнеж Симпатия
5.6
+
145
Бдителност Ентусиазъм
5
+
145
Недоумение Неведение
5.6
±
145
Опасение Гнет
4.2
-
145
Гняв Злоба
6.4
-
145
Отчаяние Скръб
5.6
-
145
Отегчение Неохота
3.8
-
145
Съжаление Сдържаност
2.6
±
146
Радост Забавно
2.4
+
146
Влечение Симпатия
4.8
+
146
Гняв Злоба
2.2
-
148
Изкушение Симпатия
2.2
+
148
Любов Симпатия
4
+
148
Страст Симпатия
2.8
+
148
Копнеж Симпатия
3.8
+
148
Бдителност Ентусиазъм
6.6
+
148
Недоумение Неведение
4
±
148
Тревога Гнет
8
-
148
Яд Злоба
5.4
-
148
Тъга Скръб
4.8
-
148
Мъка Скръб
1.8
-
149
Оживление Забавно
2.4
+
149
Радост Забавно
3.6
+
149
Привличане Симпатия
6
+
149
Любов Симпатия
7
+
149
Страст Симпатия
7
+
149
Копнеж Симпатия
8
+
149
Интерес Ентусиазъм
8
+
149
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
149
Вълнение Ентусиазъм
7.4
+
149
Недоумение Неведение
8
±
149
Смут Гнет
8
-
149
Опасение Гнет
9
-
149
Страх Гнет
9
-
149
Раздразнение Злоба
1.2
-
149
Възмущение Злоба
5
-
149
Скука Неохота
4
-
149
Отегчение Неохота
5
-
149
Досада Неохота
5
-
149
Срам Сдържаност
4.2
±
149
Унижение Сдържаност
2.4
±
149
Облекчение Ободряване
2
+
149
Утеха Ободряване
1.4
+
150
Радост Забавно
1.8
+
150
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
150
Колебание Неведение
4
±
150
Яд Злоба
3.6
-
150
Позор Сдържаност
6
±
151
Веселие Забавно
2.8
+
151
Влечение Симпатия
1.2
+
151
Привличане Симпатия
5.4
+
151
Изкушение Симпатия
6.4
+
151
Интерес Ентусиазъм
4
+
151
Ненасита Ентусиазъм
3.6
+
151
Раздразнение Злоба
2.4
-
151
Тъга Скръб
3.6
-
151
Униние Скръб
3
-
151
Скука Неохота
2
-
151
Покой Ободряване
1.2
+
151
Наслада Ободряване
2.8
+
152
Щастие Забавно
5.8
+
152
Веселие Забавно
5.8
+
152
Привличане Симпатия
3.6
+
152
Изкушение Симпатия
4
+
152
Любов Симпатия
7
+
152
Интерес Ентусиазъм
8
+
152
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
152
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
+
152
Ненасита Ентусиазъм
7.6
+
152
Изненада Неведение
3.4
±
152
Тревога Гнет
0.8
-
152
Възмущение Злоба
2.6
-
152
Равнодушие Неохота
0.4
-
152
Спокойствие Ободряване
2.4
+
152
Облекчение Ободряване
3.2
+
152
Доволство Ободряване
5.2
+
152
Наслада Ободряване
5.2
+
153
Радост Забавно
3
+
153
Веселие Забавно
3.4
+
153
Привличане Симпатия
3
+
153
Страст Симпатия
3.4
+
153
Копнеж Симпатия
5.6
+
153
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
153
Изненада Неведение
2.6
±
153
Паника Гнет
2.6
-
153
Раздразнение Злоба
1.8
-
153
Тъга Скръб
3.6
-
153
Отчаяние Скръб
3.8
-
153
Равнодушие Неохота
3.6
-
153
Спокойствие Ободряване
3.2
+
154
Жизнерадост Забавно
2.4
+
154
Привличане Симпатия
4.2
+
155
Жизнерадост Забавно
2.4
+
155
Щастие Забавно
5.2
+
155
Веселие Забавно
3.4
+
155
Любов Симпатия
6.4
+
155
Копнеж Симпатия
5.6
+
155
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
155
Любопитство Ентусиазъм
4
+
155
Вълнение Ентусиазъм
7.4
+
155
Раздразнение Злоба
2.4
-
155
Яд Злоба
3.6
-
155
Терзание Скръб
5
-
155
Неловкост Сдържаност
1.6
±
155
Доволство Ободряване
3.6
+
156
Радост Забавно
3
+
156
Жизнерадост Забавно
4.8
+
156
Щастие Забавно
6.4
+
156
Веселие Забавно
7
+
156
Изкушение Симпатия
4.6
+
156
Любов Симпатия
5.2
+
156
Копнеж Симпатия
5.6
+
156
Интерес Ентусиазъм
4
+
156
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
156
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
156
Ненасита Ентусиазъм
6.8
+
156
Жар Ентусиазъм
5.2
+
156
Недоумение Неведение
3.2
±
156
Спокойствие Ободряване
4
+
156
Наслада Ободряване
6
+
157
Щастие Забавно
6.4
+
157
Любов Симпатия
7
+
157
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
157
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
157
Ненавист Злоба
5
-
157
Отегчение Неохота
2.6
-
157
Досада Неохота
3.8
-
157
Наслада Ободряване
3.6
+
158
Радост Забавно
3.6
+
158
Щастие Забавно
4.6
+
158
Веселие Забавно
3.4
+
158
Ликуване Забавно
7.4
+
158
Блаженство Забавно
2.6
+
158
Привличане Симпатия
4.2
+
158
Страст Симпатия
4
+
158
Обожание Симпатия
8
+
158
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
158
Ненасита Ентусиазъм
8.4
+
158
Неприязън Злоба
5.4
-
158
Тъга Скръб
3
-
158
Досада Неохота
4.6
-
158
Омерзение Неохота
3
-
158
Наслада Ободряване
4.8
+
159
Жизнерадост Забавно
2.4
+
159
Ликуване Забавно
4.4
+
159
Привличане Симпатия
6
+
159
Страст Симпатия
4
+
159
Бдителност Ентусиазъм
2.6
+
159
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
+
159
Недоумение Неведение
7.2
±
159
Удивление Неведение
3.6
±
159
Смут Гнет
0.8
-
159
Тревога Гнет
4
-
159
Неприязън Злоба
4.8
-
159
Негодувание Злоба
4.6
-
159
Униние Скръб
3
-
159
Терзание Скръб
2.6
-
159
Отегчение Неохота
1.8
-
159
Омерзение Неохота
1.4
-
159
Неудобство Сдържаност
2.4
±
159
Срам Сдържаност
3
±
159
Съжаление Сдържаност
3.8
±
159
Покой Ободряване
2
+
159
Доволство Ободряване
3.2
+
160
Радост Забавно
3
+
160
Щастие Забавно
4
+
160
Лекота Ободряване
4.2
+
161
Радост Забавно
3.6
+
161
Щастие Забавно
7
+
161
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
161
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
161
Колебание Неведение
3.2
±
161
Раздразнение Злоба
4.2
-
161
Яд Злоба
3.6
-
161
Лекота Ободряване
4.6
+
162
Изкушение Симпатия
4.6
+
162
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
162
Смут Гнет
2.4
-
162
Страх Гнет
9
-
162
Яд Злоба
1.2
-
162
Тъга Скръб
4.2
-
162
Отчаяние Скръб
4.4
-
162
Погнуса Неохота
4.4
-
162
Свян Сдържаност
1.2
±
162
Срам Сдържаност
3
±
162
Лекота Ободряване
4.2
+
163
Веселие Забавно
6.4
+
163
Страст Симпатия
5.2
+
163
Възторг Ентусиазъм
5
+
163
Учудване Неведение
4.2
±
163
Паника Гнет
4.2
-
163
Гняв Злоба
4
-
163
Отчаяние Скръб
5.6
-
163
Досада Неохота
3.4
-
163
Срам Сдържаност
3.4
±
163
Утеха Ободряване
3.4
+
164
Радост Забавно
2.4
+
164
Покой Ободряване
0.4
+
165
Веселие Забавно
1.6
+
165
Изкушение Симпатия
7
+
165
Възторг Ентусиазъм
3.4
+
165
Колебание Неведение
8
±
165
Тревога Гнет
3.2
-
165
Яд Злоба
1.2
-
165
Негодувание Злоба
3.4
-
165
Отчаяние Скръб
3.2
-
165
Скука Неохота
2.4
-
165
Досада Неохота
3.4
-
165
Обезсърчение Сдържаност
2.2
±
165
Позор Сдържаност
2.4
±
165
Наслада Ободряване
2.4
+
166
Оживление Забавно
3
+
166
Радост Забавно
1.8
+
166
Копнеж Симпатия
3.8
+
166
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
166
Вълнение Ентусиазъм
2.6
+
166
Смут Гнет
6.4
-
166
Гняв Злоба
4
-
166
Ярост Злоба
7.4
-
166
Равнодушие Неохота
0.8
-
166
Покой Ободряване
0.8
+
166
Спокойствие Ободряване
0.8
+
167
Оживление Забавно
0.6
+
167
Жизнерадост Забавно
0.6
+
167
Влечение Симпатия
0.6
+
167
Привличане Симпатия
6
+
167
Очарование Симпатия
0.6
+
167
Изкушение Симпатия
1.6
+
167
Любов Симпатия
7
+
167
Страст Симпатия
7
+
167
Копнеж Симпатия
2.6
+
167
Интерес Ентусиазъм
8
+
167
Любопитство Ентусиазъм
8
+
167
Вълнение Ентусиазъм
9
+
167
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
+
167
Ненасита Ентусиазъм
10
+
167
Жар Ентусиазъм
10
+
167
Странно Неведение
0.8
±
167
Колебание Неведение
4.8
±
167
Недоумение Неведение
0.8
±
167
Учудване Неведение
4.2
±
167
Смут Гнет
0.8
-
167
Тревога Гнет
0.8
-
167
Бoязън Гнет
0.8
-
167
Опасение Гнет
1.8
-
167
Раздразнение Злоба
1.8
-
167
Яд Злоба
0.6
-
167
Неприязън Злоба
0.6
-
167
Възмущение Злоба
2.6
-
167
Тъга Скръб
4.2
-
167
Мъка Скръб
4.2
-
167
Скука Неохота
0.4
-
167
Отегчение Неохота
2.2
-
167
Досада Неохота
1.4
-
167
Непоносимост Неохота
5.6
-
167
Неудобство Сдържаност
0.4
±
167
Неловкост Сдържаност
0.4
±
167
Съжаление Сдържаност
3
±
167
Спокойствие Ободряване
2
+
167
Утеха Ободряване
1.4
+
167
Разтуха Ободряване
1.4
+
168
Тържествуване Забавно
6.8
+
168
Копнеж Симпатия
7.4
+
168
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
+
168
Уплах Гнет
5.2
-
168
Възмущение Злоба
8
-
168
Наслада Ободряване
3.6
+
169
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
169
Мъка Скръб
4.2
-
170
Оживление Забавно
1.8
+
170
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
170
Тревога Гнет
4.8
-
170
Раздразнение Злоба
2.4
-
170
Мъка Скръб
4.2
-
170
