"Типове емоционални събития"
Вид сцена Важност
372 Вдъхновение
40%
372 Съпричастие
50%
372 Сближаване
30%
372 Гордост
50%
372 Забавление
40%
372 Предизвикателство
20%
372 Незвестното
30%
372 Мързел
40%
372 Носталгия
30%
372 Несбъднати очаквания
30%
373 Вдъхновение
90%
373 Сближаване
100%
373 Мързел
50%
373 Отделяне от близки
100%
373 Несбъднати очаквания
90%
373 Самота
100%
373 Обида
50%
375 Вдъхновение
70%
375 Съпричастие
60%
375 Сближаване
80%
375 Гордост
40%
375 Предизвикателство
50%
375 Незвестното
60%
375 Мързел
90%
375 Критика
50%
375 Наранени/ощетени близки
60%
375 Отделяне от близки
50%
375 Несбъднати очаквания
80%
375 Завист
30%
375 Жестокост
60%
376 Забавление
60%
376 Незвестното
60%
377 Гордост
50%
377 Критика
60%
377 Несбъднати очаквания
20%
377 Разочарование
40%
377 Насмешка
30%
377 Презрение
30%
377 Обида
50%
378 Гордост
60%
378 Забавление
90%
380 Вдъхновение
100%
380 Предизвикателство
100%
380 Наранени/ощетени близки
30%
380 Носталгия
60%
380 Несбъднати очаквания
40%
380 Разочарование
40%
380 Самота
50%
381 Мързел
10%
381 Носталгия
10%
382 Вдъхновение
10%
382 Сближаване
10%
382 Романтична раздяла
100%
382 Несбъднати очаквания
30%
382 Разочарование
60%
383 Вдъхновение
60%
383 Сближаване
80%
383 Забавление
100%
384 Вдъхновение
80%
384 Гордост
100%
384 Мързел
50%
384 Критика
90%
384 Несбъднати очаквания
100%
384 Разочарование
100%
384 Безпомощност
70%
384 Самота
80%
384 Завист
80%
384 Ревност
80%
385 Незвестното
100%
385 Страдание
70%
385 Безпомощност
50%
386 Романтична раздяла
30%
386 Носталгия
30%
386 Несбъднати очаквания
30%
386 Безпомощност
50%
386 Самота
80%
387 Носталгия
20%
387 Разочарование
40%
387 Самота
60%
387 Презрение
20%
387 Завист
30%
387 Обида
60%
388 Вдъхновение
90%
388 Съпричастие
50%
388 Сближаване
70%
388 Забавление
70%
388 Предизвикателство
50%
388 Мързел
40%
388 Критика
60%
388 Носталгия
30%
388 Несбъднати очаквания
50%
388 Завист
30%
390 Вдъхновение
60%
390 Съпричастие
80%
390 Сближаване
50%
390 Гордост
20%
390 Забавление
50%
390 Предизвикателство
50%
390 Незвестното
40%
390 Критика
20%
390 Наранени/ощетени близки
40%
390 Несбъднати очаквания
30%
390 Разочарование
40%
390 Насмешка
50%
390 Презрение
20%
390 Обида
20%
391 Незвестното
70%
391 Безпомощност
50%
392 Вдъхновение
80%
392 Забавление
70%
392 Предизвикателство
60%
392 Незвестното
100%
392 Отделяне от близки
70%
392 Разочарование
50%
393 Вдъхновение
100%
393 Сближаване
70%
393 Забавление
100%
393 Незвестното
100%
393 Мързел
50%
393 Критика
70%
393 Несбъднати очаквания
100%
393 Разочарование
100%
393 Безпомощност
30%
393 Завист
10%
393 Ревност
60%
394 Критика
100%
394 Наранени/ощетени близки
50%
394 Отделяне от близки
100%
394 Романтична раздяла
100%
394 Самота
70%
394 Обида
60%
395 Вдъхновение
100%
395 Предизвикателство
90%
395 Незвестното
100%
395 Насмешка
10%
397 Съпричастие
100%
397 Сближаване
60%
397 Незвестното
60%
397 Критика
90%
397 Наранени/ощетени близки
100%
397 Отделяне от близки
100%
397 Романтична раздяла
100%
397 Носталгия
100%
398 Вдъхновение
90%
398 Сближаване
60%
398 Гордост
90%
398 Предизвикателство
80%
398 Страдание
90%
398 Несбъднати очаквания
90%
398 Обида
70%
399