Съжаление Сдържаност
4.2
±
170
Облекчение Ободряване
1.6
+
171
Бдителност Ентусиазъм
7.4
+
171
Колебание Неведение
4
±
171
Изненада Неведение
3.4
±
171
Тревога Гнет
4
-
171
Гняв Злоба
2.2
-
171
Спокойствие Ободряване
2.8
+
171
Облекчение Ободряване
0.8
+
172
Веселие Забавно
7
+
172
Влечение Симпатия
6
+
172
Страст Симпатия
7
+
172
Паника Гнет
6.6
-
172
Срам Сдържаност
3.8
±
172
Утеха Ободряване
3.8
+
173
Веселие Забавно
7
+
173
Влечение Симпатия
6
+
173
Страст Симпатия
7
+
173
Паника Гнет
6.6
-
173
Срам Сдържаност
3.8
±
173
Утеха Ободряване
3.8
+
174
Радост Забавно
4.8
+
174
Щастие Забавно
5.8
+
174
Веселие Забавно
5.2
+
174
Влечение Симпатия
1.8
+
174
Очарование Симпатия
4.8
+
174
Изкушение Симпатия
6.4
+
174
Любов Симпатия
7
+
174
Копнеж Симпатия
3.2
+
174
Обожание Симпатия
2.6
+
174
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
174
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
174
Бдителност Ентусиазъм
5
+
174
Вълнение Ентусиазъм
7.4
+
174
Странно Неведение
0.8
±
174
Колебание Неведение
2.4
±
174
Учудване Неведение
1.8
±
174
Изненада Неведение
2.6
±
174
Тревога Гнет
1.6
-
174
Страх Гнет
5.8
-
174
Раздразнение Злоба
1.2
-
174
Негодувание Злоба
2.8
-
174
Гняв Злоба
2.2
-
174
Тъга Скръб
2.4
-
174
Мъка Скръб
1.2
-
174
Скука Неохота
0.8
-
174
Отегчение Неохота
1.8
-
174
Неудобство Сдържаност
0.8
±
174
Покой Ободряване
2.8
+
174
Спокойствие Ободряване
2.4
+
174
Лекота Ободряване
3
+
174
Доволство Ободряване
4.8
+
174
Наслада Ободряване
5.6
+
175
Недоумение Неведение
8
±
175
Лекота Ободряване
5
+
177
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
177
Срам Сдържаност
1.4
±
178
Оживление Забавно
0.6
+
178
Жизнерадост Забавно
0.6
+
178
Очарование Симпатия
6
+
178
Възхита Симпатия
8
+
178
Интерес Ентусиазъм
8
+
178
Любопитство Ентусиазъм
8
+
178
Бдителност Ентусиазъм
1.8
+
178
Вълнение Ентусиазъм
1.8
+
178
Възторг Ентусиазъм
1.8
+
178
Тревога Гнет
8
-
178
Негодувание Злоба
1.6
-
178
Непоносимост Неохота
6
-
178
Съжаление Сдържаност
5
±
179
Оживление Забавно
3.6
+
179
Тревога Гнет
7.2
-
180
Щастие Забавно
6.4
+
180
Любов Симпатия
7
+
180
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
180
Омраза Злоба
5.2
-
180
Гняв Злоба
5.2
-
180
Скука Неохота
1.6
-
180
Спокойствие Ободряване
2.8
+
181
Оживление Забавно
3.6
+
181
Любов Симпатия
4
+
181
Страст Симпатия
5.2
+
181
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
181
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
181
Тревога Гнет
4.8
-
181
Раздразнение Злоба
1.8
-
181
Тъга Скръб
1.8
-
181
Нега Ободряване
3.6
+
182
Жизнерадост Забавно
5.4
+
182
Любопитство Ентусиазъм
8
+
183
Очарование Симпатия
2.4
+
183
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
184
Влечение Симпатия
0.6
+
184
Озадачение Неведение
1.8
±
185
Жизнерадост Забавно
3
+
185
Веселие Забавно
4.6
+
185
Копнеж Симпатия
3.8
+
185
Бдителност Ентусиазъм
5
+
185
Тревога Гнет
6.4
-
185
Опасение Гнет
7.4
-
185
Раздразнение Злоба
4.8
-
185
Неприязън Злоба
4.8
-
185
Гняв Злоба
5.8
-
185
Неудобство Сдържаност
2
±
185
Доволство Ободряване
4
+
186
Любопитство Ентусиазъм
8
+
186
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
187
Щастие Забавно
5.8
+
187
Тържествуване Забавно
3.2
+
187
Любов Симпатия
5.8
+
187
Страст Симпатия
6.4
+
187
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
187
Бдителност Ентусиазъм
6.6
+
187
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
187
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
+
187
Изненада Неведение
9
±
187
Опасение Гнет
9
-
187
Страх Гнет
6.6
-
187
Срам Сдържаност
3
±
187
Лекота Ободряване
3.4
+
187
Наслада Ободряване
5.2
+
188
Жизнерадост Забавно
6
+
188
Копнеж Симпатия
5
+
188
Опасение Гнет
2.6
-
188
Възмущение Злоба
3.2
-
188
Непоносимост Неохота
4
-
188
Покой Ободряване
4
+
189
Жизнерадост Забавно
4.2
+
189
Щастие Забавно
6.4
+
189
Любов Симпатия
6.4
+
189
Страст Симпатия
3.4
+
189
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
189
Спокойствие Ободряване
2.8
+
190
Оживление Забавно
2.4
+
190
Изкушение Симпатия
5.2
+
190
Любов Симпатия
6.4
+
190
Копнеж Симпатия
6.8
+
190
Колебание Неведение
4
±
190
Страх Гнет
6.6
-
190
Тъга Скръб
3
-
190
Срам Сдържаност
2.2
±
190
Спокойствие Ободряване
2.4
+
191
Оживление Забавно
2.4
+
191
Жизнерадост Забавно
1.2
+
191
Привличане Симпатия
4.8
+
191
Очарование Симпатия
3.6
+
191
Изкушение Симпатия
4
+
191
Бдителност Ентусиазъм
5.8
+
191
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
191
Колебание Неведение
6.4
±
191
Озадачение Неведение
7.4
±
191
Тревога Гнет
8
-
191
Опасение Гнет
9
-
191
Паника Гнет
9
-
191
Страх Гнет
7.4
-
191
Уплах Гнет
3.6
-
191
Раздразнение Злоба
4.8
-
191
Яд Злоба
4.2
-
191
Неприязън Злоба
6
-
191
Възмущение Злоба
3.8
-
191
Тъга Скръб
2.4
-
191
Мъка Скръб
2.4
-
191
Униние Скръб
6
-
191
Равнодушие Неохота
1.2
-
191
Досада Неохота
3.4
-
191
Свян Сдържаност
4
±
191
Неудобство Сдържаност
4
±
191
Срам Сдържаност
4.6
±
191
Лекота Ободряване
2.6
+
191
Доволство Ободряване
4
+
192
Радост Забавно
3
+
192
Въодушевление Ентусиазъм
9.2
+
192
Недоумение Неведение
4
±
192
Смут Гнет
2.4
-
192
Мъка Скръб
5.4
-
192
Наслада Ободряване
3.2
+
193
Радост Забавно
4.8
+
193
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
193
Ненавист Злоба
5.6
-
193
Възмущение Злоба
5
-
193
Мъка Скръб
1.8
-
193
Досада Неохота
2.2
-
193
Съжаление Сдържаност
2.6
±
193
Спокойствие Ободряване
0.4
+
194
Любов Симпатия
1.6
+
194
Интерес Ентусиазъм
0.8
+
195
Радост Забавно
1.8
+
195
Веселие Забавно
3.4
+
195
Тържествуване Забавно
3.8
+
195
Опасение Гнет
4.2
-
195
Страх Гнет
7.4
-
195
Яд Злоба
4.2
-
195
Негодувание Злоба
6.4
-
195
Възмущение Злоба
7.4
-
195
Мъка Скръб
2.4
-
195
Терзание Скръб
5
-
195
Скука Неохота
2.8
-
195
Досада Неохота
4.2
-
195
Омерзение Неохота
2.6
-
195
Облекчение Ободряване
1.2
+
195
Доволство Ободряване
4
+
196
Жизнерадост Забавно
3
+
196
Веселие Забавно
4
+
196
Любов Симпатия
4.6
+
196
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
196
Ненасита Ентусиазъм
5.2
+
196
Колебание Неведение
4
±
196
Тревога Гнет
4
-
196
Раздразнение Злоба
3
-
196
Тъга Скръб
3
-
196
Погнуса Неохота
4
-
196
Неудобство Сдържаност
2.4
±
196
Неловкост Сдържаност
2.4
±
196
Съжаление Сдържаност
3.4
±
196
Унижение Сдържаност
4
±
196
Покой Ободряване
3.2
+
196
Спокойствие Ободряване
3.6
+
197
Жизнерадост Забавно
3.6
+
197
Веселие Забавно
4.6
+
197
Любов Симпатия
4.6
+
197
Любопитство Ентусиазъм
4
+
197
Ненасита Ентусиазъм
6
+
197
Колебание Неведение
4
±
197
Тревога Гнет
4
-
197
Раздразнение Злоба
2.4
-
197
Тъга Скръб
3
-
197
Униние Скръб
3
-
197
Скука Неохота
2
-
197
Погнуса Неохота
4
-
197
Неудобство Сдържаност
2
±
197
Съжаление Сдържаност
3
±
197
Обезсърчение Сдържаност
3
±
197
Унижение Сдържаност
4
±
197
Покой Ободряване
2.4
+
197
Спокойствие Ободряване
2.4
+
197
Доволство Ободряване
4.4
+
198
Странно Неведение
1.6
±
198
Ярост Злоба
3.2
-
198
Тъга Скръб
1.2
-
198
Отегчение Неохота
1.8
-
199
Ликуване Забавно
3.2
+
199
Очарование Симпатия
6
+
199
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
199
Странно Неведение
4
±
199
Опасение Гнет
6.6
-
199
Раздразнение Злоба
0.6
-
199
Тъга Скръб
0.6
-
199
Скука Неохота
0.4
-
199
Неудобство Сдържаност
0.4
±
199
Спокойствие Ободряване
4
+
200
Очарование Симпатия
3
+
200
Странно Неведение
7.2
±
200
Страх Гнет
6.6
-
200
Яд Злоба
4.2
-
200
Отчаяние Скръб
5
-
200
Обезсърчение Сдържаност
3.8
±
201
Радост Забавно
6
+
201
Странно Неведение
3.2
±
201
Яд Злоба
1.8
-
201
Ненавист Злоба
7.4
-
201
Отегчение Неохота
3
-
201
Досада Неохота
3.8
-
201
Съжаление Сдържаност
4.6
±
202
Вълнение Ентусиазъм
5
+
202
Гняв Злоба
1.6
-
203
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
203
Опасение Гнет
7.4
-
203
Яд Злоба
1.8
-
203
Скука Неохота
2.8
-
204
Изкушение Симпатия
1.6
+
204
Любопитство Ентусиазъм
0.8
+
204
Странно Неведение
4.8
±
205
Жизнерадост Забавно
4.2
+
205
Интерес Ентусиазъм
6.4
+
205
Раздразнение Злоба
1.8
-
205
Тъга Скръб
3
-
205
Отегчение Неохота
3.4
-
205
Обезсърчение Сдържаност
2.6
±
205
Наслада Ободряване
4
+
206
Оживление Забавно
1.2
+
206
Недоумение Неведение
1.6
±
206
Раздразнение Злоба
1.8
-
206
Негодувание Злоба
4.6
-
206
Отегчение Неохота
2.6
-
206
Спокойствие Ободряване
2.4
+
207
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
207
Негодувание Злоба
2.8
-
207
Горест Скръб
4.6
-
207
Спокойствие Ободряване
3.2
+
208
Щастие Забавно
4
+
208
Страст Симпатия
2.8
+
208
Възхита Симпатия
6.8
+
208
Любопитство Ентусиазъм
8
+
208
Бдителност Ентусиазъм
9
+
208
Озадачение Неведение
3.4
±
208
Удивление Неведение
8.4
±
208
Терзание Скръб
3.8
-
208
Наслада Ободряване
4
+
209
Радост Забавно
3
+
209
Привличане Симпатия
3.6
+
209
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
209
Вълнение Ентусиазъм
5
+
209
Тревога Гнет
4
-
210
Жизнерадост Забавно
3
+
210
Тържествуване Забавно
5.6
+
210
Изкушение Симпатия
2.2
+
210
Възторг Ентусиазъм
3.4
+
210
Тъга Скръб
0.6
-
210
Лекота Ободряване
3
+
211
Жизнерадост Забавно
3
+
211
Страст Симпатия
5.8
+
211
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
211
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
211
Раздразнение Злоба
2.4
-
211
Тъга Скръб
1.8
-
211
Неудобство Сдържаност
2
±
212
Оживление Забавно
2.4
+
212
Страст Симпатия
5.2
+
212
Раздразнение Злоба
3
-
212
Досада Неохота
4.2
-
213
Радост Забавно
3
+
213
Интерес Ентусиазъм
4
+
213
Униние Скръб
1.8
-
213
Досада Неохота
2.6
-
213
Доволство Ободряване
4
+
214
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
214
Раздразнение Злоба
1.8
-
214
Скука Неохота
1.6
-
215
Веселие Забавно
2.8
+
215
Копнеж Симпатия
5.6
+
215
Бдителност Ентусиазъм
5
+
215
Смут Гнет
1.6
-
215
Опасение Гнет
2.6
-
215
Раздразнение Злоба
1.2
-
215
Мъка Скръб
2.4
-
215
Пресита Неохота
2
-
215
Неловкост Сдържаност
0.8
±
215
Съжаление Сдържаност
2.2
±
215
Спокойствие Ободряване
1.6
+
215
Облекчение Ободряване
0.8
+
215
Разтуха Ободряване
2.2
+
216
Радост Забавно
1.2
+
216
Веселие Забавно
3.4
+
216
Бдителност Ентусиазъм
3.4
+
216
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
216
Раздразнение Злоба
2.4
-
216
Яд Злоба
1.8
-
216
Скука Неохота
1.2
-
216
Досада Неохота
1.4
-
217
Радост Забавно
2.4
+
217
Щастие Забавно
4
+
217
Изкушение Симпатия
2.8
+
217
Интерес Ентусиазъм
6.4
+
217
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
217
Вълнение Ентусиазъм
5
+
217
Колебание Неведение
5.6
±
217
Озадачение Неведение
3.4
±
217
Изумление Неведение
5.2
±
217
Тревога Гнет
4
-
217
Опасение Гнет
4.2
-
217
Раздразнение Злоба
2.4
-
217
Възмущение Злоба
3.8
-
217
Мъка Скръб
2.4
-
217
Терзание Скръб
5
-
217
Отчаяние Скръб
4.4
-
217
Погнуса Неохота
3.2
-
217
Неловкост Сдържаност
2
±
217
Срам Сдържаност
2.6
±
217
Обезсърчение Сдържаност
2.2
±
217
Покой Ободряване
1.6
+
217
Спокойствие Ободряване
1.6
+
217
Облекчение Ободряване
1.2
+
217
Доволство Ободряване
3.6
+
218
Любов Симпатия
7
+
218
Копнеж Симпатия
6.2
+
218
Колебание Неведение
8
±
218
Омраза Злоба
5.2
-
218
Гняв Злоба
7
-
218
Тъга Скръб
6
-
218
Мъка Скръб
6
-
218
Отчаяние Скръб
8
-
218
Неловкост Сдържаност
2.8
±
218
Съжаление Сдържаност
4.2
±
220
Оживление Забавно
0.6
+
220
Радост Забавно
0.6
+
220
Жизнерадост Забавно
0.6
+
220
Щастие Забавно
1.6
+
220
Блаженство Забавно
2.6
+
220
Привличане Симпатия
0.6
+
220
Изкушение Симпатия
1.6
+
220
Любов Симпатия
1.6
+
220
Страст Симпатия
1.6
+
220
Копнеж Симпатия
2.6
+
220
Обожание Симпатия
2.6
+
220
Охота Ентусиазъм
0.8
+
220
Вълнение Ентусиазъм
1.8
+
220
Ненасита Ентусиазъм
2.8
+
220
Жар Ентусиазъм
2.8
+
220
Изненада Неведение
1.8
±
220
Тревога Гнет
0.8
-
220
Бoязън Гнет
3.2
-
220
Тъга Скръб
2.4
-
220
Покой Ободряване
0.4
+
220
Спокойствие Ободряване
0.4
+
220
Лекота Ободряване
1.4
+
220
Доволство Ободряване
2.4
+
220
Наслада Ободряване
2.4
+
221
Привличане Симпатия
3
+
221
Вълнение Ентусиазъм
6.6
+
221
Омраза Злоба
6.4
-
221
Непоносимост Неохота
4.8
-
221
Облекчение Ободряване
4
+
222
Любов Симпатия
7
+
222
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
222
Бдителност Ентусиазъм
3.4
+
222
Странно Неведение
4
±
222
Раздразнение Злоба
2.4
-
222
Тъга Скръб
3
-
223
Оживление Забавно
4.2
+
223
Привличане Симпатия
3.6
+
223
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
223
Раздразнение Злоба
3.6
-
223
Омраза Злоба
7
-
223
Непоносимост Неохота
5.6
-
223
Облекчение Ободряване
4
+
223
Лекота Ободряване
4.6
+
224
Любов Симпатия
7
+
224
Вълнение Ентусиазъм
1.8
+
225
Любов Симпатия
5.8
+
225
Възторг Ентусиазъм
5.8
+
226
Любов Симпатия
7
+
226
Копнеж Симпатия
8
+
226
Раздразнение Злоба
3
-
226
Яд Злоба
3
-
226
Негодувание Злоба
2.8
-
226
Мъка Скръб
2.4
-
226
Отчаяние Скръб
4.4
-
227
Веселие Забавно
4.6
+
227
Влечение Симпатия
1.8
+
227
Привличане Симпатия
4.2
+
227
Страст Симпатия
6.4
+
227
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
227
Ненасита Ентусиазъм
10
+
227
Недоумение Неведение
7.2
±
227
Изненада Неведение
1.8
±
227
Опасение Гнет
9
-
227
Яд Злоба
6
-
227
Гняв Злоба
4.6
-
227
Отегчение Неохота
2.2
-
227
Неудобство Сдържаност
4
±
227
Неловкост Сдържаност
4
±
227
Обезсърчение Сдържаност
5
±
227
Наслада Ободряване
3.2
+
228
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
228
Раздразнение Злоба
2.4
-
228
Досада Неохота
2.6
-
228
Облекчение Ободряване
0.8
+
230
Щастие Забавно
1.6
+
230
Влечение Симпатия
6
+
230
Привличане Симпатия
3
+
230
Очарование Симпатия
6
+
230
Страст Симпатия
7
+
230
Копнеж Симпатия
8
+
230
Възхита Симпатия
6.2
+
230
Обожание Симпатия
8
+
230
Интерес Ентусиазъм
8
+
230
Бдителност Ентусиазъм
4.2
+
230
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
230
Колебание Неведение
8
±
230
Смут Гнет
7.2
-
230
Тревога Гнет
4
-
230
Страх Гнет
9
-
230
Уплах Гнет
5.2
-
230
Раздразнение Злоба
1.8
-
230
Тъга Скръб
4.2
-
230
Мъка Скръб
2.4
-
230
Униние Скръб
6
-
230
Досада Неохота
2.6
-
230
Срам Сдържаност
5
±
230
Съжаление Сдържаност
3
±
230
Облекчение Ободряване
3.6
+
230
Доволство Ободряване
6
+
231
Влечение Симпатия
6
+
231
Страст Симпатия
7
+
231
Копнеж Симпатия
8
+
231
Охота Ентусиазъм
8
+
231
Интерес Ентусиазъм
8
+
231
Колебание Неведение
5.6
±
231
Тревога Гнет
6.4
-
231
Раздразнение Злоба
1.8
-
231
Тъга Скръб
4.8
-
231
Скука Неохота
4
-
231
Неудобство Сдържаност
3.2
±
231
Спокойствие Ободряване
0.8
+
231
Доволство Ободряване
3.2
+
232
Щастие Забавно
3.4
+
232
Блаженство Забавно
3.2
+
232
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
232
Бдителност Ентусиазъм
9
+
232
Колебание Неведение
0.8
±
232
Негодувание Злоба
3.4
-
232
Равнодушие Неохота
0.8
-
233
Оживление Забавно
2.4
+
233
Любов Симпатия
6.4
+
233
Копнеж Симпатия
7.4
+
233
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
233
Вълнение Ентусиазъм
5
+
233
Колебание Неведение
4.8
±
233
Бoязън Гнет
5.6
-
233
Мъка Скръб
4.8
-
233
Равнодушие Неохота
2
-
233
Неудобство Сдържаност
2
±
233
Съжаление Сдържаност
3.4
±
234
Любопитство Ентусиазъм
8
+
234
Раздразнение Злоба
3
-
234
Доволство Ободряване
4
+
235
Радост Забавно
1.8
+
235
Привличане Симпатия
3.6
+
235
Страст Симпатия
4.6
+
235
Учудване Неведение
3.4
±
235
Раздразнение Злоба
1.2
-
235
Гняв Злоба
3.4
-
235
Спокойствие Ободряване
1.2
+
235
Облекчение Ободряване
0.4
+
235
Утеха Ободряване
1.8
+
236
Жизнерадост Забавно
2.4
+
236
Любов Симпатия
5.2
+
236
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
236
Колебание Неведение
1.6
±
236
Смут Гнет
2.4
-
236
Тревога Гнет
3.2
-
236
Раздразнение Злоба
1.8
-
236
Неприязън Злоба
3
-
236
Тъга Скръб
1.8
-
236
Досада Неохота
3.4
-
236
Неловкост Сдържаност
1.2
±
236
Съжаление Сдържаност
2.6
±
236
Облекчение Ободряване
0.8
+
236
Доволство Ободряване
4
+
237
Охота Ентусиазъм
4
+
237
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
237
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
237
Тревога Гнет
5.6
-
237
Бoязън Гнет
3.2
-
238
Жизнерадост Забавно
3
+
238
Очарование Симпатия
3.6
+
238
Бдителност Ентусиазъм
4.2
+
238
Опасение Гнет
5
-
238
Омраза Злоба
3.4
-
238
Покруса Скръб
4.6
-
238
Пресита Неохота
2
-
238
Свян Сдържаност
1.2
±
238
Покой Ободряване
1.2
+
239
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
239
Изумление Неведение
4.4
±
239
Раздразнение Злоба
4.8
-
239
Отчаяние Скръб
3.2
-
239
Скука Неохота
4
-
239
Обезсърчение Сдържаност
3
±
240
Оживление Забавно
2.4
+
240
Радост Забавно
1.2
+
240
Изкушение Симпатия
7
+
240
Страст Симпатия
7
+
240
Бдителност Ентусиазъм
9
+
240
Вълнение Ентусиазъм
5
+
240
Ненасита Ентусиазъм
6
+
240
Жар Ентусиазъм
2.8
+
240
Удивление Неведение
2.8
±
240
Паника Гнет
5
-
240
Яд Злоба
0.6
-
240
Ярост Злоба
2.6
-
240
Терзание Скръб
2.6
-
240
Агония Скръб
8
-
240
Скука Неохота
4
-
240
Отегчение Неохота
5
-
240
Съжаление Сдържаност
1.8
±
240
Разтуха Ободряване
1.4
+
241
Любопитство Ентусиазъм
8
+
241
Озадачение Неведение
4.2
±
241
Страх Гнет
5
-
241
Раздразнение Злоба
1.8
-
241
Скука Неохота
1.2
-
241
Съжаление Сдържаност
2.6
±
241
Спокойствие Ободряване
0.4
+
242
Радост Забавно
3.6
+
242
Щастие Забавно
4.6
+
242
Веселие Забавно
5.2
+
242
Привличане Симпатия
6
+
242
Любов Симпатия
7
+
242
Изненада Неведение
3.4
±
242
Смайване Неведение
3.6
±
242
Раздразнение Злоба
1.8
-
242
Гняв Злоба
2.8
-
242
Ярост Злоба
3.8
-
242
Тъга Скръб
1.8
-
242
Мъка Скръб
3.6
-
242
Досада Неохота
4.6
-
242
Срам Сдържаност
2.6
±
242
Позор Сдържаност
6
±
242
Наслада Ободряване
5.6
+
243
Радост Забавно
1.8
+
243
Жизнерадост Забавно
2.4
+
243
Щастие Забавно
4
+
243
Любов Симпатия
7
+
243
Яд Злоба
2.4
-
243
Омраза Злоба
4
-
243
Гняв Злоба
4.6
-
243
Досада Неохота
1.8
-
243
Погнуса Неохота
2.8
-
243
Срам Сдържаност
3.8
±
244
Жизнерадост Забавно
2.4
+
244
Любов Симпатия
5.2
+
244
Бдителност Ентусиазъм
9
+
244
Колебание Неведение
7.2
±
244
Опасение Гнет
5
-
244
Раздразнение Злоба
1.8
-
244
Униние Скръб
0.6
-
244
Срам Сдържаност
3.4
±
244
Спокойствие Ободряване
0.8
+
245
Радост Забавно
3.6
+
245
Щастие Забавно
4.6
+
245
Веселие Забавно
4.6
+
245
Привличане Симпатия
6
+
245
Любов Симпатия
7
+
245
Страст Симпатия
7
+
245
Копнеж Симпатия
8
+
245
Обожание Симпатия
8
+
245
Любопитство Ентусиазъм
8
+
245
Яд Злоба
3
-
245
Гняв Злоба
4
-
245
Ярост Злоба
5.6
-
245
Мъка Скръб
0.6
-
245
Скука Неохота
4
-
245
Отегчение Неохота
3.4
-
245
Досада Неохота
2.6
-
245
Непоносимост Неохота
4.4
-
245
Срам Сдържаност
3.4
±
245
Съжаление Сдържаност
3.8
±
245
Обезсърчение Сдържаност
3
±
245
Спокойствие Ободряване
1.6
+
245
Утеха Ободряване
3.8
+
246
Щастие Забавно
1.6
+
246
Любопитство Ентусиазъм
4
+
247
Оживление Забавно
0.6
+
247
Радост Забавно
0.6
+
247
Щастие Забавно
1.6
+
247
Веселие Забавно
1.6
+
247
Ликуване Забавно
2.6
+
247
Влечение Симпатия
0.6
+
247
Любов Симпатия
1.6
+
247
Страст Симпатия
1.6
+
247
Любопитство Ентусиазъм
0.8
+
247
Колебание Неведение
0.8
±
247
Недоумение Неведение
0.8
±
247
Озадачение Неведение
1.8
±
247
Учудване Неведение
1.8
±
247
Изненада Неведение
1.8
±
247
Тревога Гнет
0.8
-
247
Раздразнение Злоба
0.6
-
247
Яд Злоба
0.6
-
247
Омраза Злоба
1.6
-
247
Гняв Злоба
1.6
-
247
Ненавист Злоба
2.6
-
247
Ярост Злоба
2.6
-
247
Тъга Скръб
0.6
-
247
Скука Неохота
0.4
-
247
Отегчение Неохота
1.4
-
247
Обезсърчение Сдържаност
1.4
±
247
Унижение Сдържаност
2.4
±
247
Спокойствие Ободряване
0.4
+
249
Щастие Забавно
6.4
+
249
Любов Симпатия
7
+
249
Изумление Неведение
6
±
249
Неприязън Злоба
1.8
-
249
Досада Неохота
1.8
-
249
Облекчение Ободряване
2.8
+
250
Оживление Забавно
2.4
+
250
Радост Забавно
3
+
250
Жизнерадост Забавно
2.4
+
250
Щастие Забавно
3.4
+
250
Блаженство Забавно
3.8
+
250
Влечение Симпатия
2.4
+
250
Изкушение Симпатия
2.8
+
250
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
250
Любопитство Ентусиазъм
4
+
250
Вълнение Ентусиазъм
5
+
250
Ненасита Ентусиазъм
4.4
+
250
Колебание Неведение
6.4
±
250
Недоумение Неведение
4.8
±
250
Озадачение Неведение
5
±
250
Учудване Неведение
5
±
250
Изненада Неведение
4.2
±
250
Изумление Неведение
7.6
±
250
Удивление Неведение
6
±
250
Смайване Неведение
5.2
±
250
Тревога Гнет
5.6
-
250
Опасение Гнет
6.6
-
250
Паника Гнет
5
-
250
Страх Гнет
5.8
-
250
Уплах Гнет
6.8
-
250
Раздразнение Злоба
3
-
250
Неприязън Злоба
3
-
250
Омраза Злоба
5.2
-
250
Ненавист Злоба
5.6
-
250
Ярост Злоба
3.8
-
250
Тъга Скръб
4.2
-
250
Мъка Скръб
2.4
-
250
Униние Скръб
1.8
-
250
Терзание Скръб
6.2
-
250
Отчаяние Скръб
6.8
-
250
Непоносимост Неохота
4
-
250
Неудобство Сдържаност
2.4
±
250
Неловкост Сдържаност
1.6
±
250
Срам Сдържаност
2.2
±
250
Съжаление Сдържаност
3
±
250
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
250
Унижение Сдържаност
4.4
±
250
Облекчение Ободряване
2
+
250
Доволство Ободряване
3.6
+
252
Привличане Симпатия
3
+
252
Охота Ентусиазъм
4.8
+
252
Вълнение Ентусиазъм
2.6
+
252
Тревога Гнет
2.4
-
252
Раздразнение Злоба
2.4
-
252
Тъга Скръб
2.4
-
252
Пресита Неохота
2
-
252
Спокойствие Ободряване
2
+
252
Доволство Ободряване
3.6
+
253
Радост Забавно
3
+
253
Очарование Симпатия
4.8
+
253
Бдителност Ентусиазъм
8.2
+
253
Учудване Неведение
4.2
±
253
Опасение Гнет
7.4
-
253
Раздразнение Злоба
3.6
-
253
Униние Скръб
3.6
-
253
Скука Неохота
3.2
-
253
Неудобство Сдържаност
1.2
±
253
Покой Ободряване
2
+
254
Оживление Забавно
3
+
254
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
254
Яд Злоба
4.8
-
254
Мъка Скръб
4.8
-
254
Терзание Скръб
6.8
-
254
Скука Неохота
4
-
254
Досада Неохота
5
-
254
Отвращение Неохота
6
-
254
Спокойствие Ободряване
2
+
255
Блаженство Забавно
5
+
255
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
255
Възмущение Злоба
6.2
-
255
Облекчение Ободряване
2.8
+
256
Привличане Симпатия
3
+
256
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
256
Колебание Неведение
7.2
±
256
Недоумение Неведение
6.4
±
256
Страх Гнет
8.2
-
256
Раздразнение Злоба
4.2
-
256
Яд Злоба
4.2
-
256
Негодувание Злоба
4.6
-
256
Тъга Скръб
4.8
-
256
Терзание Скръб
5
-
256
Досада Неохота
3.4
-
256
Съжаление Сдържаност
3.8
±
257
Оживление Забавно
3
+
257
Радост Забавно
4.8
+
257
Жизнерадост Забавно
4.8
+
257
Веселие Забавно
5.2
+
257
Влечение Симпатия
3.6
+
257
Привличане Симпатия
3
+
257
Изкушение Симпатия
4
+
257
Копнеж Симпатия
5
+
257
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
257
Любопитство Ентусиазъм
4
+
257
Недоумение Неведение
4
±
257
Учудване Неведение
4.2
±
257
Изненада Неведение
5
±
257
Опасение Гнет
4.2
-
257
Раздразнение Злоба
1.8
-
257
Яд Злоба
1.8
-
257
Тъга Скръб
1.8
-
257
Отегчение Неохота
2.6
-
257
Досада Неохота
2.6
-
257
Съжаление Сдържаност
2.2
±
257
Спокойствие Ободряване
2.8
+
258
Оживление Забавно
3.6
+
258
Радост Забавно
3
+
258
Жизнерадост Забавно
2.4
+
258
Влечение Симпатия
2.4
+
258
Привличане Симпатия
5.4
+
258
Любов Симпатия
6.4
+
258
Страст Симпатия
7
+
258
Интерес Ентусиазъм
8
+
258
Любопитство Ентусиазъм
8
+
258
Бдителност Ентусиазъм
9
+
258
Колебание Неведение
1.6
±
258
Озадачение Неведение
3.4
±
258
Раздразнение Злоба
0.6
-
258
Възмущение Злоба
2.6
-
258
Равнодушие Неохота
2
-
258
Спокойствие Ободряване
4
+
258
Наслада Ободряване
3.6
+
259
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
259
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
259
Колебание Неведение
1.6
±
259
Скука Неохота
1.2
-
259
Равнодушие Неохота
1.2
-
259
Спокойствие Ободряване
2
+
260
Страх Гнет
1.8
-
260
Яд Злоба
0.6
-
260
Гняв Злоба
1.6
-
260
Мъка Скръб
0.6
-
261
Радост Забавно
3.6
+
261
Щастие Забавно
4.6
+
261
Любов Симпатия
6.4
+
261
Копнеж Симпатия
6.2
+
261
Обожание Симпатия
5.6
+
261
Интерес Ентусиазъм
8
+
261
Любопитство Ентусиазъм
8
+
261
Вълнение Ентусиазъм
5
+
261
Възмущение Злоба
3.8
-
261
Спокойствие Ободряване
2.8
+
261
Утеха Ободряване
1.4
+
262
Оживление Забавно
3
+
262
Радост Забавно
4.2
+
262
Жизнерадост Забавно
4.2
+
262
Щастие Забавно
5.2
+
262
Веселие Забавно
6.4
+
262
Тържествуване Забавно
5.6
+
262
Блаженство Забавно
4.4
+
262
Влечение Симпатия
1.8
+
262
Привличане Симпатия
6
+
262
Очарование Симпатия
1.2
+
262
Изкушение Симпатия
5.8
+
262
Любов Симпатия
7
+
262
Страст Симпатия
5.2
+
262
Копнеж Симпатия
3.8
+
262
Обожание Симпатия
3.8
+
262
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
262
Любопитство Ентусиазъм
4
+
262
Вълнение Ентусиазъм
5
+
262
Възторг Ентусиазъм
5
+
262
Ненасита Ентусиазъм
10
+
262
Странно Неведение
2.4
±
262
Колебание Неведение
7.2
±
262
Учудване Неведение
2.6
±
262
Изненада Неведение
2.6
±
262
Изумление Неведение
4.4
±
262
Удивление Неведение
4.4
±
262
Смайване Неведение
3.6
±
262
Раздразнение Злоба
2.4
-
262
Яд Злоба
2.4
-
262
Неприязън Злоба
1.2
-
262
Омраза Злоба
2.2
-
262
Гняв Злоба
2.2
-
262
Ярост Злоба
3.2
-
262
Тъга Скръб
2.4
-
262
Мъка Скръб
2.4
-
262
Униние Скръб
1.8
-
262
Терзание Скръб
3.8
-
262
Скука Неохота
2
-
262
Пресита Неохота
1.2
-
262
Отегчение Неохота
3
-
262
Досада Неохота
2.2
-
262
Погнуса Неохота
2.4
-
262
Неудобство Сдържаност
0.4
±
262
Неловкост Сдържаност
0.8
±
262
Срам Сдържаност
1.4
±
262
Съжаление Сдържаност
2.2
±
262
Покой Ободряване
2
+
262
Спокойствие Ободряване
1.2
+
262
Облекчение Ободряване
2
+
262
Утеха Ободряване
2.2
+
262
Доволство Ободряване
4
+
262
Наслада Ободряване
4.4
+
263
Радост Забавно
4.8
+
263
Щастие Забавно
3.4
+
263
Веселие Забавно
5.8
+
263
Любов Симпатия
7
+
263
Страст Симпатия
5.8
+
263
Копнеж Симпатия
6.2
+
263
Обожание Симпатия
8
+
263
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
263
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
263
Негодувание Злоба
2.8
-
263
Възмущение Злоба
6.2
-
263
Мъка Скръб
1.8
-
263
Спокойствие Ободряване
2.8
+
263
Утеха Ободряване
3.4
+
264
Оживление Забавно
3
+
264
Радост Забавно
3
+
264
Жизнерадост Забавно
3
+
264
Щастие Забавно
2.2
+
264
Веселие Забавно
4.6
+
264
Привличане Симпатия
3.6
+
264
Любов Симпатия
4.6
+
264
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
264
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
264
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
264
Недоумение Неведение
2.4
±
264
Учудване Неведение
3.4
±
264
Изумление Неведение
4.4
±
264
Смайване Неведение
4.4
±
264
Тревога Гнет
7.2
-
264
Страх Гнет
8.2
-
264
Раздразнение Злоба
5.4
-
264
Неприязън Злоба
6
-
264
Негодувание Злоба
7
-
264
Възмущение Злоба
8
-
264
Мъка Скръб
3
-
264
Скука Неохота
2
-
264
Равнодушие Неохота
2
-
264
Досада Неохота
3.4
-
264
Непоносимост Неохота
4.4
-
264
Свян Сдържаност
4
±
264
Неудобство Сдържаност
4
±
264
Неловкост Сдържаност
2
±
264
Покой Ободряване
1.6
+
264
Спокойствие Ободряване
2
+
264
Лекота Ободряване
3
+
264
Доволство Ободряване
4
+
265
Оживление Забавно
3.6
+
265
Радост Забавно
3
+
265
Жизнерадост Забавно
3
+
265
Щастие Забавно
3.4
+
265
Блаженство Забавно
4.4
+
265
Влечение Симпатия
5.4
+
265
Привличане Симпатия
6
+
265
Очарование Симпатия
4.2
+
265
Изкушение Симпатия
6.4
+
265
Любов Симпатия
7
+
265
Страст Симпатия
7
+
265
Копнеж Симпатия
8
+
265
Възхита Симпатия
5.6
+
265
Обожание Симпатия
5
+
265
Охота Ентусиазъм
4.8
+
265
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
265
Любопитство Ентусиазъм
8
+
265
Колебание Неведение
1.6
±
265
Изненада Неведение
3.4
±
265
Смайване Неведение
3.6
±
265
Раздразнение Злоба
2.4
-
265
Съжаление Сдържаност
2.6
±
265
Покой Ободряване
2
+
265
Спокойствие Ободряване
0.8
+
265
Облекчение Ободряване
1.2
+
265
Утеха Ободряване
1.8
+
265
Наслада Ободряване
3.6
+
266
Радост Забавно
1.2
+
266
Очарование Симпатия
4.8
+
266
Любов Симпатия
4
+
266
Бдителност Ентусиазъм
6.6
+
266
Колебание Неведение
3.2
±
266
Страх Гнет
1.8
-
266
Гняв Злоба
2.2
-
266
Тъга Скръб
4.8
-
266
Мъка Скръб
5.4
-
266
Скука Неохота
4
-
266
Досада Неохота
5
-
266
Неловкост Сдържаност
1.2
±
266
Спокойствие Ободряване
2.4
+
267
Щастие Забавно
6.4
+
267
Влечение Симпатия
3.6
+
267
Привличане Симпатия
6
+
267
Очарование Симпатия
6
+
267
Любов Симпатия
7
+
267
Страст Симпатия
7
+
267
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
267
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
267
Озадачение Неведение
4.2
±
267
Изненада Неведение
4.2
±
267
Смайване Неведение
4.4
±
267
Страх Гнет
5
-
267
Яд Злоба
4.2
-
267
Омраза Злоба
3.4
-
267
Тъга Скръб
3
-
267
Униние Скръб
3
-
267
Печал Скръб
2.8
-
267
Скука Неохота
0.8
-
267
Отегчение Неохота
2.6
-
267
Погнуса Неохота
5.2
-
267
Съжаление Сдържаност
4.6
±
267
Спокойствие Ободряване
4
+
267
Утеха Ободряване
5
+
268
Радост Забавно
3
+
268
Щастие Забавно
2.2
+
268
Привличане Симпатия
3.6
+
268
Любов Симпатия
5.2
+
268
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
268
Озадачение Неведение
3.4
±
268
Опасение Гнет
4.2
-
268
Гняв Злоба
3.4
-
268
Ярост Злоба
3.8
-
268
Горест Скръб
2.2
-
269
Оживление Забавно
3
+
269
Радост Забавно
4.2
+
269
Жизнерадост Забавно
4.8
+
269
Щастие Забавно
5.8
+
269
Възрадване Забавно
3.4
+
269
Веселие Забавно
3.4
+
269
Блаженство Забавно
3.8
+
269
Очарование Симпатия
1.2
+
269
Изкушение Симпатия
2.2
+
269
Любов Симпатия
7
+
269
Страст Симпатия
6.4
+
269
Копнеж Симпатия
7.4
+
269
Възхита Симпатия
5
+
269
Обожание Симпатия
7.4
+
269
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
269
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
269
Вълнение Ентусиазъм
8.2
+
269
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
269
Ненасита Ентусиазъм
8.4
+
269
Жар Ентусиазъм
9.2
+
269
Колебание Неведение
8
±
269
Удивление Неведение
8.4
±
269
Тревога Гнет
7.2
-
269
Опасение Гнет
8.2
-
269
Паника Гнет
8.2
-
269
Страх Гнет
8.2
-
269
Раздразнение Злоба
4.2
-
269
Възмущение Злоба
6.2
-
269
Тъга Скръб
4.8
-
269
Униние Скръб
3.6
-
269
Терзание Скръб
7.4
-
269
Непоносимост Неохота
5.6
-
269
Покой Ободряване
1.2
+
269
Утеха Ободряване
2.6
+
269
Лекота Ободряване
3
+
269
Наслада Ободряване
2.8
+
270
Радост Забавно
3.6
+
270
Скука Неохота
2
-
271
Радост Забавно
4.2
+
271
Щастие Забавно
5.8
+
271
Веселие Забавно
5.2
+
271
Любов Симпатия
5.8
+
271
Страст Симпатия
5.2
+
271
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
271
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
271
Ненасита Ентусиазъм
6.8
+
271
Колебание Неведение
3.2
±
271
Недоумение Неведение
2.4
±
271
Изненада Неведение
3.4
±
271
Опасение Гнет
4.2
-
271
Страх Гнет
4.2
-
271
Омраза Злоба
5.8
-
271
Гняв Злоба
4
-
271
Възмущение Злоба
4.4
-
271
Тъга Скръб
1.8
-
271
Досада Неохота
4.2
-
271
Погнуса Неохота
5.6
-
271
Съжаление Сдържаност
4.2
±
271
Спокойствие Ободряване
3.6
+
271
Облекчение Ободряване
3.2
+
272
Изкушение Симпатия
2.2
+
272
Любопитство Ентусиазъм
8
+
273
Влечение Симпатия
6
+
273
Привличане Симпатия
6
+
273
Любов Симпатия
7
+
273
Копнеж Симпатия
8
+
273
Обожание Симпатия
8
+
273
Колебание Неведение
4.8
±
273
Бoязън Гнет
4.8
-
273
Опасение Гнет
5
-
273
Мъка Скръб
6
-
273
Равнодушие Неохота
2
-
273
Неудобство Сдържаност
2
±
274
Веселие Забавно
2.8
+
274
Привличане Симпатия
5.4
+
274
Изкушение Симпатия
6.4
+
274
Любов Симпатия
7
+
274
Страст Симпатия
6.4
+
274
Интерес Ентусиазъм
5.6
+
274
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
274
Бдителност Ентусиазъм
9
+
274
Озадачение Неведение
1.8
±
274
Раздразнение Злоба
0.6
-
274
Неприязън Злоба
0.6
-
274
Възмущение Злоба
2.6
-
274
Скука Неохота
1.2
-
274
Равнодушие Неохота
2
-
274
Отегчение Неохота
1.8
-
274
Спокойствие Ободряване
0.4
+
274
Доволство Ободряване
4
+
275
Радост Забавно
4.8
+
275
Очарование Симпатия
3
+
275
Любов Симпатия
7
+
275
Обожание Симпатия
8
+
275
Странно Неведение
6.4
±
275
Неприязън Злоба
1.8
-
275
Тъга Скръб
4.2
-
275
Досада Неохота
2.2
-
276
Привличане Симпатия
2.4
+
276
Раздразнение Злоба
1.2
-
276
Омраза Злоба
2.8
-
276
Ненавист Злоба
4.4
-
276
Отчаяние Скръб
3.8
-
276
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
277
Привличане Симпатия
2.4
+
277
Страст Симпатия
3.4
+
277
Копнеж Симпатия
4.4
+
277
Интерес Ентусиазъм
4
+
277
Любопитство Ентусиазъм
4
+
277
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
277
Раздразнение Злоба
1.8
-
277
Тъга Скръб
2.4
-
277
Отчаяние Скръб
3.8
-
277
Равнодушие Неохота
1.6
-
277
Отегчение Неохота
2.6
-
277
Неудобство Сдържаност
1.2
±
277
Покой Ободряване
2.4
+
277
Спокойствие Ободряване
2.4
+
279
Радост Забавно
3
+
279
Щастие Забавно
4
+
279
Блаженство Забавно
5
+
279
Привличане Симпатия
6
+
279
Изкушение Симпатия
7
+
279
Любов Симпатия
7
+
279
Страст Симпатия
5.8
+
279
Копнеж Симпатия
6.8
+
279
Възхита Симпатия
6.2
+
279
Обожание Симпатия
5.6
+
279
Интерес Ентусиазъм
4
+
279
Любопитство Ентусиазъм
4
+
279
Вълнение Ентусиазъм
5
+
279
Въодушевление Ентусиазъм
5.2
+
279
Ненасита Ентусиазъм
6
+
279
Странно Неведение
4
±
279
Колебание Неведение
3.2
±
279
Изумление Неведение
5.2
±
279
Опасение Гнет
2.6
-
279
Уплах Гнет
3.6
-
279
Раздразнение Злоба
1.8
-
279
Яд Злоба
2.4
-
279
Неприязън Злоба
3
-
279
Гняв Злоба
3.4
-
279
Тъга Скръб
3
-
279
Униние Скръб
3.6
-
279
Равнодушие Неохота
3.2
-
279
Отегчение Неохота
3
-
279
Непоносимост Неохота
4
-
279
Неловкост Сдържаност
2
±
279
Съжаление Сдържаност
3
±
279
Покой Ободряване
2.4
+
279
Спокойствие Ободряване
2.8
+
279
Лекота Ободряване
3
+
279
Нега Ободряване
4.4
+
279
Наслада Ободряване
5.2
+
281
Щастие Забавно
4
+
281
Любов Симпатия
4.6
+
281
Ненасита Ентусиазъм
6
+
281
Колебание Неведение
4.8
±
281
Уплах Гнет
4.4
-
281
Гняв Злоба
2.8
-
281
Равнодушие Неохота
2.4
-
281
Спокойствие Ободряване
2
+
282
Оживление Забавно
4.2
+
282
Радост Забавно
4.2
+
282
Щастие Забавно
6.4
+
282
Веселие Забавно
5.8
+
282
Привличане Симпатия
5.4
+
282
Любов Симпатия
5.8
+
282
Страст Симпатия
4.6
+
282
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
282
Вълнение Ентусиазъм
6.6
+
282
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
282
Изненада Неведение
4.2
±
282
Тревога Гнет
4
-
282
Потрес Гнет
4.4
-
282
Раздразнение Злоба
1.8
-
282
Тъга Скръб
4.8
-
282
Терзание Скръб
3.2
-
282
Равнодушие Неохота
2.4
-
282
Съжаление Сдържаност
4.6
±
282
Спокойствие Ободряване
4
+
282
Облекчение Ободряване
3.6
+
282
Доволство Ободряване
4.8
+
283
Радост Забавно
4.2
+
283
Щастие Забавно
4.6
+
283
Възрадване Забавно
5.8
+
283
Веселие Забавно
7
+
283
Тържествуване Забавно
8
+
283
Любов Симпатия
7
+
283
Страст Симпатия
4
+
283
Охота Ентусиазъм
8
+
283
Интерес Ентусиазъм
4
+
283
Бдителност Ентусиазъм
9
+
283
Вълнение Ентусиазъм
8.2
+
283
Ненасита Ентусиазъм
4.4
+
283
Странно Неведение
8
±
283
Колебание Неведение
6.4
±
283
Учудване Неведение
2.6
±
283
Яд Злоба
4.8
-
283
Равнодушие Неохота
0.8
-
283
Досада Неохота
2.2
-
283
Свян Сдържаност
2.4
±
283
Срам Сдържаност
2.6
±
283
Спокойствие Ободряване
4
+
283
Утеха Ободряване
3
+
283
Разтуха Ободряване
3.4
+
283
Доволство Ободряване
5.2
+
283
Наслада Ободряване
6
+
284
Радост Забавно
2.4
+
284
Блаженство Забавно
5.6
+
284
Изкушение Симпатия
2.2
+
284
Страст Симпатия
2.8
+
284
Копнеж Симпатия
4.4
+
284
Обожание Симпатия
2.6
+
284
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
284
Любопитство Ентусиазъм
8
+
284
Ненасита Ентусиазъм
7.6
+
284
Колебание Неведение
8
±
284
Недоумение Неведение
8
±
284
Озадачение Неведение
6.6
±
284
Смут Гнет
4
-
284
Страх Гнет
8.2
-
284
Раздразнение Злоба
3
-
284
Негодувание Злоба
4
-
284
Тъга Скръб
3.6
-
284
Униние Скръб
5.4
-
284
Скука Неохота
3.6
-
284
Досада Неохота
4.6
-
284
Свян Сдържаност
2
±
284
Неудобство Сдържаност
2.4
±
284
Спокойствие Ободряване
2.4
+
284
Нега Ободряване
4
+
285
Любопитство Ентусиазъм
7.2
+
285
Въодушевление Ентусиазъм
4.4
+
285
Тревога Гнет
4.8
-
286
Щастие Забавно
5.2
+
286
Любов Симпатия
7
+
286
Копнеж Симпатия
8
+
286
Обожание Симпатия
8
+
286
Негодувание Злоба
4
-
286
Тъга Скръб
2.4
-
287
Радост Забавно
1.8
+
287
Изкушение Симпатия
6.4
+
287
Любопитство Ентусиазъм
8
+
287
Ненасита Ентусиазъм
10
+
287
Колебание Неведение
8
±
287
Недоумение Неведение
4
±
287
Озадачение Неведение
5.8
±
287
Удивление Неведение
7.6
±
287
Тревога Гнет
6.4
-
287
Страх Гнет
6.6
-
287
Негодувание Злоба
4.6
-
287
Непоносимост Неохота
4.4
-
287
Свян Сдържаност
1.6
±
287
Лекота Ободряване
2.6
+
288
Възрадване Забавно
4
+
288
Любов Симпатия
5.8
+
288
Копнеж Симпатия
6.2
+
288
Интерес Ентусиазъм
4
+
288
Вълнение Ентусиазъм
6.6
+
288
Колебание Неведение
4.8
±
288
Опасение Гнет
5.8
-
288
Тъга Скръб
3.6
-
288
Равнодушие Неохота
2
-
288
Съжаление Сдържаност
3.4
±
289
Радост Забавно
3
+
289
Очарование Симпатия
1.2
+
289
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
289
Учудване Неведение
2.6
±
289
Яд Злоба
3.6
-
289
Мъка Скръб
4.8
-
289
Отчаяние Скръб
7.4
-
289
Неловкост Сдържаност
1.2
±
289
Обезсърчение Сдържаност
4.6
±
289
Утеха Ободряване
3
+
290
Щастие Забавно
4.6
+
290
Обожание Симпатия
6.8
+
290
Въодушевление Ентусиазъм
3.6
+
290
Терзание Скръб
2.6
-
290
Досада Неохота
2.2
-
290
Лекота Ободряване
5
+
291
Жизнерадост Забавно
1.8
+
291
Очарование Симпатия
4.2
+
291
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
291
Учудване Неведение
6.6
±
291
Страх Гнет
4.2
-
291
Лекота Ободряване
4.2
+
292
Жизнерадост Забавно
5.4
+
292
Привличане Симпатия
4.2
+
292
Интерес Ентусиазъм
6.4
+
292
Облекчение Ободряване
2.8
+
293
Любов Симпатия
7
+
293
Ненасита Ентусиазъм
9.2
+
293
Озадачение Неведение
8.2
±
293
Негодувание Злоба
5.2
-
293
Непоносимост Неохота
4.4
-
294
Веселие Забавно
4
+
294
Любов Симпатия
4.6
+
294
Вълнение Ентусиазъм
6.6
+
294
Раздразнение Злоба
1.8
-
294
Мъка Скръб
1.8
-
294
Досада Неохота
2.6
-
294
Съжаление Сдържаност
1.8
±
295
Блаженство Забавно
2.6
+
295
Обожание Симпатия
2.6
+
295
Жар Ентусиазъм
2.8
+
295
Смайване Неведение
2.8
±
295
Ужас Гнет
2.8
-
295
Ярост Злоба
2.6
-
295
Агония Скръб
2.6
-
295
Непоносимост Неохота
2.4
-
295
Позор Сдържаност
2.4
±
295
Наслада Ободряване
2.4
+
296
Щастие Забавно
2.8
+
296
Очарование Симпатия
1.8
+
296
Вълнение Ентусиазъм
5
+
296
Изненада Неведение
4.2
±
296
Опасение Гнет
7.4
-
296
Негодувание Злоба
2.8
-
296
Униние Скръб
1.2
-
296
Досада Неохота
3.8
-
296
Срам Сдържаност
3.4
±
296
Лекота Ободряване
2.6
+
297
Блаженство Забавно
2.6
+
297
Любов Симпатия
7
+
297
Любопитство Ентусиазъм
8
+
297
Колебание Неведение
4
±
297
Паника Гнет
5
-
297
Ненавист Злоба
6.8
-
297
Агония Скръб
8
-
297
Отегчение Неохота
5
-
297
Неудобство Сдържаност
3.2
±
297
Утеха Ободряване
4.6
+
298
Радост Забавно
0.6
+
298
Любов Симпатия
7
+
298
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
298
Изненада Неведение
5
±
298
Страх Гнет
8.2
-
298
Ярост Злоба
6.2
-
298
Срам Сдържаност
5
±
298
Наслада Ободряване
6
+
299
Щастие Забавно
5.8
+
299
Копнеж Симпатия
5.6
+
299
Вълнение Ентусиазъм
1.8
+
299
Странно Неведение
8
±
299
Опасение Гнет
4.2
-
299
Гняв Злоба
2.2
-
299
Тъга Скръб
3
-
299
Скука Неохота
3.2
-
299
Неловкост Сдържаност
4
±
299
Лекота Ободряване
4.2
+
300
Щастие Забавно
6.4
+
300
Очарование Симпатия
2.4
+
300
Вълнение Ентусиазъм
5
+
300
Колебание Неведение
5.6
±
300
Опасение Гнет
5.8
-
300
Раздразнение Злоба
2.4
-
300
Тъга Скръб
1.2
-
300
Скука Неохота
2.8
-
300
Неловкост Сдържаност
4
±
300
Спокойствие Ободряване
2.4
+
301
Оживление Забавно
4.2
+
301
Изкушение Симпатия
4
+
301
Любопитство Ентусиазъм
3.2
+
301
Яд Злоба
5.4
-
301
Отчаяние Скръб
6.8
-
301
Досада Неохота
3.8
-
301
Обезсърчение Сдържаност
3.8
±
302
Радост Забавно
6
+
302
Покой Ободряване
2
+
303
Привличане Симпатия
3.6
+
303
Негодувание Злоба
4.6
-
304
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
304
Тревога Гнет
7.2
-
304
Срам Сдържаност
3.4
±
305
Любов Симпатия
1.6
+
305
Изненада Неведение
2.6
±
306
Тревога Гнет
0.8
-
306
Непоносимост Неохота
2.4
-
308
Веселие Забавно
5.8
+
308
Обожание Симпатия
7.4
+
308
Бдителност Ентусиазъм
7.4
+
308
Изумление Неведение
9.2
±
308
Досада Неохота
4.6
-
308
Срам Сдържаност
2.2
±
309
Щастие Забавно
5.8
+
309
Любов Симпатия
7
+
310
Привличане Симпатия
6
+
310
Любопитство Ентусиазъм
8
+
310
Колебание Неведение
8
±
310
Смут Гнет
8
-
310
Раздразнение Злоба
6
-
310
Мъка Скръб
6
-
310
Скука Неохота
4
-
310
Неловкост Сдържаност
4
±
311
Щастие Забавно
4.6
+
311
Копнеж Симпатия
8
+
311
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
311
Колебание Неведение
8
±
311
Опасение Гнет
5
-
311
Раздразнение Злоба
1.2
-
311
Терзание Скръб
8
-
311
Равнодушие Неохота
2
-
311
Неловкост Сдържаност
2.4
±
311
Разтуха Ободряване
3
+
312
Страх Гнет
1.8
-
312
Гняв Злоба
1.6
-
313
Любов Симпатия
2.2
+
313
Гняв Злоба
5.8
-
314
Обожание Симпатия
3.2
+
314
Колебание Неведение
5.6
±
314
Гняв Злоба
7
-
314
Агония Скръб
6.2
-
314
Досада Неохота
3
-
314
Обезсърчение Сдържаност
5
±
315
Тревога Гнет
1.6
-
315
Гняв Злоба
4.6
-
316
Любов Симпатия
1.6
+
316
Гняв Злоба
7
-
317
Гняв Злоба
4.6
-
317
Обезсърчение Сдържаност
1.8
±
318
Бдителност Ентусиазъм
9
+
318
Колебание Неведение
0.8
±
318
Опасение Гнет
1.8
-
318
Омерзение Неохота
1.4
-
318
Срам Сдържаност
5
±
319
Веселие Забавно
1.6
+
319
Привличане Симпатия
4.2
+
319
Опасение Гнет
9
-
319
Отчаяние Скръб
8
-
319
Неловкост Сдържаност
2.4
±
320
Жизнерадост Забавно
4.2
+
320
Очарование Симпатия
4.2
+
320
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
320
Странно Неведение
2.4
±
320
Опасение Гнет
4.2
-
320
Гняв Злоба
7
-
320
Тъга Скръб
1.8
-
320
Непоносимост Неохота
5.2
-
320
Неловкост Сдържаност
1.6
±
320
Утеха Ободряване
2.2
+
321
Влечение Симпатия
1.2
+
321
Интерес Ентусиазъм
6.4
+
321
Недоумение Неведение
3.2
±
321
Ярост Злоба
4.4
-
321
Скука Неохота
3.2
-
321
Неловкост Сдържаност
1.2
±
321
Спокойствие Ободряване
4
+
322
Бдителност Ентусиазъм
5.8
+
322
Гняв Злоба
3.4
-
322
Равнодушие Неохота
4
-
322
Покой Ободряване
0.4
+
323
Радост Забавно
2.4
+
323
Обожание Симпатия
5.6
+
323
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
323
Изненада Неведение
1.8
±
323
Тревога Гнет
2.4
-
323
Раздразнение Злоба
0.6
-
323
Скука Неохота
0.8
-
323
Доволство Ободряване
4
+
325
Веселие Забавно
4.6
+
325
Привличане Симпатия
5.4
+
325
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
325
Колебание Неведение
4
±
325
Паника Гнет
5.8
-
325
Негодувание Злоба
5.8
-
325
Униние Скръб
2.4
-
325
Досада Неохота
3
-
325
Свян Сдържаност
2
±
325
Доволство Ободряване
5.6
+
326
Странно Неведение
8
±
326
Тревога Гнет
6.4
-
327
Колебание Неведение
2.4
±
327
Спокойствие Ободряване
0.8
+
328
Щастие Забавно
7
+
328
Любов Симпатия
7
+
328
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
328
Тревога Гнет
2.4
-
328
Скука Неохота
0.8
-
328
Спокойствие Ободряване
2.8
+
329
Радост Забавно
3.6
+
329
Любов Симпатия
6.4
+
329
Ненасита Ентусиазъм
8.4
+
329
Колебание Неведение
6.4
±
329
Тревога Гнет
4.8
-
329
Яд Злоба
3.6
-
329
Униние Скръб
3.6
-
329
Скука Неохота
2.4
-
329
Неловкост Сдържаност
1.2
±
329
Облекчение Ободряване
1.2
+
330
Радост Забавно
1.8
+
330
Любов Симпатия
4.6
+
330
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
330
Колебание Неведение
6.4
±
330
Опасение Гнет
7.4
-
330
Възмущение Злоба
4.4
-
330
Терзание Скръб
5.6
-
330
Досада Неохота
1.8
-
330
Съжаление Сдържаност
3
±
330
Облекчение Ободряване
1.2
+
331
Любов Симпатия
5.8
+
331
Бдителност Ентусиазъм
5
+
331
Тревога Гнет
4.8
-
332
Възрадване Забавно
1.6
+
332
Очарование Симпатия
0.6
+
332
Охота Ентусиазъм
0.8
+
332
Странно Неведение
0.8
±
332
Потрес Гнет
2.8
-
332
Гняв Злоба
1.6
-
332
Покруса Скръб
1.6
-
332
Омерзение Неохота
1.4
-
332
Немилост Сдържаност
2.4
±
332
Разтуха Ободряване
1.4
+
333
Смут Гнет
2.4
-
333
Скука Неохота
3.2
-
333
Спокойствие Ободряване
2
+
334
Щастие Забавно
6.4
+
334
Обожание Симпатия
8
+
334
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
334
Колебание Неведение
8
±
334
Яд Злоба
0.6
-
334
Отчаяние Скръб
5.6
-
334
Отегчение Неохота
3
-
334
Обезсърчение Сдържаност
3
±
334
Облекчение Ободряване
0.8
+
335
Страст Симпатия
6.4
+
335
Жар Ентусиазъм
8.4
+
336
Веселие Забавно
4
+
336
Вълнение Ентусиазъм
5
+
336
Озадачение Неведение
4.2
±
336
Раздразнение Злоба
6
-
337
Агония Скръб
5.6
-
337
Погнуса Неохота
4
-
338
Веселие Забавно
3.4
+
338
Жар Ентусиазъм
6.8
+
338
Странно Неведение
4.8
±
338
Ярост Злоба
5.6
-
338
Спокойствие Ободряване
2.4
+
339
Оживление Забавно
1.8
+
339
Любов Симпатия
4.6
+
339
Недоумение Неведение
4
±
339
Погнуса Неохота
3.6
-
341
Копнеж Симпатия
3.8
+
341
Любопитство Ентусиазъм
1.6
+
341
Колебание Неведение
8
±
341
Паника Гнет
8.2
-
341
Раздразнение Злоба
4.8
-
341
Тъга Скръб
6
-
341
Досада Неохота
3.4
-
341
Неловкост Сдържаност
2.8
±
342
Възрадване Забавно
1.6
+
342
Привличане Симпатия
0.6
+
342
Интерес Ентусиазъм
3.2
+
342
Странно Неведение
5.6
±
342
Тревога Гнет
4.8
-
342
Омраза Злоба
7
-
342
Отчаяние Скръб
8
-
342
Отегчение Неохота
4.6
-
342
Унижение Сдържаност
6
±
342
Покой Ободряване
0.4
+
343
Страст Симпатия
4.6
+
343
Тревога Гнет
5.6
-
343
Възмущение Злоба
2.6
-
343
Униние Скръб
4.2
-
343
Скука Неохота
2.4
-
344
Щастие Забавно
3.4
+
344
Привличане Симпатия
1.8
+
344
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
344
Учудване Неведение
2.6
±
344
Паника Гнет
4.2
-
344
Раздразнение Злоба
1.8
-
344
Тъга Скръб
1.2
-
344
Скука Неохота
2
-
344
Неловкост Сдържаност
1.2
±
344
Облекчение Ободряване
1.6
+
345
Блаженство Забавно
4.4
+
345
Покой Ободряване
2.8
+
346
Възрадване Забавно
4
+
346
Любов Симпатия
7
+
346
Вълнение Ентусиазъм
3.4
+
346
Озадачение Неведение
5
±
346
Уплах Гнет
10
-
346
Ярост Злоба
3.8
-
346
Тъга Скръб
3
-
346
Отегчение Неохота
1.8
-
346
Свян Сдържаност
1.6
±
346
Наслада Ободряване
5.2
+
347
Блаженство Забавно
4.4
+
347
Страст Симпатия
3.4
+
347
Ненасита Ентусиазъм
8.4
+
347
Колебание Неведение
6.4
±
347
Опасение Гнет
5
-
347
Яд Злоба
0.6
-
347
Терзание Скръб
5.6
-
347
Равнодушие Неохота
2
-
347
Свян Сдържаност
2.8
±
347
Покой Ободряване
2
+
348
Възрадване Забавно
2.2
+
348
Страст Симпатия
4
+
348
Ненасита Ентусиазъм
6
+
348
Колебание Неведение
2.4
±
348
Бoязън Гнет
0.8
-
348
Възмущение Злоба
3.2
-
348
Тъга Скръб
1.8
-
348
Отегчение Неохота
1.8
-
348
Обезсърчение Сдържаност
1.8
±
348
Наслада Ободряване
4
+
349
Щастие Забавно
4
+
349
Очарование Симпатия
3.6
+
349
Жар Ентусиазъм
4.4
+
349
Удивление Неведение
6.8
±
349
Тревога Гнет
3.2
-
349
Раздразнение Злоба
1.8
-
349
Омерзение Неохота
1.8
-
349
Обезсърчение Сдържаност
1.4
±
349
Спокойствие Ободряване
2.8
+
352
Щастие Забавно
5.8
+
352
Страст Симпатия
7
+
352
Въодушевление Ентусиазъм
6
+
352
Колебание Неведение
5.6
±
352
Паника Гнет
5.8
-
352
Раздразнение Злоба
4.8
-
352
Мъка Скръб
2.4
-
352
Скука Неохота
1.6
-
352
Неловкост Сдържаност
1.2
±
352
Доволство Ободряване
4.8
+
353
Оживление Забавно
0.6
+
353
Привличане Симпатия
4.8
+
353
Вълнение Ентусиазъм
6.6
+
353
Озадачение Неведение
9
±
353
Раздразнение Злоба
0.6
-
353
Отчаяние Скръб
2.6
-
353
Равнодушие Неохота
4
-
353
Съжаление Сдържаност
1.4
±
353
Утеха Ободряване
2.6
+
354
Веселие Забавно
4.6
+
354
Привличане Симпатия
2.4
+
354
Вълнение Ентусиазъм
2.6
+
354
Колебание Неведение
5.6
±
354
Тревога Гнет
4
-
354
Ненавист Злоба
6.8
-
354
Отчаяние Скръб
5.6
-
354
Скука Неохота
3.6
-
354
Немилост Сдържаност
5.2
±
354
Спокойствие Ободряване
2.4
+
355
Недоумение Неведение
2.4
±
355
Паника Гнет
5
-
355
Възмущение Злоба
3.8
-
355
Отчаяние Скръб
8
-
355
Отвращение Неохота
5.2
-
355
Неудобство Сдържаност
2.8
±
356
Жизнерадост Забавно
4.8
+
356
Любов Симпатия
7
+
356
Разтуха Ободряване
5
+
357
Щастие Забавно
6.4
+
357
Любов Симпатия
7
+
357
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
+
357
Колебание Неведение
5.6
±
357
Тревога Гнет
4.8
-
357
Възмущение Злоба
2.6
-
357
Униние Скръб
3
-
357
Отегчение Неохота
3
-
357
Неловкост Сдържаност
2
±
357
Покой Ободряване
2.4
+
358
Охота Ентусиазъм
8
+
358
Странно Неведение
0.8
±
359
Раздразнение Злоба
0.6
-
359
Скука Неохота
4
-
360
Жизнерадост Забавно
3
+
360
Ненасита Ентусиазъм
2.8
+
360
Недоумение Неведение
2.4
±
360
Смут Гнет
5.6
-
360
Яд Злоба
1.2
-
360
Досада Неохота
5
-
360
Неловкост Сдържаност
2.8
±
360
Облекчение Ободряване
0.8
+
361
Бдителност Ентусиазъм
3.4
+
361
Колебание Неведение
4.8
±
361
Опасение Гнет
7.4
-
361
Яд Злоба
3.6
-
361
Отчаяние Скръб
6.2
-
361
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
361
Доволство Ободряване
3.6
+
362
Жизнерадост Забавно
3.6
+
362
Любов Симпатия
6.4
+
362
Любопитство Ентусиазъм
8
+
362
Учудване Неведение
4.2
±
362
Тревога Гнет
5.6
-
362
Гняв Злоба
5.2
-
362
Тъга Скръб
6
-
362
Отвращение Неохота
3.6
-
362
Неудобство Сдържаност
1.2
±
362
Лекота Ободряване
3
+
363
Жизнерадост Забавно
1.8
+
363
Привличане Симпатия
4.8
+
363
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
363
Озадачение Неведение
2.6
±
363
Униние Скръб
3.6
-
363
Отегчение Неохота
2.6
-
363
Неудобство Сдържаност
0.8
±
363
Доволство Ободряване
5.2
+
364
Ликуване Забавно
8
+
364
Любов Симпатия
7
+
364
Вълнение Ентусиазъм
9
+
364
Недоумение Неведение
3.2
±
364
Бoязън Гнет
1.6
-
364
Гняв Злоба
2.8
-
364
Мъка Скръб
3.6
-
364
Равнодушие Неохота
2
-
364
Унижение Сдържаност
3.2
±
364
Разтуха Ободряване
3.8
+
365
Вълнение Ентусиазъм
5.8
+
365
Скука Неохота
2
-
366
Радост Забавно
3.6
+
366
Привличане Симпатия
3
+
366
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
366
Недоумение Неведение
5.6
±
366
Тревога Гнет
4
-
366
Раздразнение Злоба
2.4
-
366
Досада Неохота
2.6
-
366
Неловкост Сдържаност
2
±
366
Спокойствие Ободряване
2.4
+
367
Тревога Гнет
4
-
367
Раздразнение Злоба
4.8
-
368
Блаженство Забавно
6.2
+
368
Влечение Симпатия
5.4
+
368
Любопитство Ентусиазъм
6.4
+
368
Изумление Неведение
5.2
±
368
Уплах Гнет
3.6
-
368
Негодувание Злоба
3.4
-
368
Отегчение Неохота
2.6
-
368
Свян Сдържаност
1.2
±
368
Доволство Ободряване
5.2
+
369
Радост Забавно
5.4
+
369
Възторг Ентусиазъм
5.8
+
370
Оживление Забавно
2.4
+
370
Привличане Симпатия
6
+
370
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
370
Колебание Неведение
2.4
±
370
Уплах Гнет
9.2
-
370
Негодувание Злоба
4
-
370
Отчаяние Скръб
6.8
-
370
Омерзение Неохота
2.6
-
370
Унижение Сдържаност
6
±
370
Облекчение Ободряване
1.2
+
371
Блаженство Забавно
6.2
+
371
Страст Симпатия
5.2
+
371
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
371
Изненада Неведение
5.8
±
371
Възмущение Злоба
5.6
-
371
Терзание Скръб
5.6
-
371
Скука Неохота
2.4
-
371
Обезсърчение Сдържаност
3.4
±
371
Покой Ободряване
3.6
+
372
Веселие Забавно
4.6
+
372
Привличане Симпатия
1.8
+
372
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
372
Странно Неведение
1.6
±
372
Раздразнение Злоба
1.2
-
372
Скука Неохота
1.2
-
372
Разтуха Ободряване
2.6
+
373
Веселие Забавно
3.4
+
373
Любов Симпатия
2.2
+
373
Възторг Ентусиазъм
5.8
+
373
Колебание Неведение
6.4
±
373
Тревога Гнет
7.2
-
373
Печал Скръб
7
-
373
Равнодушие Неохота
1.2
-
373
Неловкост Сдържаност
3.2
±
373
Разтуха Ободряване
3.4
+
375
Радост Забавно
4.2
+
375
Очарование Симпатия
4.8
+
375
Вълнение Ентусиазъм
5
+
375
Яд Злоба
2.4
-
375
Тъга Скръб
3
-
375
Отегчение Неохота
3.4
-
376
Веселие Забавно
5.2
+
376
Въодушевление Ентусиазъм
8.4
+
376
Опасение Гнет
6.6
-
377
Тревога Гнет
2.4
-
377
Неприязън Злоба
3
-
377
Срам Сдържаност
1.8
±
378
Тържествуване Забавно
3.8
+
378
Любов Симпатия
7
+
380
Радост Забавно
3.6
+
380
Копнеж Симпатия
6.8
+
380
Бдителност Ентусиазъм
3.4
+
380
Недоумение Неведение
2.4
±
380
Опасение Гнет
7.4
-
380
Яд Злоба
1.8
-
380
Униние Скръб
1.2
-
380
Омерзение Неохота
1.8
-
380
Унижение Сдържаност
2.8
±
380
Облекчение Ободряване
0.8
+
381
Странно Неведение
0.8
±
381
Смут Гнет
0.8
-
381
Тъга Скръб
0.6
-
381
Неудобство Сдържаност
0.4
±
382
Привличане Симпатия
6
+
382
Колебание Неведение
6.4
±
383
Щастие Забавно
5.8
+
383
Страст Симпатия
3.4
+
383
Интерес Ентусиазъм
4.8
+
383
Изумление Неведение
3.6
±
383
Спокойствие Ободряване
3.2
+
384
Жизнерадост Забавно
1.8
+
384
Колебание Неведение
5.6
±
384
Паника Гнет
4.2
-
384
Яд Злоба
2.4
-
384
Униние Скръб
4.8
-
384
Отегчение Неохота
1.8
-
384
Обезсърчение Сдържаност
4.6
±
384
Доволство Ободряване
3.2
+
385
Омраза Злоба
3.4
-
385
Горест Скръб
6.4
-
385
Отегчение Неохота
3.4
-
386
Тържествуване Забавно
2.6
+
386
Копнеж Симпатия
3.8
+
386
Въодушевление Ентусиазъм
2.8
+
386
Изумление Неведение
4.4
±
386
Потрес Гнет
8.4
-
386
Възмущение Злоба
6.2
-
386
Отчаяние Скръб
4.4
-
386
Непоносимост Неохота
3.6
-
386
Съжаление Сдържаност
2.6
±
386
Доволство Ободряване
2.4
+
387
Интерес Ентусиазъм
2.4
+
387
Неприязън Злоба
5.4
-
387
Отегчение Неохота
3.8
-
387
Обезсърчение Сдържаност
1.8
±
388
Блаженство Забавно
6.8
+
388
Изкушение Симпатия
2.8
+
388
Въодушевление Ентусиазъм
6.8
+
388
Уплах Гнет
5.2
-
388
Лекота Ободряване
3
+
390
Привличане Симпатия
4.2
+
390
Любопитство Ентусиазъм
5.6
+
390
Тревога Гнет
3.2
-
390
Яд Злоба
1.8
-
390
Тъга Скръб
1.2
-
390
Досада Неохота
3
-
390
Съжаление Сдържаност
1.8
±
390
Спокойствие Ободряване
1.6
+
391
Тревога Гнет
4.8
-
391
Неприязън Злоба
1.2
-
392
Изкушение Симпатия
1.6
+
392
Интерес Ентусиазъм
4
+
392
Удивление Неведение
9.2
±
392
Негодувание Злоба
2.8
-
392
Доволство Ободряване
5.6
+
393
Оживление Забавно
3
+
393
Влечение Симпатия
4.8
+
393
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
393
Колебание Неведение
8
±
393
Страх Гнет
9
-
393
Раздразнение Злоба
3
-
393
Тъга Скръб
3
-
393
Неловкост Сдържаност
4
±
394
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
394
Яд Злоба
0.6
-
394
Непоносимост Неохота
6
-
394
Съжаление Сдържаност
3.4
±
395
Ненасита Ентусиазъм
9.2
+
395
Учудване Неведение
4.2
±
395
Смут Гнет
5.6
-
395
Досада Неохота
1.8
-
397
Бдителност Ентусиазъм
8.2
+
397
Опасение Гнет
9
-
397
Печал Скръб
4.6
-
397
Утеха Ободряване
3.4
+
398
Жар Ентусиазъм
6
+
398
Гняв Злоба
4
-
399
Колебание Неведение
1.6
±
399
Яд Злоба
1.2
-
399
Неловкост Сдържаност
3.6
±
400
Оживление Забавно
6
+
400
Агония Скръб
8
-
400
Унижение Сдържаност
6
±
402
Оживление Забавно
0.6
+
402
Очарование Симпатия
1.8
+
402
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
402
Странно Неведение
6.4
±
402
Опасение Гнет
9
-
402
Негодувание Злоба
6.4
-
402
Мъка Скръб
4.2
-
402
Отегчение Неохота
4.6
-
402
Неудобство Сдържаност
2
±
404
Оживление Забавно
0.6
+
404
Страст Симпатия
7
+
404
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
404
Озадачение Неведение
9
±
404
Опасение Гнет
9
-
404
Раздразнение Злоба
6
-
404
Агония Скръб
8
-
404
Отегчение Неохота
5
-
404
Неудобство Сдържаност
3.2
±
404
Лекота Ободряване
1.4
+
405
Привличане Симпатия
5.4
+
405
Колебание Неведение
8
±
405
Паника Гнет
9
-
405
Тъга Скръб
6
-
405
Непоносимост Неохота
5.2
-
405
Неловкост Сдържаност
3.6
±
406
Копнеж Симпатия
8
+
406
Интерес Ентусиазъм
8
+
406
Изумление Неведение
3.6
±
406
Покой Ободряване
1.6
+
409
Копнеж Симпатия
4.4
+
409
Странно Неведение
5.6
±
409
Тревога Гнет
4
-
409
Гняв Злоба
4.6
-
409
Агония Скръб
5
-
409
Досада Неохота
3.4
-
409
Срам Сдържаност
3.4
±
410
Оживление Забавно
1.2
+
410
Колебание Неведение
7.2
±
410
Тревога Гнет
5.6
-
410
Раздразнение Злоба
0.6
-
410
Мъка Скръб
6
-
410
Отегчение Неохота
1.4
-
411
Страст Симпатия
7
+
411
Вълнение Ентусиазъм
7.4
+
411
Тревога Гнет
4.8
-
412
Влечение Симпатия
4.8
+
412
Вълнение Ентусиазъм
4.2
+
412
Ненавист Злоба
6.2
-
412
Пресита Неохота
2
-
419
Радост Забавно
5.4
+
419
Интерес Ентусиазъм
7.2
+
419
Опасение Гнет
5
-
419
Покой Ободряване
4
+
422
Привличане Симпатия
2.4
+
422
Въодушевление Ентусиазъм
7.6
+
422
Озадачение Неведение
2.6
±
422
Яд Злоба
3
-
422
Мъка Скръб
1.8
-
422
Пресита Неохота
3.2
-
423
Учудване Неведение
5
±
423
Срам Сдържаност
3.8
±
424
Щастие Забавно
3.4
+
424
Страст Симпатия
5.8
+
424
Изненада Неведение
2.6
±
424
Бoязън Гнет
4.8
-
424
Отегчение Неохота
2.2
-
424
Утеха Ободряване
5
+
427
Интерес Ентусиазъм
4
+
427
Спокойствие Ободряване
2
+
428
Любов Симпатия
6.4
+
428
Облекчение Ободряване
2.4
+
429
Привличане Симпатия
6
+
429
Любопитство Ентусиазъм
4.8
+
429
Колебание Неведение
2.4
±
429
Яд Злоба
6
-
429
Тъга Скръб
5.4
-
429
Скука Неохота
1.6
-
429
Съжаление Сдържаност
3.4
±
430
Щастие Забавно
5.8
+
430
Привличане Симпатия
2.4
+
430
Въодушевление Ентусиазъм
3.6
+
430
Колебание Неведение
8
±
430
Тревога Гнет
2.4
-
430
Гняв Злоба
5.8
-
430
Отчаяние Скръб
4.4
-
430
Скука Неохота
0.4
-
430
Обезсърчение Сдържаност
1.8
±
430
Наслада Ободряване
6
+